Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Decay"

Implant – “Oxynoxe-X”

Tags: , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, 2CD**, digital
Skivbolag:  Alfa Matrix
Releasedatum: 3 november 2017
Genre: Electro, EBM, electro-industrial
Bandmedlemmar: John D’Hooghe, Len Lemeire
Land: Belgien
Recensent: Lars-Åke Andersson

(English version below)

En musikalisk lyssnarutmaning

Älskar när man får en utmaning! Här är utmaningen i form av en musikaliskt svårlyssnad skiva. Misstolka nu inte detta. En skiva kan vara svårlyssnad utav många orsaker och i det här fallet handlar det mer om att sakna en röd tråd. Eller är den bara osynlig för oss lyssnare?

Efter fyra års lång väntan är det äntligen dags för Implant att ge ifrån sig en ny skiva. Förväntningarna på det 10:e albumet ”Oxynoxe-X” är skyhöga med tanke på att den förra plattan ”The Productive Citizen” var bandets hittills bästa. Det blir en rejäl utmaning och frågan är om förväntningarna blir infriade?

Det som skiljde ”The Productive Citizen” från bandets övriga plattor var att de lyckades skapa ett genomgående sammanhållet sound på hela plattan. Tyvärr är ”Oxynoxe-X” en tillbakagång till deras tidigare spretande album vad gäller musiken vilket står klart redan efter de fyra första spåren.

Efter ett på tok för långt intro så levereras minimalistisk body i det inledande spåret ”Mediocrity” vilket för tankarna till Absolute Body Control. Sedan blir det tvära kast. I titelspåret ”Oxynoxe” bjuds man på psytrance som lär locka en hel del till dansgolvet och med ”I’m Not Your Enemy” serveras man ett fett medryckande electrospår med en basgång som påminner om The Neon Judgement. ”The Phone Call” känns som ett ofärdigt minimalistiskt experiment. Låten är släppt som singel för en tid sedan och mixad av ett flertal band, inklusive Implant själva.

Helt plötsligt ändrar skivan karaktär och blir lite mörkare. I ”Images” och delvis i ”Decay” möts man av ett klassiskt monotont industriellt ljudlandskap som hämtat från det gamla goda 80-talet och helt plötsligt får man ståpäls. Lens röst gör sig perfekt här! Som om det inte vore nog får man lite hederligt EBM med ”The End”. De två avslutande spåren ”The Taking” och ”Le pouvoir” känns väldigt 32crash influerade och lite oinspirerande.

Den stora behållningen är ”Le Coup De Fourde” där de tar hjälp av Dennis Schober från Solitary Experiment. Resultatet låter inte vänta på sig. Den lär bli allsång på konserterna. Räkna med det! En sådan skön retrokänsla infinner sig när man blandar element från 80-talets synthpop och klassisk EBM a la Front 242 med en underbart lättsjungen textslinga med kärlekstema. Man smälter ju….

Känslan av att hålla en kassett märkt ”blandat” i handen är inte långt borta när man lyssnat på hela skivan. Det är ett rejält kryssande mellan olika genrer och ett flitigt experimenterande. Som vanligt när det gäller Implant med andra ord. Tyvärr infriades aldrig förväntningarna!

(Kolla in videon till “The Phone Call” nedan / reds.anm)

Lars-Åkes favoritspår: ”Le Coup De Foudre”

Tracklist

 

01. Mediocrity (03:46)
02. Oxynoxe (04:02)
03. I’m Not Your Enemy (05:20)
04. The Phone Call (04:43)
05. Images (04:54)
06. The Decay (03:56)
07. The End (04:22)
08. Coup De Foudre (04:08)
09. The Taking (03:48)
10. Le Pouvoir (03:02)

Bonus disc **

01. Amuse-Gueule (02:40)
02. Jaywalking (06:17)
03. Private Sine (02:58)
04. I Sometimes Dream Of Imaginary Parties To Meet New People (04:02)
05. Kani (03:24)
06. Patent Nr. US6506148B2 (02:55)
07. If You Torture Data Long Enough It Will Confess (03:19)
08. The Lyre Bird (03:33)
09. The Window To My Brain Drain (03:04)
10. Tailwind (03:11)

(English version below)

A musical listening challenge

Love it when you get a challenge! Here the challenge is in the form of a difficult listening experience. Don’t misinterpret this now. A record can be difficult to listen to out of many reasons and in this case it’s more about that lack a common thread. Or is it just the thread invisible to us listeners?

After the four-year long wait it is finally time for Implant to release a new record. Expectations on the 10th album “Oxynoxe-X” is skyrocketing as the last album “The Productive Citizen” was the band’s best to date. It will be a real challenge and the question is whether the expectations will be met?

What did “The Productive Citizen” to stand out from the band’s other albums was that they managed to create a cohesive sound on the whole record. Unfortunately, the “Oxynoxe-X” is a return to their earlier sprawling album as far as the music which is clear already after the first four tracks.

After a way too long intro one is delivered a minimalist body in the initial track “Mediocrity” which brings to mind The Absolute Body Control. Then it will be abrupt changes. In the title song “Oxynoxe” the listener is offered psytrance that probably will attract a lot people to the dance floor and in “I’m Not Your Enemy” you’ll get fat, rousing electro beat with a bassline that recalls of The Neon Judgement. “The Phone Call” feels like an unfinished minimalistic experiment. The song was released as a single a while ago and mixed by several bands, including Implant themselves.

All of a sudden, the sound change character and becomes a little darker. In “Images” and “Decay” you’ll hear classic monotonous industrial soundscapes recalling from the good old 80 ‘s and all of a sudden you get shivers down your spine. Len’s voice makes it perfect here! As if that were not enough one gets classic EBM with “The End”. The two closing tracks “The Taking” and “Le pouvoir” feels very 32crash influenced and a bit uninspired.

The best with the whole album is “Le Coup De Fourde” where they take the help of Dennis Schober from Solitary Experiments. The result is outstanding. It’ll be sing-a-long at the concerts. You can count on it! You will get that nice retro feel when they mix elements from classic 80 ‘s synthpop and EBM a la Front 242 with wonderful catchy lyrics with love theme. You’ll melt away…

The feeling of holding a cassette tape labeled “mixed” in the hand is not far off when you listened to the entire record. Crossing between different genres and a lot of experimentation. As usual when it comes to Implant in other words. The expectations were never fulfilled!

Lars-Åke Anderssons favourite track: ”Le Coup De Foudre”

Leaether Strip – “Decay”

Tags: , , ,


Leaether Strip presenterar videon till covern av Twice a Man-klassikern “Decay”.