Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Daniel Önnerby"

Vogon Poetry – “The Heart of Gold”

Tags: , , , ,


 

Svenska Vogon Poetry presenterar videon till den nya singeln “The Heart of Gold” som släpps imorgon den 21 juli.

Vogon Poetry – “The Prefect Stories”

Tags: , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: ScentAir Records
Releasedatum: 28 augusti 2015
Genre: Electropop, Synthpop
Bandmedlemmar: Roger Tell, Daniel Önnerby, John Andersson
Land: Sverige
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudReverbnationYoutubekollapslogga

(English version below)

Tyngd, driv och låtmässig mognadsutveckling

Vår inhemska synthpopscen är tillsammans med den tyska ett till synes odödligt fenomen som år efter år fortsätter att lägga ribban högt. Faktum är att den anno 2015 verkar må bättre än på länge.

Vogon Poetry är ett av banden som smider medan järnet är varmt. Knappt ett och ett halvt år efter debutalbumet “Don’t Panic” presenterar de uppföljaren “The Prefect Stories”. Det är inte bara albumtiteln (och bandnamnet) utan även det dedikerade spåret “Hyperspace Bypass” som understryker att en av bandets allra största inspirationskällor är Liftarens guide till galaxen i allmänhet, och karaktären Ford Prefect i synnerhet, om nu någon till äventyrs missat det.

“The Prefect Stories” fortsätter i mångt och mycket på tidigare inslagna vägar men vilar på en något mörkare underton. När jag recenserade debut-EP:n “Land of Forever” så påpekade jag avsaknaden av driv och tempo i låtarna. Trots att bandet stundtals fortfarande verkar ha en viss förkärlek till mellantempot så ser jag en tydlig utveckling mot bättre tyngd och större driv på det nya materialet.

Albumet är starkast i inledningen med åttiotalshyllningen “Ready Player One” och det tidigare singelspåret “Never Too Late”. De båda låtarna andas mycket av den låtmässiga mognadsutveckling som bandet har genomgått sista tiden och är tydliga exempel på att Vogon Poetry har en stark vilja att förädla sitt låtsnickeri. På “Moments” parkerar Vogon Poetry stadigt på ganska typisk modern svensk och melodistark synthpopgrund medan “Afraid” kläs i en härligt dansant och rivig futurepopkostym. Covern på IAMX hit “Spit it Out” är i sin tur intressant arrangerad och understryker sångaren John Anderssons vokala kvaliteter.

“The Prefect Stories” är produktionsmässigt och låtmässigt snäppet för ojämn för att förtjäna ett toppbetyg. Kanske har man haft lite bråttom den här gången då långt ifrån alla spår känns helt genomarbetade? Vogon Poetry känns lite som en vacker blomma som har lite för bråttom att slå ut vilket är lite synd eftersom bandet oftast har levererat relativt starkt låtmaterial. Bortsett från detta så innehåller “The Prefect Stories” en knapp handfull riktigt trevliga spår med en modern åttiotalstvist som i rätt sammanhang kommer tilltala en stor del av den svartklädda publiken.

6/10 BRA!

Tracklist

Vogon Poetry följer upp med "The Prefect Stories"

01. Ready Player One (05:00)
02. Never Too Late (04:43)
03. Spit It Out (03:54)
04. Possibilities (Bistromath remix) (04:03)
05. Moments (04:26)
06. Hyperspace Bypass (05:08)
07. The Great Big Nothing (03:47)
08. Afraid (05:48)
09. Virtues (03:39)

 

(English version below)

Pace, drive and matured songwriting skills

Our domestic synthpop scene, along with the German is a seemingly immortal phenomenon which year after year continues to set the bar high. The fact is that anno 2015 it seems to be in better shape than ever.

Vogon Poetry is one of the bands who forges while the iron is hot. Barely a year and six months after their debut album “Don’t Panic” they now present the follow up album “The Prefect Stories”. It’s not just the album title (and band name) but also the dedicated track “Hyperspace Bypass” which emphasizes that one of the band’s greatest sources of inspiration indeed is Hitchhiker’s Guide to the Galaxy in general, and particularily the character Ford Prefect, if anyone perchance missed it.

“The Prefect Stories” continues on the same roads as before but rests on a slightly darker undertone. When I reviewed the debut EP “Land of Forever”, I pointed out the lack of drive and pace in the songs. Although the band sometimes still seem to have a particular fondness for midtempo, I see a clear trend towards better tempo and a greater drive on the new material.

The album is strongest at the beginning with the eighties tribute synthpop songs “Ready Player One” and the former single track “Never Too Late”. The two songs breathe much of the songwriting maturation that the band has undergone recently and are clear examples of that Vogon Poetry has a strong desire to refine their songwriting. On “Moments” Vogon Poetry parks steadily on fairly typical modern Swedish and melodic synthpop foundation while “Afraid” is dressed in a wonderfully danceable and catchy futurepop suit. The cover on the IAMX hit “Spit it Out” by the way is arranged interestingly and underlines the singer John Andersson’s good vocal qualities.

“The Prefect Stories” is in terms of production and songwriting just a bit too uneven to earn a top score. Perhaps they have rushed the process this time when far from all tracks feels 100% ready? Vogon Poetry feels a bit like a beautiful flower that has a bit of a hurry to strike out which is a pity because the band often deliver relatively strong song material. Apart from this “The Prefect Stories” includes a handful of really nice tracks with a modern eighties inspired touch that will appeal to a large part of the blackdressed crowd.

Vogon Poetry följer upp med “The Prefect Stories”

Tags: , , , , , , , , , ,


Efter att ha aptitretat med IAMX-covern “Spit it Out” och singeln “Never Too Late” tidigare i år så gör sig nu Vogon Poetry redo att presentera bandets andra fullängdare “The Prefect Stories”.

Titeln “The Prefect Stories” refererar till karaktären Ford PrefectLiftarens guide till galaxen, som även inspirerat till bandets namn och albumets sjätte spår “Hyperspace Bypass”.

Albumet innehåller nio spår och släpps både digitalt och i en begränsad CD-utgåva i jewelcase.

(Lyssna på tre smakprov och beställ nedan).

Den göteborgsbaserade synthpoptrion, med sångaren John AnderssonRoger Tell och Daniel Önnerby, presenterade sig på EP:n “Land of Forever” (2013) och albumdebuterade med “Don’t Panic” förra året då man även släppte singeln “The Diceman” och EP:n “More Things to Do in Zero Gravity”.

“The Prefect Stories” släpps den 28 augusti via ScentAir Records.

Tracklist

vogon_poetry

01. Ready Player One
02. Never Too Late
03. Spit It Out
04. Possibilities (Bistromath remix)
05. Moments
06. Hyperspace Bypass
07. The Great Big Nothing
08. Afraid
09. Virtues

 

Vogon Poetry – “Don’t Panic”

Tags: , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Audite Records (Eget)
Relesasedatum: 30 april 2014
Genre: Electropop, Synthpop
Bandmedlemmar: Roger Tell, Daniel Önnerby, John Andersson
Land: Sverige
Recensent: Jens Atterstrand

FacebookMyspaceLast.fmSpotifySoundcloud

(English version below)

Erasure-doftande svensk synthpop

Efter att ha aptitretat med EP:n “Land of Forever”, som släpptes i somras, är nu göteborgsbaserade Vogon Poetry redo att introducera oss till deras debutalbum “Don’t Panic”.

Varsamt framfört ovanpå ett behagligt lager av analoga synthar levererar Vogon Poetry åttiotalsklingande synthpop, där det är tydligt att melodier och harmonier är huvudfokus. Man lånar tämligen ursinningslöst från sina elektroniska åttiotalshjältar och band som Erasure skulle sannolikt le brett om de fick höra detta.

Men trots de ibland lite överdrivna klyschorna är det här debutalbumet ändå mycket mer intressant än den föregående, enligt mitt tycke, relativt sömniga (men fullt godkända) EP:n “Land of Forever”. Några av den EP:ns spår finns inkluderade även här – men de hör definitivt inte till de bästa låtarna. Materialet håller en hyfsad god variation och även om Vogon Poetry fortfarande åker berg-och-dalbana hejvilt mellan smarta och snygga arrangemang och rena bottennapp är “Don’t Panic” i sin helhet en med beröm godkänt historia.

Andraspåret “The Diceman” tillsammans med den trallvänliga “A Fine Day” och den lite kantigare och råare “Destiny (A Version)” är mina personliga favoriter på det här debutalbumet, som trots sina brister ändå väcker tillräckligt mycket nyfikenhet till att vilja följa den här trions vidareutveckling.

6/10 BRA!

Tracklist

Vogon_Poetry

01. Bring the Revolution (03:50)
02. The Diceman (04:11)
03. Time Machine (Deep Thought remix) (03:59)
04. Book of Wishes (03:25)
05. Land of forever (03:46)
06. A Fine Day (04:22)
07. Dream Dream Dream (03:24)
08. In Darkness Lost Again (03:36)
09. Driven (Never Be Here Again) (04:10)
10. Destiny (A Version) (03:38)
11. All I Want (New Edit) (03:35)
12. A Fine Day (Unplugged) (02:28)
13. Throw the Day Away (03:55)
14. In darkness lost again (P.Kambo Remix) (04:08)
15. In Darkness Lost Again (PerTePoP Remix) (03:13)

 

Swedish synthpop with a smell of Erasure

After the apitizing EP “Land of Forever”, that was released last summer, Gothenburg-based Vogon Poetry are now ready to introduce us to their debut album “Don’t Panic”.

Carefully rendered on top of a comfortable layer of analogue synths Vogon Petry delivers eighties-sounding synthpop and made clear that the main focus are on the melodies and harmonies. The band borrows quite rabidly from their electronic-eighties-heroes and bands like Erasure would probably put on a big smile if got to hear this.

But despite the sometimes a bit exaggerated clichés, this debut album is still much more interesting than it’s previous, in my opinion, relatively sleepy (but fully approved) EP “Land of Forever”. Some of the EP’s tracks are also included here – but they are definitely not among the better songs. The material contains a decent amount of variety and although Vogon Poetry still go on a massive roller-coaster-ride between smart and beautiful arrangements and quite awful songs “Don’t Panic” is full with praise all in all.

The second track “The Diceman” and the catchy “A Fine Day” aswell as the slightly rougher “Destiny (A Version)” are my personal favorites on this debut album, which despite its flaws still arouses enough curiosity for me to want to follow this trio’s further development.

 

Vogon Poetry – “Land of Forever”

Tags: , , , , , , , ,


Format: (EP) Digital
Skivbolag: Danger in Sound (Spinnup)
Relesasedatum: 1 augusti 2013
Genre: Electropop, Pop
Bandmedlemmar: Roger Tell, Daniel Önnerby, John Andersson
Land: Sverige
Recensent: Jens Atterstrand

FacebookMyspaceLast.fmSpotifySoundcloud

Orkestral elektronisk pop för favoritfåtöljen

Göteborgsbaserade Vogon Poetry, med de två låtskrivarna Roger Tell och Daniel Önnerby samt sångaren John Andersson, följer nu upp förra årets EP “The Third Worst Poetry in the Universe” med femspårs-EP:n “Land of Forever”.

EP:n ger oss fyra nya minimalt arrangerade elektroniska poplåtar som i mångt och mycket tar upp tråden där den första EP:ns tre låtar avslutades. Det är avskalat, tillbakadraget och lågmält när man via några få ledande melodislingor och Johns mycket tonsäkra, starka och välljudande stämma radar upp låtarna.

Den inledande och mycket Erasure-doftande balladen (titelspåret) “Land of Forever” är en stark smäktande kärlekshistoria med sitt minimala orkestrala stråkarrangemang, analoga synthbas, små bakgrunds-blipp och enkla trumprogrammering.

Andraspåret “A Fine Day”, som är byggd på en glad medryckande synthpianoslinga höjer sedan tempot ett snäpp medan det fjärde spåret, den gitarrkryddade “Destiny (A Version)”, som följer den ganska långtråkiga och monotona “Driven”, i sin tur inramas av en mystisk konversation som agerar en annorlunda och fräckt mellanakt inför den (alternativa) orkestrala versionen av titelspåret.

Vogon Poetry ger oss elektronisk pop för favoritfåtöljen, bilresan eller möjligen för en sittande publik som stilla avnjuter en middag tillsammans med levande ljus med kristallkronor i taket. Slutsatsen är att det är fullt godkänt i min bok och “Land of Forever” lämnar mig fortfarande tillräckligt nyfiken för att vilja ha koll på när trion levererar nytt material nästa gång.

5/10 GODKÄNT!

 Tracklist

01. Land of Forever (03:46)
02. A Fine Day (04:22)
03. Driven (04:10)
04. Destiny (A Version) (03:38)
05. Land of Forever (Orchestral Version) (03:41)