Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Cocksure"

Cocksure – “Corporate_Sting”

Tags: , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Metropolis Records
Releasedatum: 21 augusti 2015
Genre: Industrial
Bandmedlemmar: Jason Novak, Chris Connelly
Land: USA
Recensent: Thomas Hulteberg 

HemsidaFacebookLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampYoutubekollapslogga

(English version below)

Det svåra andra albumet

Jag hade privilegiet att recensera Cocksures debutalbum “T.V.M.A.L.S.V.” förra året. Jag gillade den skarpt och den fick en sjua i betyg när det begav sig.

Nu har den amerikanska duon släppt sitt andra album “Corporate_Sting”. För väldigt många artister är den andra skivan sällan lika bra som debuten, låtarna på debutskivan har ofta fått marineras och omstöpas i olika former i många fall under flera år. När debuten sedan släppts och blivit framgångsrik vill skivbolagen smida medan järnet är varmt och ställer krav på en uppföljare så snart som möjligt. Så då är frågan; går det att göra en bra uppföljare på mindre än ett år? Svaret är som tur är ett rungade JA!

Cocksure har valt att behålla allt som gjorde debutskivan bra, sången, gitarrmixen och oväsendet är oförändrat. Det är fortfarande ett ömt äktenskap mellan Acidhorse, KMFDM och Ministry som gäller. Trumintrot på “O.C.D, Got Game!” är till exempel en ren hyllning till Ministrys “Stigmata”. Även om jag upplever “Corporate_Sting” som mindre genomarbetad än “T.V.M.A.L.S.V.” så gillar jag den skarpt, jag hittar inga större skillnader på dem. Ljudbilden och mixningen känns i princip identiskt och alla låtar hade tillsammans kunnat vara ett enda dubbelalbum. Cocksure levererar tio nya låtar av Wax Trax-doftande industrial som garanterat kommer få folk att röra sig på dansgolvet. Var du med på 90-talet och upplevde den här genren när den var ny kommer en och annan nostalgitår att fällas, var du det inte har du en hel värld att upptäcka och “Corporate_Sting” är en brygga mellan 2015 och 1990 talet.

Bästa spår: “Porno Drones”

Sämsta spår: “Mighty Mouse”

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist

Cocksure

01. Porno Drones (04:34)
02. Severance Package (04:20)
03. Hustler Face (05:07)
04. Kollider Skope (04:16)
05. O.C.D. Got Game! (04:44)
06. Cold Dick (05:19)
07. Mighty Mouse (04:17)
08. Razor Invader (05:39)
09. Harold And Cindy Hospital (05:13)
10. Hi Talez (05:40)

 

(English version below)

The difficult second album

I had the privilege to review Cocksure’s debut album “T.V.M.A.L.S.V.” last year. I liked it a lot and I graded it a seven at the time.

Now, the American duo release their second album “Corporate_Sting”. For very many artists is the second album is rarely as good as the debut, the songs on the debut album has often been marinated and reshaped in various forms. In many cases for several years. After his debut since been released and become successful record companies want to strike while the iron is hot and requires a sequel as soon as possible. So then the question is; it is possible to make a good sequel in less than a year? The answer is fortunately a slamming YES!

Cocksure have chosen to retain everything that made the debut album good; Vocals, guitar mix and the noise is unchanged. There is still a cherished marriage Acid Horse, KMFDM and Ministry that applies. The drum intro to “O.C.D, Got Game!” is a pure tribute to Ministry’s “Stigmata”. Although I feel “Corporate_Sting” as less elaborate than “T.V.M.A.L.S.V.” I like it a lot, I find no great differences in them. Image stability and mixing feels virtually identical, and all songs together had been able to be a single double album. Cocksure delivers ten new songs of Wax Trax-fragrant industrial that are sure to get people moving on the dance floor. Were you there in the 90’s and experienced the genre when it was new. If you were there nostalgica will be tipped, and if you weren’t there, you have a whole world of music to discover and “Corporate_Sting” makes a perfect bridge between the 2015 and the 1990’s.

Best track: “Porno Drones”

Worst track: “Mighty Mouse”

Cocksure – “T.V.M.A.L.S.V.”

Tags: , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital, LP
Skivbolag: Metropolis Records
Releasedatum: 26 augusti 2014
Genre: Industrial
Bandmedlemmar: Chris Connelly, Jason Novak
Land: USA
Recensent: Thomas Hulteberg

HemsidaFacebookLast.fmSpotifyDiscogsBandcamp

(English version below)

Klassisk Nordamerikansk industrial i uppdaterad kostym

Cocksure släpper sitt debutalbum “T.V.M.A.L.S.V.”Metropolis Records och det består av 9 låtar old-school industrial i samma anda som Revolting Cocks och Ministry.

Det är verkligen ingen överaskning att Cocksure låter som de gör med tanke på att Chris Connelly figurerat i en hel uppsjö klassiska akter som tidigare nämnda Revolting Cocks, Acidhorse, Ministry och KMFDM.

Mitt första intryck är att Cocksure har tagit de bästa delarna av ovan nämnda band, behållit känslan och sedan uppdaterat produktionen ungefär 20 år. Soundet är rytmdrivet med massor av industriellt oväsen, riktigt tunga gitarriff långt bak i mixen och rått distad sång med Connellys mycket eleganta skotska dialekt.

Chris Connelly gör verkligen ett hästjobb och vågar prova nya grepp för hur sång i industrial får låta. Det här är skivan för dig som föredrar Ministrys “The Mind is a Terrible Thing to Taste” jämför med deras mer metalliska senare släpp.

Bästa spår: “Ah Don’t Eat Meat, Bitch!”
Sämst spår: “Alpha Male Bling”

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist

Cocksure

01. Skeemy Gates (04:56)
02. Alpha Male Bling (Shower Me!) (05:11)
03. Guilt, Speed & Carbon (05:08)
04. Ah Don’ Eat Meat Bitch! (04:29)
05. Cock Ripped to the Giddy Tits (04:45)
06. Silikon Suckaz (05:33)
07. Drug-A-Bug (04:51)
08. TKO Mindfuck (Featuring Richard 23) (07:09)
09. Cokane in My Brain (04:47)

 

Classic North-American industrial updated in a new suit

Cocksure releases their debut album “T.V.M.A.L.S.V.” on Metropolis Records, and it consists of 9 tracks of old-school industrial in the vein of Revolting Cocks and Ministry.

It’s really no surprise that Cocksure sound like they do considering that Chris Connelly has previously appeared in a whole host of classic acts like the aforementioned Revolting Cocks, Acid Horse, Ministry and KMFDM.

My first impression is that Cocksure have taken the best parts of the above mentioned bands, retained the feel and then updated the production by 20 years. The sound is rhythm-driven with lots of industrial noise, really heavy guitar riffs far back in the mix and then the raw distorted vocals in Connelly’s very elegant Scottish accent.

Chris Connelly really does a great job and dare to try new approach for how industrial music should sound. This is the album for you who prefer Ministry’s “The Mind is a Terrible Thing to Taste” compared with their more metal-ish later releases.

Best track: “Ah Don’t Eat Meat, Bitch!”

Worst track: “Alpha Male Bling”

Revolting Cocks-duo tillbaka med nytt projekt

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,


Chris Connelly, som för de allra flesta mest kända för sin inblandning i industrirock-kollektivet Revolting Cocks, som bildades av Ministrys Al JourgensenLuc Van Acker och Richard Jonckheere (alias Richard 23 från Front 242) 1985, är nu redo att presentera debutalbumet med det nya projektet Cocksure tillsammans med vapendragaren Jason Novak (från Iron Lung Corp).

Duon har redan gjort två singelsläpp, varav det ena på den pånyttfödda klassiska etiketten Wax Trax! Records – och bland de nio spåren på albumet (som släpps både på CD och vinyl via Metropolis Records) finner vi även ett gästspel av Richard 23 (från Front 242).

(Provlyssna bandets två första EP:s “KKEP” och “TKO Mindfuck” nedan).

Cocksure är även inbokade till årets Bimfest som arrangeras i belgiska Antwerpen den 19-20 december där de kommer stå på scenen tillsammans med bland andra BorghesiaDie FormThe Force Dimension och Agent Side Grinder.

“TVMALSV” släpps den 12 augusti via Metropolis Records.

Tracklist

Cocksure_TVMALSV

01. Skeemy Gates
02. Alpha Male Bling (shower me!)
03. Guilt Speed & Carbon
04. Ah Don’ Eat Meat Bitch!
05. Cock Ripped to the Giddy Tits
06. Silikon Suckaz
07. Drug-a-bug*
08. TKO Mindfuck (featuring Richard 23)
09. Cocaine in my Brain