Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Dependent Records"

Iris – “Six”

Tags: , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, vinyl, digital, deluxe edition**
Skivbolag: Dependent Records
Releasedatum: 23 augusti 2019
Genre: Synthpop, synthrock
Bandmedlemmar: Reagan Jones, Andrew Sega
Land: USA
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookLast.fmSpotifyDiscogsSoundcloud

(English version below)

Uppdaterat sound adderar dynamik till starka kompositioner

Iris tog stora delar av scenen med storm när de släppte Radiant 2014 och nu är den amerikanska duon med Reagan Jones och Andrew Sega tillbaka med det som, precis som titeln antyder, blir bandets sjätte fullängdare i ordningen.

Six adderar stilfulla och diskreta gitarrer till duons eleganta och moderna elektroniska pop-formula i ett ljudlandskap där den kristallklara, luftiga och bomulls-mjuka bubblan av detaljer och breda reverb omger de starka melodierna. Iris hämtar influenser från både new wave och shoegaze och albumet är en naturlig vidareutveckling av deras koncept där kompositionerna, trots sin fullmatade densitet, aldrig upplevs grötiga eller svårlyssnade.

Retrodoftande synthar mixas med moderna detaljer och låtarna har genomgående substantiella och genomarbetade teman och budskap, något som albumets kanske starkaste trio “Silent”, “Speak Out” och “One Kind” verkligen visar prov på. Den sistnämnda levererar det viktiga budskapet att vi alla behöver dra vårt strå till stacken och ta oss ur det ibland till synes evighetslånga mörkret fyllt av hat som vår värld just nu befinner sig i och komma ihåg att vi faktiskt är en och samma sort som lever under samma sol.

Gitarrinslag inom elektronisk popmusik är ibland ett hett debattämne, som snabbt kan få rynkorna i pannan på alla bakåtsträvande synth-purister att bli än djupare än vanligt. Men i Iris fall så blir den debatten tämligen kortlivad om du frågar mig, då det uppdaterade soundet på Six verkligen tillför ytterligare dynamik till deras kompositioner. Den duktige sångaren Reagan Jones fortsätter att visa prov på god bredd i sina vokala insatser i allt ifrån den electro-rockiga och Gary Numan-vibrerande “Joy Kill” till den avslutande balladen “Out Of My Mind”, där hans inlevelsefulla och känslostarka stämma sällskapar med ett par vackra gitarrslingor.

Att Iris skulle kunna toppa det senaste mästerverket Radiant hade kanske varit för mycket begärt men jag har inte det minsta tvivel när det kommer till att framhålla Six som en av årets absoluta höjdpunkter i genren.

Tracklist

Bildresultat för iris six band pic

01. Third Strike (03:38)
02. Joy Kill (04:22)
03. Feeder (03:22)
04. Silent (03:52)
05. Speak Out (04:07)
06. Pure White Snow (04:40)
07. Sundowner (04:38)
08. Take The Pain (04:10)
09. One Kind (04:42)
10. Final Fate (03:27)
11. Out of my Mind (04:29)
12. Right Before My Eyes (04:08)**
13. Back to Life (03:05)**
14. I Wanna Be Adored (03:55)**
15. Take the Pain (Mesh remix) (05:11)**
16. Third Strike (Neuroticfish remix) (03:59)**
17. Take the Pain (Solar Fake remix) (04:40)**
18. Price I Have to Pay (03:16)**

(English version below)

Updated sound ads dynamics to great compositions

Iris really took big parts of the scene by storm when they released Radiant back in 2014 and the American duo with Reagan Jones and Andrew Sega are now back with, like the title implies, the band’s sixth album in order.

Six adds stylish and discreet guitars to the duo’s elegant and modern electronic pop formula in a soundscape where the crystal clear, airy and cotton soft bubble of details and wide reverbs surrounds their strong melodies. Iris draws influences from both new wave and shoegaze and the album comes off as a quite logical development of their concept where the compositions, despite their full density, never feels mushy or hard to listen to.

Retro-scented synths are mixed with more modern details and the songs comes with consistently substantial and elaborated themes and messages, something that the album’s perhaps strongest trio of tracks “Silent”, “Speak Out” and “One Kind” really puts on display. The latter delivers the important message that we all need to pull our straw to the stack to get away from the current often dark and evil state that our world is in, filled with hatred and remember that we’re all the same species that lives under the same sun.

Guitars in electronic pop music is sometimes a hot topic of debate that can quickly make the wrinkles in the forehead of the electro purists appear even deeper than usual. But in Iris‘ case, that debate gets pretty short-lived if you’re asking me, as the updated sound on Six really adds further dynamics to their compositions. The talented Reagan Jones continues to put a great width of qualities in his vocal efforts on display, from the electro-rock driven and Gary Numan-vibrating “Joy Kill” to the emotionally melancholic closing ballad “Out Of My Mind” where his empathetic and emotional voice is accompanied by a couple of beautiful guitar loops.

That Iris would top their latest masterpiece Radiant might have been too much to ask, but I don’t have the slightest hesitation when it comes to regarding Six as one of this year’s definite highlights of the genre.

Fïx8:Sëd8 – “Warning Signs”

Tags: , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, digital, Box**
Skivbolag: Dependent Records
Releasedatum: 14 juni 2019
Genre: Electro-industrial
Bandmedlemmar: Martin Januszewski
Land: Tyskland
Recensent: Niklas Hurtig

 

FacebookLast.fmSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloud

(English version below)

Varnande tecken på bra uppföljare

Det har gått två år sedan tyska Martin Sane alias Fix8:Sëd8 släppte Foren6. Martin har dessutom två egensläppta album sedan tidigare som aldrig släpptes officiellt av ett skivbolag. Foren6 var en fantastisk blandning av industrial och electro inlindat i ett musikaliskt ramverk där hyllningarna till de senaste 30 årens elektroniska musik regnade tätt.

Soloakten är nu aktuell med nya albumet Warning Signs där ljudbilden är snarlik och produktionsvärdet lika högt. Warning Signs släpps även i en “Luxus”-version med tre extra spår och en remix av spåret “Embolism”. Warning Signs är sprängfylld av olika instrument, samples, melodier och mer eller mindre uppenbara inspirationskällor. Det känns som att Martin har slängt in en USP (Unique Selling Point) på varje spår. På “Love” är det de fina akustiska gitarrerna som ett perfekt komplement till det romantiska budskapet. På sista spåret “Warning Signs” är det de medryckande bastrummorna som agerar den enda konstanten i denna ganska experimentella albumavslutare. Sången skiftar från ren skönsång till starkt distad som på spåret “Syringe Relation”. Varje spår har således något unikt som fångar lyssnarens uppmärksamhet på ett imponerande sätt.

Spåret “Within Cells Interlinked” med samplingar från “Blade Runner 2049” kan bli en lika stor sample-klassiker som Velvet Acid Christs “Fun With Drugs” med samplingar från “Fear and loathing in Las Vegas”. Att sampla dialoger från filmer och serier ligger liksom i denna musikstils DNA. Det finns även några riktiga uptempo-låtar som “Tunnel Vision” och “Depression Deity” där det sistnämnda med de svepande bakgrundssyntharna och hårda trummor är en given klubbhit!

Fix8:Sëd8 har producerat musik i över 15 år då det första egensläppta albumet kom redan år 2005, men det är först på senare år som en bredare publik har upptäckt denna talang. Med fantastiska melodier, breda musikaliska inslag och högt produktionsvärde är det en helt förväntad utveckling. Förhoppningsvis fortsätter det under minst 15 år till.

Tracklist

01. Embolism (05:12)
02. Parasite Paradise (05:28)
03. Empyrean (07:21)
04. Syringe Relation (05:02)
05. Funeral Dirge (05:45)
06. Within Cells Interlinked (04:31)
07. Love (04:38)
08. The Sceptic (02:32)
09. Depression Deity (05:03)
10. Tunnel Vision (06:08)
11. Futile Attempts (06:05)
12. Warning Signs (07:18)

(English version below)

Warning signs of a great sequel

Two years have passed since Germanys Martin Sane aka Fix8:Sëd8 released Foren6. Martin has released two previous albums on his own, but they were never officially released by a record company. Foren6 was a wonderful mix of industrial and electro wrapped in a musical framework where the tributes of the past 30 years of electronic music was very obvious.

The solo act is now here with the new album Warning Signs where the sound is similar and the production value is equally high. Warning Signs is also released in a “Luxus” version with three additional tracks and a remix of the “Embolism” track. Warning Signs is bursting with various instruments, samples, melodies and more or less obvious sources of inspiration. It feels like Martin has thrown in a USP (Unique Selling Point) on each track. On “Love”, the beautiful acoustic guitars are a perfect complement to the romantic message. On the last track “Warning Signs”, it is the catchy bass drums that act as the only constant in this rather experimental album finisher. The vocals shifts from pure to very distorted as on the track “Syringe Relation”. Each track has something unique that captures the listener’s attention in an impressive way.

The track “Within Cells Interlinked” with samples from “Blade Runner 2049” can be as much a sample classic as Velvet Acid Christ’s “Fun With Drugs” with samples from “Fear and loathing in Las Vegas”. Samples from movies and series is in the very DNA of this music style. There are also some real uptempo tracks like “Tunnel Vision” and “Depression Deity” where the latter is a given club hit with its sweeping background synthesizers and hard drums!

Fix8:Sëd8 has produced music for over 15 years when the first self-released album came out back in 2005, but it is only in recent years that a wider audience has discovered this talent. With fantastic melodies, broad musical elements and high production value, this is a completely expected development. Hopefully it will continue for at least 15 more years.

 

Acretongue – “Ghost Nocturne”

Tags: , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Box**, digital
Skivbolag: Dependent Records
Releasedatum: 1 februari 2019
Genre: Electro-industrial, electro
Bandmedlemmar: Nico J.
Land: Sydafrika
Recensent: Jens Atterstrand

 

(English version below)

Mörk industriell pop med unik formgivning

Det faktum att det nu är hela sju år sedan Nico J. var albumaktuell med Strange Cargo under sin moniker Acretongue är en surrealistisk insikt. Sydafrikanens album är nämligen exceptionellt långlivade och det känns som om jag fortfarande är kvar i hans senaste album när jag nu mitt i den iskalla svenska vintern sätter mig ner för att förmedla mina intryck av de senaste veckornas lyssning på det nya albumet Ghost Nocturne.

Acretongue är duktig på att skapa intressanta kontraster i sin musik. Mellan det karga dissonanta och det harmoniskt finstämda. I mitt personliga favoritspår “Minutia’s Curse” så bildas just detta med hjälp av en avgrundsdjup basgång och en sågtandad iskall ledsynth, som under spårets andra halva sedan möter en sorgsen och vacker akustisk pianoslinga tillsammans med ett sammetslent arrangemang av ljusa och harmoniska stråkar.

Fenomenet i sig återfinns på många ställen i de (endast) nio med stor omsorg utvalda spåren som fullproppade med produktionstekniskt snygga detaljer utgör det här albumet. Ghost Nocturne inleds med den mörka och hotfullt repetetiva “Abacus” men albumet breder ut sig i flera intressanta skepnader där den oljudsfyllda utgångpunkten i ljudbilden ständigt kantas av en medryckande känsla av pop som i “Contra” och den tjusigt vokoderkryddade “Nightrunner”.

Med tillbakalutad och berättande sångstil förmedlar Nico J. korta berättelser inspirerade av såväl mardrömmar som existentiella frågeställningar och enligt egen utsago så visualiserar han ofta texten i tanken innan musiken komponeras vilket gör att låtarna får en unik och intressant formgivning.

Ghost Nocturne är har stor tillväxtpotential med ett sammanhållet tema i form av ett långt soundtrack snarare än ett koppel av låtar med uppgiften att gå på omgående knockout och albumet är ytterligare en fenomenal komposition från en av det här decenniets mest intressanta akter i genren.

Tracklist

01.Abacus 04:53
02.Requiem 05:26
03.Endling’s Call 05:41
04.Nocturne I – Dawn Crimson 02:16
05.Contra 04:04
06.Nightrunner 05:36
07.Minutia’s Curse 04:08
08.Nocturne II – The Drowning Hour 03:31
09.Haven 06:03

Bonus disc**

01. Nightrunner (Single mix) (04:58)
02. Nightrunner (2nd Face remix) (05:51)
03. Contra (Rotersand Rework) (04:03)
04. Nightrunner (Extended) (06:40)
05. Nightrunner (Architect remix) (05:21)
06. Flowers In The Attic (Encephalon remix) (05:16)
07. Night(t)error (03:30)

(English version below)

Dark industrial pop with a unique design

The fact that it’s now seven years since Nico J. released Strange Cargo under the moniker Acretongue comes as a surreal insight. The South African’s albums are exceptionally long-lived and it feels like I’m still stuck in his latest released when the time now have come to sit down in the middle of the icy Swedish winter to convey my impressions of the recent weeks listening to the new album Ghost Nocturne.

Acretongue is good at creating interesting contrasts in his music. Between the barren dissonant and the harmoniously finely tuned. In my personal favorite track “Minutia’s Curse” this is formed by the help of an abyss deep bassline and a saw-toothed ice-cold leadsynth, which during the second half of the track then meets a sad and beautiful acoustic piano loop along with a velvety arrangement of light and harmonic strings.

The phenomenon in itself is found in many places in the (only) nine with great care selected tracks that are packed with production-technically beautiful details to make up this album. Ghost Nocturne begins with the dark and haunting repetitive “Abacus” but the album spreads into several interesting creations were the noise-filled starting point of the soundstage is constantly lined together with a captivating sense of pop as in “Contra” and the nicely vocoder-spiced gem “Nightrunner”.

With a laid-back and storytelling song style, Nico J. mediates short stories inspired by nightmares as well as existential issues and according to himself, he often visualizes the lyrics before the music is composed, which gives the songs an unique and interesting design.

Ghost Nocturne has great growth potential with a coherent theme in the form of a long soundtrack rather than a leash of songs with the task of going on an immediate knockout and the album is another phenomenal composition from one of this decade’s most interesting acts in the genre.

Acretongue tillbaka efter 7 års tystnad

Tags: , , , , , , , , ,


Sju långa år har passerat sedan Acretongue släppte Strange Cargo (2011) men nu är Nico Janse van Rensburg alias Nico J. äntligen tillbaka med nytt material.

Ghost Nocturne är titeln på den nio spår långa skapelsen och precis som tidigare så verkar drömskt hypnotiska känslostämningar vara i den ständigt nyskapande och experimenterande sydafrikanens sikte.

Det nya albumet beskrivs dock i pressreleasen som att vara mer mångsidigt än sin föregångare. Inte bara när det gäller sången, som stämmer är mer varierad, men också på olika sätt som den ställer upp sin rytmiska struktur och takt. Kompositionerna omger sina lyssnare som drömmar, ibland konstiga, ibland optimala, ibland i långsam takt, men alltid med surrealistisk men noggrann elektronisk precision och värme. En elektronisk “musik nocturne”.

Lyssna på de två första smakprovet “Abacus” och “Requiem” samt ytterligare utkast från albumet (nedan).

Utöver den ordinarie digipak-utgåvan (med 16-sidig booklet) så levereras albumet även i en till 300 exemplar begränsad “midnight edition” *** som kan förbokas här redan nu där extradiscen utöver förlängda versioner och remixer signerade 2nd FaceRotersandArchitect och Encephalon även inkluderar det exklusiva bonusspåret “Nigh(t)error”.

Ghost Nocturne släpps den 1 februari via Dependent Records.

Tracklist

01. Abacus
02. Requiem
03. Endling’s Call
04. Nocturne I – Dawn Crimson
05. Contra
06. Nightrunner
07. Minutia’s Curse
08. Nocturne II – The Drowning Hour
09. Haven

 

Bonus disc***

01. Nightrunner (Single mix)
02. Nightrunner (2nd Face remix)
03. Contra (Rotersand Rework)
04. Nightrunner (Extended)
05. Nightrunner (Architect remix)
06. Flowers In The Attic (Encephalon remix)
07. Night(t)error

Industritechno-hybriden Empirion introducerar nytt album

Tags: , , , , , , , , ,


Brittiska industritechno-hybriden Empirion, med den Essex-baserade duon Austin “Oz” Morsley och Jamie Smart bakom maskinerna, plockas nu upp av tyska jätten Dependent lagom till dess att akten släpper sitt första nya egna låtmaterial på över två decennier.

Som en introduktion till det kommande albumet Resume så släpps nu sexspårs-EP:n “I Am Electronic/Red Noise” som kan förbeställas på CD samt i svart eller röd vinyl här redan nu. Utöver de fyra originalspåren inkluderas omarbetade versioner signerade Rotersand och Victor Pill. (Spana in videon till titelspåret nedan!)

Empirion bildades redan 1993 och släppte under nittiotalet en handfull i klubbsammanhang framgångsrika 12″ och EP:s samt fullängdaren Advanced Technology (1996) och deras musik beskrivs av många som en dansant, modern och spännande mix av breakbeat, trance och techno med element hämtade från såväl 90-talets Nitzer Ebb som den nya vågen av intelligent dance music.

Empirion har under 2000-talet också levererat ett antal starka remixer på spår från band som The Prodigy och Front 242.

I Am Electronic/Red Noise släpps den 21 september via Dependent Records.

Tracklist

01. I Am Electronic
02. Red Noise
03. Red Noise (Rotersand Rework)
04. Strange
05. Clear the Area

2nd Face återvänder med EP:n “Nihilum”

Tags: , , , , , ,


2nd Face, som inspirerad av både den gamla och nyare skolans electro/industrial och som vi uppmärksammade i samband med debutalbumet “Nemesis” förra året, återvänder nu med nytt material.

“Nihilum” agerar ledmotivet på den kommande femspårs-EP:n med samma namn som utöver en specialversion av titelspåret signerad “Director’s Cut” även inkluderar ytterligare tre helt nya spår (lyssna nedan).

EP:n släpps både digitalt och i en begränsad utgåva på CD som kan förbokas här redan nu!

 

Bakom 2nd Face finns vi tysken Vincent Uhlig och på EP:n Nihilum har han med hjälp av sina fina produktionstekniska kunskaper och den välutrustade studion i Mainz, som inkluderar såväl modernare synthar liksom 40 år gammal hårdvara, tagit sitt sound vidare till nästa nivå. Klubbanpassade rytmer ämnade för scenens mörka dansgolv möter ett intensivt mörker i dramatiska kompositioner som bådar gott inför det kommande andra albumet.

2nd Face presenterade även den nya “Insanity (Assimilate)” på förra årets upplaga av Dependent Records samlingsserie Dependence(Lyssna nedan)

Nihilum släpps den 22 juni via Dependent Records.

Tracklist

01. Nihilum (Essential)
02. Long Live Humanity
03. Nuclear Winter is Coming
04. Blind Wonderer
05. Nihilum (Director’s Cut)Kirlian Camera – “Hologram Moon”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, vinyl, digital
Skivbolag: Dependent Records
Releasedatum: 26 januari 2018
Genre: Electro, electropop
Bandmedlemmar: Elana Alice Fossi, Angelo Bergamini
Land: Italien
Recensent: Jens Atterstrand

 

(English version below)

Storslagen symfonisk electropop

Den italienska duon Kirlian Camera, som senast var albumaktuella med “Black Summer Choirs” (2013) och som dessförinnan släppte “Nightglory” (2011), är nu tillbaka med det nya albumet “Hologram Moon”, efter det att sångerskan Elana Alice Fossi tillsammans med Angelo Bergamini (alias Hal Bergman) spenderat större delen av de fem senaste åren med sidoprojektet Spectra*Paris.

Elana presenterar hela sitt register när albumet introduceras med den storslagna balladen “Hologram” varpå hon sedan får sällskap av Covenant-sångaren Eskil Simonsson i “Sky Collapse”. Låten var ett starkt bidrag i kategorin bästa duetter under 2017 och agerade även dragplåster inför albumet när den släpptes som singel i höstas. “Sky Collapse” kan i det närmaste beskrivas som en symfonisk futurepoppärla som skulle kunna förmedla en rofylld känsla på vilket mörkt dansgolv som helst.

Stora sammetslena synthmattor och breda stråkarrangemang fyller annars större delen av ljudbilden på “Hologram Moon” och bygger tillsammans med starka och känslosamma sånginsatser bred och stor atmosfär. Tempot är måhända ibland i det lägsta laget, men balanseras i sin tur upp av eleganta och originellt arrangerade electropoplåtar som “Eyes of the Moon” och de lite kantigare och mörkare electronumren “Kryostar” och “Haunted River” med refränger av sorten som lätt sätter sig. Många av spåren har storslagna symfoniska inslag, som det tjocka och fullmatade titelspåret, medan de känslosamma balladerna, som har varit en av Kirlian Cameras absoluta styrkor tidigare, ger mycket av även det här albumets originella särprägel. Allra bäst gillar jag midtempoballaden “Lost Islands” och den glittrande powerpoplåten “Polar-IHS” som, förutom ytterligare ett gästspel av Eskil Simonsson, levererar fin kontrast av mörk bubblande analog basgång och akustiskt piano.

En resandes vittnesmål berättar om när kryostjärnan faller och himlen kollapsar någonstans i en förlorad övärld efter det att stormen har passerat i månens sken. Jag är inte religiös och jag sjunger inte, men jag lyssnar gärna och oavsett hur vi själva väljer att beskåda vår mörka omvärld, så förmedlar Kirlian Cameras “Hologram Moon” en definitiv känsla av hopp där topparna är skyhöga och många.

OBS! Albumet släpps även i en begränsad vinylutgåva som kan beställas här samt i en limiterad 2CD-box som kan beställas här.

Tracklist

01. Holograms (05:34)
02. Sky Collapse (feat. Eskil Simonsson) (05:40)
03. Lost Islands (03:59)
04. Polar-IHS (feat. Eskil Simonsson) (05:21)
05. Helium3 (01:38)
06. Kryostar (05:50)
07. I Don’t Sing (05:16)
08. The Storm (04:46)
09. Eyes of the Moon (04:54)
10. Equation Echo 01 (02:18)
11. Haunted River (04:35)
12. Traveler’s Testament (04:07)

(English version below)

Grande symphonic electronic pop

Italian duo Kirlian Camera, who released “Black Summer Choirs” (2013) and before that “Nightglory” (2011), return with the album “Hologram Moon” after singer Elana Alice Fossi and Angelo Bergamini have spent most of the last five years working with their Spectra*Paris side project.

Elana puts her entire range on display when the album is introduced with the magnificent ballad “Hologram”, whereupon she then is joined by Covenant vocalist Eskil Simonsson on “Sky Collapse”. The song was a strong contributor in the best duet’s category of 2017, and also acted as a the appetizer for the album when it was released as a single this fall. “Sky Collapse” could be described as a symphonic future-pop pearl that could convey calmness to any dark dance floor out there.

Large velvet synthesizers and wide string arrangements complement most of the tracks on “Hologram Moon” and they come loaded with great and emotional vocal efforts that builds up a wide and large atmosphere. The tempo might perhaps a bit on the slower side, but it finds its counterparts in elegant and originally constructed electropop songs as “Eyes of the Moon” and the edgy and dark electro inputs like “Kryostar” and “Haunted River” with the kind of choruses that easilly stick with you. Many of the tracks feature magnificent symphonic ingredients, like on the multi-layered title track, while the emotional ballads, which have been one of Kirlian Camera’s absolute strengths before, give much of the original characteristic of this album. Best of all, I like the mid tempo track “Lost Islands” and the sparkling powerpop song “Polar-IHS”, which, in addition to another guest appearance by Eskil Simonsson, delivers a nice contrast were a dark bubbling analogue bassline meet an acoustic piano.

A traveler’s testament tells us about when the kryostar falls and the sky collapses somewhere on a lost island after the storm has passed in the moonlight. I’m not religious, and I don’t sing, but I’m happy to listen and regardless of how each of uses chooses to view our dark world, Kirlian Camera’s “Hologram Moon” brings a definite sense of hope where the many peaks are sky high.

Note: The album also comes in a limited black vinyl edition that can be ordered here – a clear vinyl edition that can be ordered here and also in a 2CD Box Edition that can be ordered here.

Ginger Snap5 – “Against the Days”

Tags: , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Dependent Records
Releasedatum: 20 oktober 2017
Genre: Futurepop, electropop
Bandmedlemmar: Roman Soroka, Olexiy Pavluk
Land: Ukraina
Recensent: Alexander Johansson

 

HemsidaFacebookTwitterLast.fmSpotifyDiscogsSoundcloudReverbnationBandcamp

(English version below)

Autotunad speedsynth från Ukraina

Det är givetvis ett svaghetstecken att de inledande två låtarna efter ouvertyren “Ouvertune”Ginger Snap5:s nya album “Against the Days” är hämtade från det tidigare albumet “Snapped by You” (2013). Men nu är det som det är och “Break Me Down” och framför allt “Polaris” smattrar på lika bra som förra gången det begav sig och “Waiting for…”, som också var med förra gången, är fenomenal och plattans bästa spår.

Numera huserar Ginger Snap5 under tyska Dependent Records paraply och med bättre promotion har de redan lyckats lägga sig på en sjätteplats med albumet på DAC-listan. Odessa-födda Roman Saroka har till det nya albumet gjort managern Olexiy Pavluk till bandmedlem så Ginger Snap5 är numera en duo. Musikaliskt har det inte inneburit någon förändring. Ginger Snap5 kör vidare med en synthig trance i högt tempo med autotunad sång och samma gälla synthslingor som de gjort sen starten 2004. Det är som en dekokt av Daft Punk, Mind.in.a.Box och Mr Kitty med NHL-hockeyhispiga synthslingor. Soundet är modernt och flera av låtarna är fräschare än den mesta synthpopen jag recenserar. Själva kallar de stilen för electro storm.

I “November Song” känns det som om Ginger Snap5 gjort ett försök att gräva lite djupare i sitt uttrycksregister, något jag efterlyste när jag recenserade “Snapped by You” 2013. Står man ut med den ukrainskklingande engelskan, som jag själv har en hatkärleksrelation till sen jag av misstag såg ryske Dima Bilan göra “Never Let You Go” i Eurovisionsfestivalen 2006 (nä, jag vill inte prata om det), så gillar man sannolikt “Against the Days”“Digital Wrath” är en fin och rivig poplåt, “Beyond the Line” är ännu bättre, nästan som en Lustans Lakejer-låt för vårt dekadenta 2010-tal. Mellannumren, “Conscious – Interlude 2” och inledande “Ouverture” håller högsta klass och helt i paritet med småstyckena på Moskwa TV:s “Dynamics and Discipline” (1985) och mästerverket “In This Place Forever” (1996) av Mesh. Allra bäst är dock riviga “Waiting for…” (det säregna uttalet av ”hide”, det låter som ”schajd” kommer plåga rättrogna anglofiler men en sådan är ju tack och lov inte jag) och suveräna “Pieces of Regret”. Det är speedsynth på nivån obetydligt under Boytronics “Luna Square” (1983) och Bronski Beats “Hit That Perfect Beat” (1986).

Bäst låtar: “Waiting for…”, “Pieces of Regret” och “Digital Wraith”

Tracklist

01. Ouvertune (02:00)
02. Break Me Down (04:18)
03. Polaris (05:20)
04. Digital Wraith (04:55)
05. Save You (Interlude 1) (02:29)
06. November Song (04:08)
07. Beyond The Line (05:31)
08. Distant Star (04:33)
09. Waiting For… (05:11)
10. Conscious (Interlude 2) (02:48)
11. Pieces Of Regret (05:02)
12. I Disappear (04:57)
13. Final Rowing (04:55)

(English version below)

Clever speed synth from Ukraine

It’s obviously a weakness when the two songs after the overture on Ginger Snap5’s new album “Against the Days” comes from their previous album “Snapped by You” (2013). But “Break Me Down” and above all “Polaris” patters as good as before and “Waiting for…”, also from the last album, is the best song on the album and clearly phenomenal.

Ginger Snap5 was recently signed by German Dependent Records and the new album has hit sixth place last week on the DAC list and I believe Dependent will be able to promote Ginger Snap5 in the best way possible. Odessa born Roman Saroka has now made the manager Olexiy Pavluk to a band member wich now makes Ginger Snap5 is now a duo. That did not change anything musically. Ginger Snap5 still produce a fast synth pop trance with autotuned song parts and the same clear melodies since the beginning in 2004. They combine a pretty original mix of Daft Punk, Mind.in.a.Box and Mr Kitty with NHL arena melodies. They call their style electro storm. The sound and atmosphere is very synth wave contemporary and most songs are actually better than most of the synth pop I review.

In “November Song” they seem to go deeper with their artistic ambitions, something I complained about when I reviewed “Snapped by You” in 2013. If you can stand the Ukrainian or Russian English pronunciation from Saroka, I happen to enjoy it after accidentially watching Dima Bilan’s “Never Let You Go” in the Eurovision Song Contest 2006 (no, I do not want to talk about it), you will certainly enjoy “Against the Days”. The song “Digital Wrath” is a fine and swinging pop song, “Beyond the Line” is even better but “Waiting for…” is clearly the best song on the album (if you can live with “hide” sounding like “shaid”, I can). The inbetween songs, “Conscious – Interlude 2” and opening “Ouverture” hold the highest grade and are equal to the lovely small pieces of art that Moskwa TV’s had on “Dynamics and Discipline” (1985) and Mesh on their masterpiece “In This Place Forever” (1996). The exquisite “Pieces of Regret” is speed synth on a level insignificantly below Boytronic’s “Luna Square” (1983) and Bronski Beats’ “Hit That Perfect Beat” (1986).

Best songs: “Waiting for…”, “Pieces of Regret” and “Digital Wraith”

Our Banshee – “4200”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: Dependent Records
Releasedatum: 20 oktober 2017
Genre: Synthpop
Bandmedlemmar: Agi Taralas, Stefan Böhm
Land: Tyskland
Recensent: Jens Atterstrand

 

(English version below)

Elektroniskt popörongodis och postpunkigt vemod

En gång i tiden anklagades Depeche Mode för att ha stulit samplingar av industripionjärerna Einstürzende Neubauten. Så var aldrig fallet, i alla fall inte om man skall lita på Mute Records-grundaren Daniel Miller. Liknelsen kan kanske verka lite långsökt, men den finner i alla fall en gnutta av relevans när det kommer till några av de många röda trådarna i ljudbilden på Our Banshees, av väldigt många väldigt efterlängtade, officiella debutalbum “4200”.

Producenten, låtskrivaren och den, från powernoise-projektet Mono No Aware, sedan tidigare bekante Stefan Böhm, som vid sin sida har sångaren Agi Taralas, är dock långt ifrån några nykomlingar i sammanhanget. Faktum är att bandet bildades redan 1998, efter det att de båda medlemmarna varit inblandade i Cascade Falls. Duon har även släppt musik under bandnamnen Kaanbalik och Pzycho Zone (sedmera Pzychobitch) och Stefan Böhm har också arbetat med akter som L’ame Imortelle.

“4200” radar upp tolv mörka, dynamiska och ytterst välproducerade elektroniska poplåtar med en ständigt närvarande industriell nerv ovanpå komplexa rytmer där starka ledande melodier avlöser varandra. Med stort självförtroende inleder Our Banshee albumet med de två tungt rytmiska och oljudsfyllda mellantempospåren “Christ” och “Devious” varpå en gästspelande Ben Harris sedan bidrar med ett smakfullt postpunkigt gitarrpålägg i den melankoliska och vemodiga “The River”.

“4200” är bjuder på generösa intron och mellanspel. Dansanta och refrängstarka hitlåtarna “It’s Not Real” och “Undone to the Light” levererar två av albumets överdoser av elektroniska popörongodis, medan den riviga och på modersmålet framförda “Wenn die Erde bebt” sedan för tankarna till band som And One eller Melotrons allra bästa stunder.

Sångaren Agi Taralas har ett anslag i rösten som påminner en del om De/Vision-sångaren Steffen Keth. Han gör genomgående en väldigt stark insats och även om den inte är helt fläckfri, så kommer den allra mest till sin rätt i några av albumets lugnare spår, som den svartrockiga “Hope & Despair” och den underfundiga, men ack så originella och väldigt vackra avslutande “Endless”. Den sistnämnda är, den ganska banala och simpla låttexten till trots, en av mina absoluta favoritballader för året.

“4200” i sin helhet är ett gott hantverk och albumet innehåller väldigt få svagare spår. Att skapa något intressant, spännande och originellt i en genre där olika stilar ständigt blandas och vidareutvecklas till något nytt är i dagens läge ganska svårt, men på “4200” har Our Banshee lyckats imponerande bra.

Tracklist

01. Christ (04:16)
02. Devious (04:37)
03. The River (04:14)
04. It’s Not Real (04:24)
05. Wenn Die Erde Bebt (05:32)
06. Hope & Despair (04:41)
07. The Answer (04:08)
08. You Had It Coming (04:39)
09. B2B (04:44)
10. Undone To The Light (04:31)
11. Down & Out (06:09)
12. Endless (05:28)

(English version below)

Electronic pop ear candy and postpunky melancholia

Once upon a time, Depeche Mode was accused of having stolen some samples from industrial pioneers Einstürzende Neubauten. Howerer, that was never the case, atleast not if you trust in the Mute Records founder Daniel Miller. The reference might seem a bit like a long shot, but a snout of relevance is found when it comes to some of the many red threads in the sound of Our Banshee’s, by many highly-anticipated, official debut album “4200”.

The producer, songwriter and from the powernoise project Mono No Aware, formerly known Stefan Böhm and the vocalist Agi Taralas, are far from newcomers in the context. In fact the band was formed allready back in 1998, after the two members were involved in Cascade Falls. This duo has also released music under band names like Kaanbalik and Pzycho Zone that later on became Pzychobitch and Stefan Böhm has also worked with acts like L’ame Imortelle.

“4200” lines up twelve dark, dynamic and extremely well-produced electronic pop songs with a continously present industrial nerve on top of complex rhythms with non-stop strong and conductive melodies. With great self-confidence Our Banshee introduces the album with the two heavily rhythmic and noisy interstitial songs “Christ” and “Devious”, whereupon a guest-starring Ben Harris then add some nice and postpunk styled guitars to the quite melancholic “The River”.

“4200” offers generous intros and intermediates. The dancable hit songs “It’s Not Real” and “Undone to the Light” with their grippy choruses delivers two of the album’s overdoses of electro pop earcandy while delivered in German, the raw and dirty “Wenn die Erde bebt” then reminds of acts like And One or Melotron’s best moments.

The singer Agi Taralas has a tonal style and approach in his voice that reminds me of Steffen Keth from De/Vision. He makes strong efforts all the way through, and even though he is not completely faughtless, he does the best job in some of the album’s slower tracks, such as the dark rock styled “Hope & Despair” and the subtle, but so original and very beautiful last song “Endless”. The latter is, despite the rather banal and simple lyrics, one of my absolute favorite ballads for the year.

“4200” in it’s whole represents good craftmanship and it contains very few weaker tracks. To create something interesting, exciting and original in a genre where different styles are constantly mixed and further developed into something new is nowadays quite difficult, but Our Banshee has managed this in a very impressive way on “4200”.

USA/Canada/South American readers order the album here!

Covenants Eskil Simonsson gästspelar med Kirlian Camera

Tags: , , , , , , , ,


Italienska Kirlian Camera, som frontas av Siderartica– och Stalingrad-sångerskan och tillika Spectra Paris-bekantingen Elena Alice Fossi, annonserar nu ut den kommande singeln “Sky Collapse”.

Gästspelar på titelspåret gör ingen mindre än Covenant-sångaren Eskil Simonson och “Sky Collapse” levereras på såväl en fyraspårs CD-maxi liksom en begränsad 12″ vinylutgåva som kan förbokas här redan nu. (Lyssna på smakprov nedan).

Kirlian Camera gjorde sin officiella självtitulerade albumdebut redan 1981 och deras två senaste albumsläpp är “Black Summer Choirs” (2013) och “Nightglory” (2011).

“Sky Collapse” släpps den 20 oktober via Dependent Records.

Tracklist

01. Sky Collapse (feat. Covenant)
02. Sky Collapse (Dancetronic Mix)
03. Venus Maze (1700 2 2000)
04. Moonlight Sonata for Holograms (Alternative Version)