Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Clockwork"

Flyinglow – “Flyinglow”

Tags: , , , , , ,


Format: (Album) Digital
Skivbolag: Substream
Releasedatum: 9 juni 2017
Genre: Electro, electropop
Bandmedlemmar: Joel Gabrielsson
Land: Sverige
Recensent: Krister Mörtsell

 

HemsidaFacebookLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesBandcampSoundcloudYoutube

(English version below)

Snyggt sammanvävda influenser från olika håll

Flyinglow är ett nytt projekt och det här är debutskivan, men Joel Gabrielsson som har skrivit, producerat och spelat in musiken är känd sedan tidigare, bland annat från drone/pop bandet Toys in the Well.

Musiken har tydliga influenser från downtempo, ambient och lite mörkare electronica som t.ex. The Knife och Fever Ray. Flera av låtarna har en polyrytmisk uppbyggnad som gör att det finns ett popdriv på samma gång som det är mer avslappnat och tillbakalutat. Lyssna på singeln ”Clockwork” eller ”Comet” så tror jag du förstår vad jag menar. Men det handlar inte om någon karbonkopia utan mer om influenser. Går man vidare till ”Evolved” så möts vi av en mer shoegaze-influerad ljudbild med ett långt crescendo på slutet. I flera låtar finns också sköna ljud inbakade i bakgrunden.

Sammanfattningsvis så är det en skiva med influenser från olika håll, men det känns inte spretigt, utan vävs ihop på ett snyggt sätt.

Tracklist

01. Clockwork (05:13)
02. Amber (03:42)
03. Comet (04:42)
04. Statement Piece (04:00)
05. Colors (05:08)
06. Evolved (05:41)
07. Maybe (03:48)

(English version below)

Different influences nicely vowen together

Flyinglow is a new project and this is the debut album, but Joel Gabrielsson, who has written, produced and recorded the music are known from before from, among others, the drone/pop act Toys in the well.

The music picks up many influences from downtempo, ambient and darker electronica acts like The Knife and Fever Ray. Some of the songs has a poly rhytmic base, so the music can have both the drive of a popsong but at the same time a more laid back approach. Listen to the single ”Clockwork” or ”Comet” and I think you’ll get the idea. But it’s not a carbon copy, more like influences. If we go on to the track ”Evolved” we meet a more shoegaze influenced sound with a long growing crescendo. In many of the songs there’s a lot of nice sounds in the background.

To sum this up, it’s an album with influences picked up from many different directions, but without being sprawling and it all fits together in a nice way.

Wrangler – “White Glue”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, vinyl, digital
Skivbolag: MemeTune
Releasedatum: 23 september 2016
Genre: Electro, electropop
Bandmedlemmar: Stephen Mallinder, Ben Edwards, Phill Winter
Land: England
Recensent: Jens Atterstrand

 

HemsidaFacebookTwitterLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsSoundcloud

(English version below)

Egensinning, nyckfull och originell brittisk electro

Den brittiska trion Wrangler, som består av Cabaret Voltaire-bekantingen Stephen Mallinder, Ben Edwards (från bland annat John Foxx and The Maths) och Tunng-medlemmen Phill Winter, följer nu upp debutalbumet “LA Spark” (2014) med “White Glue”.

Det är måhända lite mer lättlyssnat den här gången men anslaget är fortfarande lika egensinnigt, nyckfullt och originellt som tidigare på de här nio nykomponerade spåren. Soundet är genomgående väldigt analogt, rått och kantigt i typisk brittisk stil där mängder av snygga detaljer fyller ljudbilden där de små pusselbitarna passar perfekt in i varandra och tillsammans formar en ytterst välbalanserad ljudkuliss. Känslan är att varje enskilt ljud fyller en funktion för helheten när väl sammansatta analoga synthsekvenserna och looparna möter de simpla, men ack så ljuva, melodislingorna.

Electro-funkiga spår som den inledande “Alpha Omega” och den bluesdoftande (singeln) “Stupid” mixas med den medryckande och snudd på beroendeframkallande “Dirty” samt vocodekryddade, rymdigt ambienta och repetetiva rytmiska nummer som “Clockwork” och den avslutande “Colliding”. De luftiga och rena får sedan en perfekt motvikt i några låtar med en mer tjock, mörk och rå framtoning, som de dansanta och väldigt kryptiskt komplexa “Real Life” och “Superset”.

När jag hyllade Wranglers debutalbum “LA Spark” för drygt två år sedan så underströk jag faktumet att det här må vara svårt för den stora massan att ta till sig, men jag är fullkomligt golvad av “White Glue” som tveklöst är ett av det här årets mest genomarbetade, tidlösa och unika album.

Notering: Tidigare under sommaren släppte Wrangler även det experimentella remixalbumet “Sparked: Modular Remix Project” där bland andra Daniel MillerChris Carter och Solvent levererar remixer på ett antal spår från debutalbumet. Värt att kolla in för alla er som gillar modularsynthar!

9/10 MÄSTERVERK!

Tracklist

wrangler

01. Alpha Omega (05:41)
02. Stupid (05:00)
03. Clockwork (04:26)
04. Dirty (06:32)
05. Stop (05:28)
06. Real Life (06:45)
07. Days (04:27)
08. Superset (05:46)
09. Colliding (06:02)

 

(English version below)

Original and whimsical brittish electro

The British trio Wrangler, with the former Cabaret Voltaire member Stephen Mallinder, Ben Edwards (from John Foxx and The Maths) and Phill Winter (from Tunng), are now back with “White Glue”, the follow-up to their debut album “LA Spark” that was released back in 2014.

It’s clearly more accessible this time around, but the touch is still as whimsical as before on these nine new compositions. The sound is very analogue, raw and edgy in a quite typically Brittish way where many nice details fill the soundstage where the small pieces consistently fit perfectly into each other and to shape an extremely well-balanced sound backdrop to the songs. I get the feeling that each and every sound has its own role to play in the whole sound where precise analog synth sequences and loops meet often quite simple but oh so sweet melodies.

Electro-funky tracks like the initial “Alpha Omega” and the bluesy (single) “Stupid” are mixed up with captivating and almost addictive tracks like “Dirty” and then spacious, ambient and repetetive rhythmic tracks filled with vocoders like “Clockwork” and the final track “Colliding”. The light, soft and clean tracks then meet their perfect counterbalance with a few other songs with a more thick, dark and rough appearance like the highly dancable and very cryptic and complex “Real Life” and “Superset”.

When I praised Wrangler’s debut album “LA Spark” back in 2014, I stressed the fact that this might not be a style of music for everyone but I’m completely knocked out by “White Glue” which is undoubtedly one of this year’s most elaborate, timeless and unique album releases.

Note: Earlier this summer Wrangler also released the experimental remix album “Sparked: Modular Remix Project” where, among others, Daniel MillerChris Carter and Solvent delivers remixes on some tracks from the debut album. Well worth checking out for all fans of modular synthesizers!