Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Det är ingen vacker värld men det råkar vara så den ser ut"

Page – “Det är ingen vacker värld men det råkar vara så det ser ut”

Tags: , , ,


Format: (EP) CD***, vinyl, digital
Skivbolag: Energy Rekords
Releasedatum: 30 juni 2017
Genre: Electropop, synthpop
Bandmedlemmar: Eddie Bengtsson, Marina Schiptjenko
Land: Sverige
Recensent: Stefan Last

 

HemsidaFacebookLast.fmSpotifyDiscogs

(English version below)

Klassiska tongångar och nya grepp i lyckad symbios

Eddie Bengtsson och Marina Schiptjenko presenterar sitt tredje album sedan återföreningen med ”Nu” 2010. Med ”Det är ingen vacker värld men det råkar vara så det ser ut” ger de oss som titeln antyder sin unika synvinkel på vardagens små (och ibland stora) motgångar och förtretligheter.

Från inledande ”Krasch”, ett härligt retroäventyr som i marschtakt krossar allt motstånd i fyra och en halv minut, till sista tonen ebbat ut så visar Eddie återigen sin osvikliga förmåga att klämma ur sig den ena poppärlan efter den andra.

Senaste singeln ”Lägger av” är klassisk Page ända in i märgen och min gissning är att den kommer att bli en livefavorit. Efterföljande ”Låt det gå” är svårstoppad med sin bubblande Moroder-basgång som obönhörligt driver låten framåt.

Det var ingenting” inleds lite försiktigt, men knappt halvvägs lägger Bengtsson och Schiptjenko i en extra växel och låten lyfter till helt nya höjder. Mot slutet kompletteras kompositionen med en pianoslinga som påminner om Ultravox kring ”Rage In Eden”-eran. Två tummar upp!

”Utanför” blir Gary Numan-influenserna påtagliga men utan att för den skull kännas övertydliga. En något tyngre sida av Page än vi kanske är vana vid, men den smälter in väl med plattans övriga låtar och bidrar till en dynamisk helhet.

För de som väljer att lyssna digitalt eller på vinyl avslutas albumet med ”Tid för en kyss”, en låt som lätt skulle kunna bli en radiohit om svenska stationer bara vore lite mer öppensinnade. CD-köpare får ytterligare en handfull spår, bl.a. några covers samt ”I Know, You Know”, en av Eddies få utflykter i det engelska språket. Bland coverlåtarna sticker ”Spår” ut lite extra och understryker Gary Numans inflytande då det är Eddies svenska tolkning av hans låt ”Tracks”.

Till sin hjälp i studion den här gången har Page haft Richard Flow (Machinista, Vision Talk) som agerat medproducent, och det är alldeles uppenbart att han är väl insatt i bandets sound och historia. Ljudbilden har tagit ett steg framåt, men utan att förlora det där unika tilltalet som är Pages varumärke. Plattan är ytterligare ett guldkorn i bandets förträffliga katalog som förhoppningsvis kommer att fortsätta växa en lång tid framöver.

Tracklist

01. Krasch (04:35)
02. Spottar långt (04:24)
03. Lägger av (03:12)
04. Låt det gå (03:04)
05. Det var ingenting (04:14)
06. Är det jag som är en idiot? (04:11)
07. Utanför (03:45)
08. Sånt som inte går (03:18)
09. Min gata (04:52)
10. För någon (03:37)
11. Tid för en kyss (03:21)

Bonus tracks ***

12. Paus (00:13)
13. Spår (03:55)
14. Så Skönt Att Va Här (03:49)
15. Känn Det Här (03:35)
16. I Know, You Know (03:42)

(English version below)

Classic sounds and a new approach in successful symbiosis

Eddie Bengtsson and Marina Schiptjenko present their third album since the reunion with ”Nu” in 2010. As the title suggests, with ”Det är ingen vacker värld men det råkar vara så det ser ut” (”It’s Not A Pretty World But This Happens To Be What It Looks Like”) they give us their unique look at the little (and sometimes big) setbacks and annoyances of everyday life.

From the opening ”Krasch”, a wonderful retro adventure that marches on and crushes all resistance for four and a half minutes, until the last note has faded out, Eddie once again displays his unfailing ability to produce one pop gem after the other.

The latest single ”Lägger av” is classic Page to its core and my guess is that this will turn out to be a live favourite. The following ”Låt det gå” is hard to stop with its bubbly Moroder bass line that relentlessly drives the track forward.

Det var ingenting” opens quite gently, but just before the half-way point Bengtsson and Schiptjenko shifts it up an extra gear and the song takes off to entirely new heights. Towards the end the composition is completed with an added piano that reminds of Ultravox around the ”Rage In Eden” era. Two thumbs up!

On ”Utanför” the Gary Numan influences are evident but without feeling overly obvious. A somewhat heavier side of Page than we might be used to, but it blends in well with the rest of the songs and adds to the dynamics of the album.

For those who choose to listen to the album digitally or on vinyl the album closes with ”Tid för en kyss”, a track that could easily become a huge radio hit if only Swedish stations were a little more open minded. CD buyers are treated to another couple of tracks, among them a few covers as well as ”I Know, You Know”, one of Eddie‘s few excursions into the English language. The standout track among the covers is ”Spår” which further underlines Gary Numan‘s influence as it’s Eddie‘s Swedish interpretation of his song ”Tracks”.

Richard Flow (Machinista, Vision Talk) has been helping Page out in the studio this time, and it’s quite obvious that he knows the band’s sound and history well. The sound has been carefully refined, but without losing that unique approach that is the Page trademark. This album is another gem in the band’s magnificent catalogue which will hopefully keep growing for a long time yet.

Page – “Lägger av”

Tags: , , , , , , , ,


Format: (EP) CD, digital
Skivbolag: Energy Rekords
Releasedatum: 2 februari 2017
Genre: Electropop, synthpop
Bandmedlemmar: Eddie Bengtsson, Marina Schiptjenko
Land: Sverige
Recensent: Stefan Last

 

HemsidaFacebookLast.fmSpotifyDiscogs

(English version below)

Man kan lita på Eddie och Marina

Jag var nog inte den enda som satte andan i halsen för en sekund när jag läste orden ”Page” och ”Lägger av” i samma rubrik, men det stod snart klart att det inte var någon fara å färde utan att det istället var dags för singel nummer två inför det kommande albumsläppet.

När man tänker på Page, så tänker man sig samtidigt ett speciellt sound, ett sound som liksom är Page i ett nötskal. Chansen är stor att soundet du tänker på är precis det du får på nya ”Lägger av”. En glimrande poppärla med som tar en tillbaka till tiden runt ”Glad”. Låten lär inte göra något Page-fan besviken. Produktionssamarbetet mellan Eddie och Richard Flow (från Machinista och Vision Talk) visar sig synnerligen lyckat.

Om Eddie Bengtsson brukar tilldelas epitetet Sveriges Vince Clarke med hänvisning till hans pionjäranda och betydelse för den svenska synthpoppens utveckling så får nog Johan Baeckström sägas axla titeln rent soundmässigt. Johan sätter sin tydliga prägel på remixen av ”Sånt som inte går”, en av låtarna från förra singeln. Den andas väldigt mycket tidiga Erasure cirka ”The Circus”. Toppklass!

Covenants Joakim Montelius ger sig i sin tur på ”Spottar långt” med sin East Frisian Remix. Det ska erkännas att jag inte följer Covenant jättenoga, men jag uppskattar en hel del av det de gör och de finns representerade i min CD-samling. Som popkille måste jag dock säga att den här remixen inte gör något för mig personligen. Kanske passar den bättre för inbitna Covenant-fans och de som gillar mörka, ambienta ljudlandskap. Jag ser dock fram emot att få höra originalversionen som kommer att finnas med på det kommande albumet.

Slutligen dammar Page av den mer än 30 år gamla godingen ”Det syns ingen snö” som vi tidigare hört på samlingen ”The Lost Tapes” och ger den nya versionen namnet Musikälskarversion Demo. Tempot är högre än på originalet och den har iklätts en modernare skrud. En perfekt avslutning på EP:n!

Eddie och Marina har visat sig lika pålitliga leverantörer av elektronisk kvalitetspop sedan återföreningen med albumet ”Nu” 2010 som de var innan de gick skilda vägar i mitten av 90-talet. Nu väntar vi bara på nästa album ”Det är ingen vacker värld men det råkar vara så den ser ut”. Bara titeln gör ju att man vill höra det på direkten!

Tracklist

01. Lägger Av (Singel Version) (03:10)
02. Sånt Som Inte Går (Johan Baeckström Remix) (03:39)
03. Spottar Långt (East Frisian Remix av J. Montelius) (03:41)
04. Det Syns Ingen Snö (Musikälskarversion Demo) (04:49)

(English version below)

You can rely on Eddie and Marina

I probably wasn’t the only one who’s heart skipped a beat when reading the words ”Page” and ”Lägger Av” (Swedish for ”quits”) in the same headline, but it was soon clear that there was nothing to worry about and that it was instead time for the second single leading up to the forthcoming album release.

When you’re thinking of Page you’re most likely also thinking of a certain sound, a sound that is sort of Page in a nutshell. Chances are that the sound you’re thinking of is exactly what you get on the new single ”Lägger av”. A sparkling pop gem that takes you back to the time of the ”Glad” album, it is unlikely to disappoint any fan of Page. The production collaboration between Eddie and Richard Flow (from Machinista and Vision Talk) proves highly successful.

If Eddie Bengtsson is often referred to as the Swedish Vince Clarke for his pioneering spirit and his role in the evolution of Swedish synthpop, then surely the same title must go to Johan Baeckström purely for his sound. Johan gives his very personal touch to the remix of ”Sånt som inte går”, one of the tracks from the last single. It’s very much in the spirit of early Erasure circa ”The Circus”. Pure class!

Joakim Montelius of Covenant gives ”Spottar långt” a major rework with his East Frisian Remix. I’ll admit to not following Covenant very closely, but I do enjoy a lot of what they do and they are represented in my CD collection. As I’m more of a pop kind of guy I must say that this remix doesn’t really do anything for me personally. Perhaps it’s more suited for the hardcore Covenant fans and those who enjoy dark, ambient soundscapes. I do however look forward to hearing the original version which will appear on the album.

To end the EP Page gives ”Det syns ingen snö” a proper overhaul, naming the new version Musikälskarversion Demo (Swedish for Music Lover Version Demo). The original version could be heard on the ”The Lost Tapes” compilation. The tempo has been kicked up a notch and the sound has been brought up to date. A perfect EP closer!

Eddie and Marina have proven to be just as reliable as providers of quality electronic pop since their reunion with the album ”Nu” in 2010 as they were before they went their separate ways in the mid 90s. Now all we can do is to wait for their next album ”Det är ingen vacker värld men det råkar vara så den ser ut” (roughly translates to ”It’s not a pretty world but this happens to be what it looks like”). The title alone makes you want to hear it straight away!