Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Atropine"

Rituell body från Struck9

Tags: , , , , , , , ,


Colombianska anhalt/oldschool EBM-akten Struck9, som sedan förra sommaren återfinns på italienska etiketten EK Product, är nu tillbaka efter åtta års tystnad med uppföljaren till debutalbumet “Democracy” som släpptes 2010.

På “Ritual Body Music” presenteras tio nya spår samt två bonusremixer signerade svenska Autodafeh samt norska Atropine.

Struck9 startade 2008 och projektet har sina rötter i klassisk oldschool EBM och industrial inspirerade av band som Frontline Assembly, Signal Aout 42, Nitzer Ebb, Pouppee Fabrikk, Bigod 20 och Front 242 och låttexterna är ofta inspirerade av revolutionärer som Mao Tse-tung och andra aktivister som ofta agerat mot det politiska systemen.

Lyssna på smakprov från albumet nedan som kan förbokas på CD här redan nu!

“Ritual Body Music” släpps den 30 mars via EK Product.

Tracklist

01.Ritual Body Music
02.Execute
03.Interconnected
04.Bodytemple
05.Zero Day
06.Kapital
07.Resist
08.No Fracking U.S.A.
09.999MB
10.Peace
11.Zero Day (Autodafeh Remix)
12.Execute (TX81Z Overkill remix by Atropine)

 

Atropine – “Assailant”

Tags: , , , , , ,


Format: (Album) CD
Skivbolag: EK Product
Releasedatum: 2 december 2016
Genre: Industrial, electro-industrial
Bandmedlemmar: Alex Jarlev, Tomas Kulberg
Land: Norge
Recensent: Niklas Hurtig

FacebookLast.fmDiscogsSoundcloudBandcamp

(English version below)

En berg- och dalbana av höjdpunkter

Norska Atropine är tillbaka med den nya fullängdaren “Assailant” som är uppföljaren till 2014 års “Recurring Nightmares”. Det mesta är sig likt med långsam och förvriden elektronisk musik med tillhörande distad sång. Tempot är genomgående lågt och överraskningsmomenten få. Det första spåret som egentligen sticker ut är “Exterminism” som med sitt elektroniska vibrato maler på fram till övergången till den stillsamma “Naked Fear” där Squadro Blanco blandas med 90-tals electro med viskande sång i en härligt melodisk popballad.

Albumets hittills mest intressanta spår utspelar sig dock under knappt fem minuter då “See Through” vecklar ut en euforisk-dystopisk ljudmatta bestående av synthstråkar. På “Assailant” är vartannat spår lågmäld minimalistisk industrial utan större överraskningar medan den andra halvan spår är melodiska och mer experimentella som faktiskt utmanar musikhjärnan att analysera vad det är man precis lyssnat på. En mycket delad upplevelse med andra ord.

“Destroys” är en mycket mörk och förvriden långsam saga som sedan blossar ut i en stillsam melodisk avslutning. Sammanfattningsvis är det väldigt svårt att få en samlad uppfattning av albumet då det är så uppdelat. Hade albumet bestått av de sju melodiska, intressanta och experimentella spåren hade slutsatsen blivit betydligt mer positiv än nu då hälften av spåren faktiskt är relativt intetsägande. Betyget ska dock ses som en median av samtliga spår och inte som ett betyg på albumet som helhet, för höjdpunkterna är riktigt höga på den berg- och dalbana som “Assailant” utgör.

 

 

Tracklist

01. Life Leash (07:46)
02. Assailant (04:35)
03. Scab Rapture (04:41)
04. Hearse Hand (03:19)
05. Sewercide (03:49)
06. Exterminism (04:36)
07. Naked Fear (03:33)
08. Vein Cramp (06:54)
09. Forfeit (04:05)
10. Dream Resection (04:26)
11. See Through (04:39)
12. Blood Sequence (05:09)
13. Destroys (03:52)
14. Ultra Swine (05:51)
15. Sedatives (06:35)

(English version below)

A rollercoaster among highs

The norwegian act Atropine returns with the new studio album “Assailant” which is a sequel to “Recurring Nightmares” released in 2014. For the most parts the sound is recognizable from previous releases with slow and twisted electronic music alongside distorted vocals. The tempo is generally low and the surprises few. The first track that stands out is “Exterminism” that grinds on with its electronic vibrato until the mellow track “Naked Fear” continues with its mix of Squadro Blanco and 90’s electro blended with whispering vocals in a wonderful melodic ballad.

The most interesting track of the album take place during the five minutes that is “See Through” which unfolds an euphoric-dystopian sound consisting of synthezised strings. Every other track on “Assailant” is slow minimalistic industrial without that many surprises, while the remaining tracks are melodic and more experimental that actually challenges the musical intellect to analyze what you just heard. In other words this is a very divided experience.

The track “Destroys” is a dark and twisted slow story that eventually blooms into a melodic mellow finish. In summary it is very hard to get a collected opinion of the album since it is so diverted. Had the album consisted of the seven melodic, interesting and experimental tracks the overall conclusion would have been far more positive than what is the case now where about half the album is pretty bland. The rating should however be seen as a median of all the tracks and not as an overall rating of the album as a whole, because the highs on “Assailant” are very high on this sonic rollercoaster.

Argsinta angrepp från Atropine på nytt album

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,


Två och ett halvt år efter att man släppte den hyllade “Recurring Nightmares” (2014) så är nu Atropine redo att presentera det kommande albumet “Assailant”.

På albumet presenterar den norska electro-industrial-duon, som består av Alex Jarlev (från Anstalt, Atropine, Epilektrician, Panzerveps och Pogrom Synod) samt Tomas Kulberg (även han från Pogrom Synod), 15 nya spår av originell EBM med syrligt aggressiv sång, disciplinerad trumprogrammering, skruvade melodier och stark energi.

(Spana in videon till det första smakprovet “Exterminism” nedan)

 

Atropine bildades redan 1994 och efter den första kassetten “Angel Pass by Open Sewers” (1996) så har man (utöver det förra albumet “Recurring Nightmares”) även släppt “Feigned Hearing” (2000) och “Master Raze” (2001).

“Assailant” släpps den 2 december via EK Product.

Tracklist

atropine-assailant-2016

01. Life Leash
02. Assailant
03. Scab Rapture
04. Hearse Hand
05. Sewercide
06. Exterminism
07. Naked Fear
08. Vein Cramp
09. Forfeit
10. Dream Resection
11. See Through
12. Blood Sequence
13. Destroys
14. Ultra Swine
15. Sedatives

Atropine – Exterminism from Atropine – Instant Death Music on Vimeo.

Atropine – “Recurring Nightmares”

Tags: , , , , , ,


Format: (Album) CD
Skivbolag: EK Product
Releasedatum: 2 maj 2014
Genre: Industrial, electro-industrial
Bandmedlemmar: Alex Jarlev, Tomas Kulberg
Land: Norge
Recensent: Niklas Hurtig

 

FacebookLast.fmDiscogsSoundcloudBandcamp

(English version below)

Industriellt malande utan överraskningar

Tretton år har passerat sedan senaste albumet och nu släpper norska Atropine ”Recurring Nightmares” på italienska EK Product. Faktum är att de flesta spår är nyversioner från föregångaren ”Master Raze” från 2001. Utan att känna till originalen låter spåren välproducerade men får mig inte spontant att tänka 2014 istället för 2001.

Samplingar från diverse engelskspråkiga verk inramar de hopplösa tonerna och en starkt distad sång bidrar till en mystisk känsla. Experimentellt ljudande melodiska partier varvat med kalla elektroniska inslag och den totala avsaknaden av upptempo och dansgolvsvänlighet gör detta till en smått annorlunda upplevelse. Det är skruvad mörk industriell electro utan ambitioner att spelas någonstans förutom på hemmastereosystem och hippa neondrinkbarer.

Ibland sprakar musiken till och påminner delvis om Cevin Keys energiska hi-hats men det återgår snabbt till det lågmälda malandet igen. Ljudbilden är professionell och man märker att mycket tid har lagts ner på finslipningen av dessa spår, men samtidigt finns det ingenting som överraskar mig och jag får inte en enda wow-känsla under den dryga timme albumet fortskrider.

Tracklist

01. Glass Jaw (3:01)
02. Shears (5:13)
03. Remaining Limb (7:03)
04. Retch Trigger (5:00)
05. The Second Culling (6:04)
06. Coercion (5:20)
07. Reject (6:15)
08. Contrite (5:03)
09. Black Sludge (4:22)
10. Luminax (5:07)
11. Bonesaw (4:40)
12. Churn (5:45)
13. Churn (Remix By Struck 9) (4:22)

(English version below)

Industrial grinding without surprises

Thirteen years have passed since the latest album and the Norwegian band Atropine has now released “Recurring Nightmares” on the Italian label EK Product. In fact most of the tracks are new version from the predecessor “Master Raze” from 2001. Without knowing of the originals the tracks sound well produced but doesn’t spontaneously make me think of 2014 instead of 2001.

Samples from various English spoken compositions accompany the hopeless tones and the severely distorted vocals contribute to a mystical feeling. Experimental melodic parts mixed with cold electronic elements, along with the total absence of uptempo and dancefloor friendliness makes this a somewhat different experience. This is twisted dark industrial Electro without ambitions of being played anywhere else than on personal stereo systems and hip neon drink bars.

Sometimes the music sparkles and reminds partly of cEvin Keys energetic hi-hats but it swiftly returns to the discrete grinding again. The sound image is professional and you notice that a lot of time has been spent on the fine tuning of these tracks, but at the same time there is nothing that surprises me and I don’t get a single wow feeling during the hour the album proceeds.