Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Christoffer Lundström"

Presence of Mind – “Pure”

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Cramada
Releasedatum: 7 oktober 2016
Genre: Synthpop
Bandmedlemmar: Hannes Ambros, Anders Wallroth, Christoffer Lundström
Land: Sverige
Recensent: Jens Atterstrand

 

FacebookSpotifyDiscogsSoundcloud

(English version below)

Mariestadstrion gör sig bäst i upptempo

Mariestadstrion Presence of Mind, som återvände med den strålande “Interpersonal” (2015) efter en längre tids frånvaro, släppte i höstas uppföljaren “Pure”.

Albumet inleds starkt med de tre refrängstarka och melodiösa upptempospåren “It’ too Quiet”, “What’s in it for You?” och singelspåret “Help Me Help You” samtliga väldigt snyggt arrangerade. Christoffer Lundströms röst är genomgående doppad i ett lätt anslag av blues och det är i låtarna med lite mer driv, som de tidigare nämnda tre spåren samt den andra halvans “Slowly” och den, om än väl långdragna “Show Me”, som den fungerar allra bäst. Tyvärr fungerar det dock mindre bra i de långsammare electroblues-doftande låtexperimenten, där melodierna lätt går förlorade på vägen. Christoffers wailande röstexperiment blir lite för många för att hålla intresset uppe och skip-knappen är på sina ställen lite väl nära till hands. De svenska versionerna av “Black Angel” (“Svarta ängeln”) och “You Behave Sometimes” (“Du är bra ibland”) funkar hyfsat även om jag föredrar de engelska versionerna och kanske hellre hade sett två andra spår här.

Kanske är det så att bandets förra relativt starka album “Interpersonal” har byggde upp alltför höga förväntningar hos mig inför “Pure”, som är ett något ojämnt album. När allt kommer kring så är det nog också så att Presence of Minds fina låtskrivarkvaliteter gör sig allra bäst i just i upptempo. “Pure” innehåller dock en handfull riktigt bra låtar som definitivt inte har fått mig att ge upp hoppet inför framtiden.

Tracklist

01. It´s too Quiet (04:28)
02. What´s in It for You? (04:41)
03. Help Me Help You (05:29)
04. I Am Demon (04:34)
05. You Behave Sometimes (04:58)
06. Brittle Bones (04:27)
07. Chasing Waterfalls (04:22)
08. Welcome Home (04:31)
09. Black Angel (04:06)
10. Interstate (04:38)
11. Slowly (04:40)
12. Show Me (07:03)
13. Svarta Ängeln (Black Angel Swedish Version) (04:06)
14. Du är bra ibland (You Behave Sometimes Swedish Version) (04:58)

(English version below)

Swedish trio best in upbeat

Swedish trio Presence of Mind, who returned with the brilliant “Interpersonal” (2015) after a prolonged absence, released the sequel “Pure” back in october.

The album gets a strong kick-off, with the three catchy and melodic uptempo tracks “It ‘too Quiet”, “What’s in it for You?” and the previous single track “Help Me Help You”, all very nicely arranged. Christoffer Lundström’s vocals are consistently dipped in a light touch of blues and works best in the songs with a little more drive, as the previously mentioned three tracks and the second half’s “Slowly” and the, perhaps a bit too long, “Show Me”. Unfortunately it doesn’t work at all for me in the slower electro blues-scented song experiments, where the melodies too easily get lost on the way. Christoffer’s wailing vocal xperiments are too many to keep up my interest and the skip button is sometimes a little too close at hand. The Swedish versions of “Black Angel” (“Svarta ängeln”) and “You Behave Sometimes” (“Du är bra ibland”) works ok, although I prefer the english versions, and would have perhaps rather got two other tracks in their place.

Perhaps the band’s last relatively strong album “Interpersonal” did build up too high expectations of me of “Pure”, which is a somewhat uneven album. Perhaps the bottom line is that Presence of Mind’s fine song-writing abilities works best in upbeat. “Pure” however contains a handful of really good songs that definitely hasn’t made me given up all hope for the future.

Presence of Mind i en renare form

Tags: , , , , , , , , , , , ,


Synthpopakten Presence of Mind, som efter många års frånvaro återvände med den starka “Interpersonal” (2014) är nu redo att presentera uppföljaren “Pure”.

Mariestadstrion, som numera består av Anders Wallroth, Christoffer Lundström och Hannes Ambros, har varit aktiva ända sedan början av nittiotalet och har utöver det förra albumet även släppt samlingen “One Way Conversation 93-03” (2003) och två femspåriga EP:s – “Between Emotions” (2005) och “Pain of No Return” (2011).

“Pure” innehåller fjorton spår varav två levereras i såväl engelska originalversioner som svenska varianter. Den första singeln “Brittle Bones” (se videon nedan) släpptes förra hösten och singel nummer två – “Help Me Help You” är att vänta inför det kommande nya albumet tillsammans med en tillhörande video signerad Johan Carlén (känd från Mustasch, Avatar, Amaranthe med flera) (se nedan).

“Pure” släpps den 7 oktober via Cramada.

Presence of Mind - Pure - Artwork

Tracklist

01. It´s too Quiet
02. What´s in It for You?
03. Help Me Help You
04. I Am Demon
05. You Behave Sometimes
06. Brittle Bones
07. Chasing Waterfalls
08. Welcome Home
09. Black Angel
10. Interstate
11. Slowly
12. Show Me
13. Svarta Ängeln (Black Angel Swedish Version)
14. Du är bra ibland (You Behave Sometimes Swedish Version)


Presence of Mind – “Interpersonal”

Tags: , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Cramada
Releasedatum: 27 juni 2014
Genre: Synthpop, Electropop
Bandmedlemmar: Hannes Ambros, Anders Wallroth, Christoffer Lundström
Land: Sverige
Recensent: Jens Atterstrand

 

FacebookSpotifyDiscogsSoundcloud

(English version below)

Träffsäkra pophits möter mörker och vemod

Någonstans på den övre halvan av duktiga band på den svenska synthpophimlen, där band som The Mobile HomesElegant MachinerySaft och några till får anses vara de starkast lysande stjärnorna som i mångt och mycket har banat vägen för en (till synes nästan oändligt) lång rad duktiga band i genren, så finner vi Mariestadstrion Presence of Mind.

Barndomskamraterna Hannes Ambros , Anders Wallroth och Christoffer Lundström bildade bandet redan 1993 tillsammans med (den numera avhoppade) fjärdemedlemmen Fredrik Åhfeldt. Deras första skivsläpp dröjde dock ända in på 2000-talet och efter samlingen “One Way Conversation 93-03” (2003) och två femspåriga EP:s – “Between Emotions” (2005) och “Pain of No Return” (2011) så är man nu redo att presentera Presence of Minds första riktiga album “Interpersonal”.

Med den moderna produktionstekniken, som man ibland får känslan av att bandet saknat en hel del när det begav sig tidigare, i ryggen och en till synes ordentligt uppdaterad, men ack så härligt retrodoftande, maskinpark att tillgå så presenterar man här tio nyskrivna låtar iklädda en relativt traditionell, men ack så snygg elektronisk popkostym, där ljudpaletten har erhållit en ordentlig uppdatering med den typiskt svenska touchen väl bevarad.

Albumet innehåller mängder av produktionstekniska finesser och massor med örongodis där refränger och bryggor biter ordentligt tag. Det blir aldrig långtråkigt och många av spåren innehåller mängder av intressanta detaljer som presenteras på ett fantastiskt sätt. Träffsäkra pophits som (förstasingeln) “Queen of Redeption” och “I Hope it Won’t Be Long” möter vemodet, mörkret och de starka känslorna i låtar som “One Step I”, den Psyche-doftande “Meant for You” och den avslutande pianoballaden “In My Dreams”.

Att vårt lilla avlånga land år efter år sätter ribban för hur bra synth- och electropop skall låta och fortsätter att influera mängder av nya band över hela världen är en ibland smått overklig bedrift i sig.

Presence of Mind kan verkligen rätta in sig i ledet för “Interpersonal” är ett otäckt jävla proffsigt och förbannat träffsäkert album på ren svenska.

8/10 STRÅLANDE!

Tracklist

presence_of_mind

01. Alive (04:24)
02. Queen of Redeption (04:52)
03. I Hope it Won’t Be Long (03:54)
04. All I’ve Been (04:43)
05. One Step I (04:11)
06. Why I Wonder Why (05:27)
07. Meant For You (04:02)
08. Handle it Later (04:29)
09. Definition of Time (04:06)
10. In My Dreams (03:25)

 

Spot-on pophits meets darkness and melancholy

Somewhere on the top half of the swedish synthpop-heaven, where bands like The Mobile Homes, Elegant Machinery, Saft and a few others are the most shining stars and in many ways have paved the way for an (apperantly endless) long row of good bands in the genre we find the Mariestad-based trio Presence of Mind.

Childhood friends Hannes Ambros , Anders Wallroth and Christoffer Lundström started the band allready in 1993 together with the (previous) fourth member Fredrik Åhfeldt. Their first album release was, however, not made until the early 2000s and after the collection “One Way Conversation 93-03” (2003) and two five-track EP’s – “Between Emotions” (2005) and “Pain of No Return” (2011) they’re now ready to present Presence of Mind‘s first real album “Interpersonal”.

With the modern production technology, which you sometimes get the feeling that the band lacked a lot in the old days, on their hand and with an obvious – but oh so delightfully retro fragrant – update in machinery they now present ten new songs dressed in a relatively traditional, but very stylish electronic popsuit where the sound palette has received a proper update with the typically Swedish touch well preserved.

The album contains lots of impressive production skills and plenty of ear candy in which choruses and bridges bite properly while It never gets boring and many of the tracks contains interesting details presented in a fantastic way. Spot-on pop hits like (the first single) “Queen of Redeption” and “I Hope it Won’t Be Long” meets melancholy, darkness and strong emotions in songs like “One Step I”, the Psyche-scented “Meant for You” and the closing piano ballad “In My Dreams”.

The fact that our little country year after year sets the bar for how good synth and electropop should sound and continues to influence huge amounts of new bands all over the world is a sometimes somewhat unreal feat in itself.

Presence of Mind can really align themselves in the ranks because “Interpersonal” is a simply bloody professional and damned spot-on album (pardon my french).