Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Chris Connelly"

Front Line Assembly – “Wake Up the Coma”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, vinyl, digital
Skivbolag: Metropolis Records
Releasedatum: 8 februari 2019
Genre: Electro-industrial
Bandmedlemmar: Bill Leeb, Rhys Fulber
Land: Kanada
Recensent: Jens Atterstrand

 

(English version below)

Intakt DNA trots många gästspel

Ett nytt albumsläpp från Front Line Assembly är alltid efterlängtat både av scenen generellt och av undertecknad och när det gäller uppbyggda respektive infriade förväntningar så konstaterar jag att de kanadensiska electro-industrial pionjärerna inte har mycket kvar att bevisa.

Wake up the Coma är (beroende på hur man räknar) Front Line Assemblys artonde studioalbum i ordningen och albumet släpps på det som skulle ha blivit den bortgångne bandmedlemmen Jeremy Inkels 36-års dag.

Jeremy hade förmodligen blivit eld och lågor kring det faktum att Front Line Assembly valt att chocka hela sin fanskara genom att påannonsera albumet med hjälp av en på förhand totalt otänkbar cover på Falcos dänga “Rock Me Amadeus” med gästspel av Jimmy Urine från Mindless Self Indulgence. Efter att ha grävt lite i detta har jag funnit att den enda gemensamma nämnaren är att frontmannen Bill Leeb och Falco båda är födda i Wien. Apropå Jeremy Inkel, så återfinns för övrigt några av hans sista musikaliska outputs enligt uppgift på låtarna “Structures” och “Mesmerized”. Och även om Front Line Assembly i skrivande stund officiellt består av originalduon Bill Leeb och Rhys Fulber, så har både Jared Slingerland och Sasha Kevill från den tidigare lineupen medverkat på Wake Up the Coma.

Vad beträffar låtmaterialet så är mycket av soundet välbekant samtidigt som mycket nytt har tillförts, på det hela taget är Front Line Assembly trogna sitt grund DNA. Dock har de heller aldrig varit rädda för att vidareutveckla sitt sound. “Eye on You” (med bidrag från DAF:s Robert Görl), den långsamt pulserande nattsvarta “Tilt”, “Hatevol”, “Proximity” och “Living a Lie” är alla exempel på spår som de flesta fans kommer känna sig trygga med. Tjocka arrangemang med maffiga basgångar, effekter och en signifikant väsande Bill Leeb vid mikrofonen, ständigt omgiven av flera lager av ljuddetaljer förmedlande samhällskritiska och cyberpunk- och framtidsapokalyptiskt influerade låttexter.

När det kommer till de många överraskningarna så står Nick Holmes (från metalakten Paradise Lost som Rhys Fulber tidigare har producerat) för den ena på det refrängstarka titelspåret medan den forne Ministry-medlemmen och Revolting Cocks– och Cocksure-bekantingen Chris Connelly framför den melankoliskt vackra och atmosfäriska avslutande synthballaden “Spitting Wind”.

Wake up the Coma må, på grund av de ovanligt många gästspelen, vara ett av Front Line Assemblys spretigaste album på länge men samtidigt sätter de ner foten och visar deras fullkomliga genialitet på tillräckligt många ställen för att förtjäna min hyllning.

Tracklist

01. Eye On You (04:30)
02. Arbeit (05:02)
03. Rock Me Amadeus (feat. Jimmy Urine) (04:14)
04. Tilt (05:10)
05. Hatevol (05:00)
06. Proximity (05:21)
07. Living A Lie (05:53)
08. Wake Up The Coma (feat. Nick Holmes) (05:47)
09. Mesmerized (04:47)
10. Negative Territory (06:18)
11. Structures (05:07)
12. Spitting Wind (feat. Chris Connelly) (05:17)

(English version below)

DNA intact regardless of guest appearances

A new album release from Front Line Assembly is always highly anticipated both by the scene as by yours truly. And when it comes to the built up and delivered expectations, I realize that the Canadian electro-industrial pioneers don’t have anything more to prove.

Wake up the Coma is (depending on how you count) Front Line Assembly’s 18th studio album in order and it’s being released on what would have been the now diseased band member Jeremy Inkel’s 36th birthday.

The fact that Front Line Assembly chose to completely shock their fans when they announced the album with a before hand absolutely unthinkable cover of Falco‘s slam hit “Rock Me Amadeus” would probably had Jeremy bouncing off the walls in excitement. I’ve tried to do some research and the only connection I seem to find is the fact that both Bill Leeb and Falco where born in Vienna. Regarding Jeremy Inkel, by the way, some of his last musical inputs are told to be presented on “Structures” and “Mesmerized”. And even though Front Line Assembly at the moment officially are Bill Leeb and Rhys Fulber, Jared Slingerland and Sasha Kevill from the former line up have both contributed to Wake up the Coma.

When it comes to the songs itself just as much is recognizable as new. The Front Line Assembly DNA have rarely gotten lost when the act have presented new material, but on the other hand they’ve never been afraid to further develope their sound. “Eye On You” (with additions from DAF‘s Robert Görl), the slowly pulsating and dark “Tilt”“Hatevol”“Proximity” and “Living a Lie” are all examples of tracks that most fans will feel comfortable with. Thick arrangements, bold basslines, effects and a significant sibilant Bill Leeb on the microphone, constantly surrounded by layers of details delivering lyrics about social critisism and apocalyptic and cyber punk themes.’

When it comes to the many suprises Nick Holmes (from metal act Paradise Lost that has previously been produced by Rhys Fulber) delivers the title track along with its strong chorus while the former Ministry-member and from Revolting Cocks and Cocksure familiar Chris Connelly does the melancholic, beautifully atmospheric ending electro ballad “Spitting Wind”.

Wake up the Coma may be, because of its many guest appearances, one of Front Line Assembly‘s least coherent albums in a long time, but nevertheless they put their foot down and displays their complete brilliancy on enough places on this album to deserve the praise.

Cocksure – “Corporate_Sting”

Tags: , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Metropolis Records
Releasedatum: 21 augusti 2015
Genre: Industrial
Bandmedlemmar: Jason Novak, Chris Connelly
Land: USA
Recensent: Thomas Hulteberg 

HemsidaFacebookLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampYoutubekollapslogga

(English version below)

Det svåra andra albumet

Jag hade privilegiet att recensera Cocksures debutalbum “T.V.M.A.L.S.V.” förra året. Jag gillade den skarpt och den fick en sjua i betyg när det begav sig.

Nu har den amerikanska duon släppt sitt andra album “Corporate_Sting”. För väldigt många artister är den andra skivan sällan lika bra som debuten, låtarna på debutskivan har ofta fått marineras och omstöpas i olika former i många fall under flera år. När debuten sedan släppts och blivit framgångsrik vill skivbolagen smida medan järnet är varmt och ställer krav på en uppföljare så snart som möjligt. Så då är frågan; går det att göra en bra uppföljare på mindre än ett år? Svaret är som tur är ett rungade JA!

Cocksure har valt att behålla allt som gjorde debutskivan bra, sången, gitarrmixen och oväsendet är oförändrat. Det är fortfarande ett ömt äktenskap mellan Acidhorse, KMFDM och Ministry som gäller. Trumintrot på “O.C.D, Got Game!” är till exempel en ren hyllning till Ministrys “Stigmata”. Även om jag upplever “Corporate_Sting” som mindre genomarbetad än “T.V.M.A.L.S.V.” så gillar jag den skarpt, jag hittar inga större skillnader på dem. Ljudbilden och mixningen känns i princip identiskt och alla låtar hade tillsammans kunnat vara ett enda dubbelalbum. Cocksure levererar tio nya låtar av Wax Trax-doftande industrial som garanterat kommer få folk att röra sig på dansgolvet. Var du med på 90-talet och upplevde den här genren när den var ny kommer en och annan nostalgitår att fällas, var du det inte har du en hel värld att upptäcka och “Corporate_Sting” är en brygga mellan 2015 och 1990 talet.

Bästa spår: “Porno Drones”

Sämsta spår: “Mighty Mouse”

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist

Cocksure

01. Porno Drones (04:34)
02. Severance Package (04:20)
03. Hustler Face (05:07)
04. Kollider Skope (04:16)
05. O.C.D. Got Game! (04:44)
06. Cold Dick (05:19)
07. Mighty Mouse (04:17)
08. Razor Invader (05:39)
09. Harold And Cindy Hospital (05:13)
10. Hi Talez (05:40)

 

(English version below)

The difficult second album

I had the privilege to review Cocksure’s debut album “T.V.M.A.L.S.V.” last year. I liked it a lot and I graded it a seven at the time.

Now, the American duo release their second album “Corporate_Sting”. For very many artists is the second album is rarely as good as the debut, the songs on the debut album has often been marinated and reshaped in various forms. In many cases for several years. After his debut since been released and become successful record companies want to strike while the iron is hot and requires a sequel as soon as possible. So then the question is; it is possible to make a good sequel in less than a year? The answer is fortunately a slamming YES!

Cocksure have chosen to retain everything that made the debut album good; Vocals, guitar mix and the noise is unchanged. There is still a cherished marriage Acid Horse, KMFDM and Ministry that applies. The drum intro to “O.C.D, Got Game!” is a pure tribute to Ministry’s “Stigmata”. Although I feel “Corporate_Sting” as less elaborate than “T.V.M.A.L.S.V.” I like it a lot, I find no great differences in them. Image stability and mixing feels virtually identical, and all songs together had been able to be a single double album. Cocksure delivers ten new songs of Wax Trax-fragrant industrial that are sure to get people moving on the dance floor. Were you there in the 90’s and experienced the genre when it was new. If you were there nostalgica will be tipped, and if you weren’t there, you have a whole world of music to discover and “Corporate_Sting” makes a perfect bridge between the 2015 and the 1990’s.

Best track: “Porno Drones”

Worst track: “Mighty Mouse”

Cocksure följer upp med “Corporate Sting”

Tags: , , , ,


Det nya industrial-projektet Cocksure följer nu upp förra årets “T.V.M.A.L.S.V.” (som även innehöll ett gästspel av Front 242-bekante Richard 23) med den nya fullängdaren “Corporate Sting”.

Cocksure består av Chris J. Connelly, som tidigare har varit inblandad i band som Revolting Cocks, Acidhorse, Ministry och KMFDM, och vid hans sida finner vi Jason Novak (från bland annat Acid Lung Corp).

Albumet ger oss tio nya spår av industrial i duons egensinniga och nyskapande tappning och släpps både på CD och vinyl.

 

“Corporate Sting” släpps den 21 augusti via Metropolis Records.

Tracklist

Cocksure_CorporateSting

01. Porno Drones
02. Severance Package
03. Hustler Face
04. Kollider Skope
05. O.C.D. Got Game!
06. Cold Dick
07. Mighty Mouse
08. Razor Invader
09. Harold and Cindy Hospital
10. Hi Talez

 

Cocksure – “T.V.M.A.L.S.V.”

Tags: , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital, LP
Skivbolag: Metropolis Records
Releasedatum: 26 augusti 2014
Genre: Industrial
Bandmedlemmar: Chris Connelly, Jason Novak
Land: USA
Recensent: Thomas Hulteberg

HemsidaFacebookLast.fmSpotifyDiscogsBandcamp

(English version below)

Klassisk Nordamerikansk industrial i uppdaterad kostym

Cocksure släpper sitt debutalbum “T.V.M.A.L.S.V.”Metropolis Records och det består av 9 låtar old-school industrial i samma anda som Revolting Cocks och Ministry.

Det är verkligen ingen överaskning att Cocksure låter som de gör med tanke på att Chris Connelly figurerat i en hel uppsjö klassiska akter som tidigare nämnda Revolting Cocks, Acidhorse, Ministry och KMFDM.

Mitt första intryck är att Cocksure har tagit de bästa delarna av ovan nämnda band, behållit känslan och sedan uppdaterat produktionen ungefär 20 år. Soundet är rytmdrivet med massor av industriellt oväsen, riktigt tunga gitarriff långt bak i mixen och rått distad sång med Connellys mycket eleganta skotska dialekt.

Chris Connelly gör verkligen ett hästjobb och vågar prova nya grepp för hur sång i industrial får låta. Det här är skivan för dig som föredrar Ministrys “The Mind is a Terrible Thing to Taste” jämför med deras mer metalliska senare släpp.

Bästa spår: “Ah Don’t Eat Meat, Bitch!”
Sämst spår: “Alpha Male Bling”

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist

Cocksure

01. Skeemy Gates (04:56)
02. Alpha Male Bling (Shower Me!) (05:11)
03. Guilt, Speed & Carbon (05:08)
04. Ah Don’ Eat Meat Bitch! (04:29)
05. Cock Ripped to the Giddy Tits (04:45)
06. Silikon Suckaz (05:33)
07. Drug-A-Bug (04:51)
08. TKO Mindfuck (Featuring Richard 23) (07:09)
09. Cokane in My Brain (04:47)

 

Classic North-American industrial updated in a new suit

Cocksure releases their debut album “T.V.M.A.L.S.V.” on Metropolis Records, and it consists of 9 tracks of old-school industrial in the vein of Revolting Cocks and Ministry.

It’s really no surprise that Cocksure sound like they do considering that Chris Connelly has previously appeared in a whole host of classic acts like the aforementioned Revolting Cocks, Acid Horse, Ministry and KMFDM.

My first impression is that Cocksure have taken the best parts of the above mentioned bands, retained the feel and then updated the production by 20 years. The sound is rhythm-driven with lots of industrial noise, really heavy guitar riffs far back in the mix and then the raw distorted vocals in Connelly’s very elegant Scottish accent.

Chris Connelly really does a great job and dare to try new approach for how industrial music should sound. This is the album for you who prefer Ministry’s “The Mind is a Terrible Thing to Taste” compared with their more metal-ish later releases.

Best track: “Ah Don’t Eat Meat, Bitch!”

Worst track: “Alpha Male Bling”

Revolting Cocks-duo tillbaka med nytt projekt

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,


Chris Connelly, som för de allra flesta mest kända för sin inblandning i industrirock-kollektivet Revolting Cocks, som bildades av Ministrys Al JourgensenLuc Van Acker och Richard Jonckheere (alias Richard 23 från Front 242) 1985, är nu redo att presentera debutalbumet med det nya projektet Cocksure tillsammans med vapendragaren Jason Novak (från Iron Lung Corp).

Duon har redan gjort två singelsläpp, varav det ena på den pånyttfödda klassiska etiketten Wax Trax! Records – och bland de nio spåren på albumet (som släpps både på CD och vinyl via Metropolis Records) finner vi även ett gästspel av Richard 23 (från Front 242).

(Provlyssna bandets två första EP:s “KKEP” och “TKO Mindfuck” nedan).

Cocksure är även inbokade till årets Bimfest som arrangeras i belgiska Antwerpen den 19-20 december där de kommer stå på scenen tillsammans med bland andra BorghesiaDie FormThe Force Dimension och Agent Side Grinder.

“TVMALSV” släpps den 12 augusti via Metropolis Records.

Tracklist

Cocksure_TVMALSV

01. Skeemy Gates
02. Alpha Male Bling (shower me!)
03. Guilt Speed & Carbon
04. Ah Don’ Eat Meat Bitch!
05. Cock Ripped to the Giddy Tits
06. Silikon Suckaz
07. Drug-a-bug*
08. TKO Mindfuck (featuring Richard 23)
09. Cocaine in my Brain


KMFDM – “WTF?!”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: CD, Download
Skivbolag: Dependent Records
Releasedatum: 26 april 2011

Genre: Industrial, Metal, Electronic

6/10

En vanlig dag på jobbet

“WTF?!” är KMFDM‘s sjuttonde studioalbum sedan starten med “Opium” (1984). Till skillnad från de flesta band inom samma genre är det inte för de första plattorna som detta band är kända. Det tog ett tag för dem att hitta sitt egna sound och det var enligt undertecknad inte förrän på albumen “Angst” (1993) och “Nihil” (1995) som detta sound fulländades.

Runt denna tid var plattorna med KMFDM en skön smältdegel av en massa coola artister som till exempel OhGr, Chris ConnellyFM. Einheit och Bill Rieflin. Givetvis under stram tygel av Sascha Konietzko som är den enda gemensamma nämnaren från bandets start. Sedan 2003 går KMFDM under en fast sättning musiker och antalet gästartister har minskat avsevärt. Lite synd tycker jag då mångfalden på plattorna fått lite stryk och receptet för hur KMFDM sätter ihop ett album är ganska konstant. Med det sagt är det absolut intressant fortfarande och det är inte många band inom synth/industri scenen som kan stolta med att de konstant producerat album sedan mitten på åttiotalet som hållt en jämn och bra nivå hela vägen.

“WTF?!” kan tolkas som en sammanfattning på arbetet under de arton månader det tog att göra denna platta. Texter bytte plats mellan låtar, sångpålägg gjordes på låtar som sedan helt gjordes om, snabba spår blev långsamma och allmänt kaos rådde. Titeln växte helt enkelt fram.

Det musikaliska känns igen och precis som föregångaren “Blitz” är detta en platta där många spår växer efter hand. Inledningen är riktigt bra med “Krank”, “Come on – Go off” och supportsången till Wikileaks “Rebels in Control”. Vill nämna “Spectre” mot slutet av plattan som växer med antalet lyssningar och nu är en given favorit. Vi hittar även en omarbetning av “Liebeslied” från 1990 i låten “Panzerfaust”. Denna gång med italiensk lyrik.

I övrigt delas sång mellan Sascha och Lucia Cifarelli och allt är egentligen som vanligt. Inga överraskningar – varken negativa eller positiva. Tror inte KMFDM kommer öka sin fanskara enormt efter denna platta men heller inte tappa några.

En vanlig dag på jobbet är en bra sammanfattning.

// Thobias Wollhed, ElektroSkull – Synthportalen

Tracklist

 1. Krank  5:12
 2. Come On – Go Off  4:19
 3. Rebels In Kontrol  4:46
 4. Lynchmob  4:57
 5. Take It Like A Man  3:50
 6. Vive La Mort!  4:07
 7. Dystopia  4:57
 8. Panzerfaust  4:11
 9. Spectre  4:10
 10. Amnesia  5:05
 11. Death & Burial Of C.R.  5:21

Lyssna på Spotify