Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Bones in the Furnace"

KLUTÆ – “Bones in the Furnace”

Tags: , , , ,


Officiella musikvideon till Klutaes “Bones in the Furnace” hämtad från senaste albumet “Electro Punks Unite”. Klutae är ett sidoprojekt från danske Claus Larsen, som är mest känd för sitt huvudprojekt Leaether Strip. Enjoy!