Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Ant-Zen"

Fizzarum – “Frisson”

Tags: , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, LP, digtal
Skivbolag: Ant-Zen
Releasedatum: 12 juni 2017
Genre: IDM, Electronica
Bandmedlemmar: Dmitri Dubov, Albert Rasyulis
Land: Ryssland
Recensent: Krister Mörtsell

 

HemsidaFacebookTwitterLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudYoutube

(English version below)

Abstrakta rytmer möter snygga ljud och melodier

Fizzarum är en ny bekantskap för mig, men verkligen inte några nybörjare. Debuten släpptes redan 1999 och efter det har bandet släppt ett flertal 12”-vinyl och även något ytterligare album. Duon kommer från St. Petersburg, men deras musik har framförallt spridits på klubbscener runtom i Europa. Musikaliskt handlar det om poporienterad electronica, men det finns inslag av mer experimentella och abstrakta sidor som får mig att tänka både på Autechre och Amon Tobin.

Den här typen av musik är så full av ljud och händelser att man bör helst lyssna i hörlurar, annars missar man ganska mycket av detaljerna. Lyssna t.ex. på ”Multividum” med en tät väv av glitchljud, elektroniskt knaster men även en poppig melodi som för tankarna till Boards of Canadas folkiga electro. Det jag gillar mest är de lite mer tillbakalutade spåren där det får ta lite tid innan låten är helt uppbyggd, som t.ex. ”Verez”, ”Garyan” och ”Olovo”, där den sistnämnda är en väldigt bra mix av abstrakta rytmer, melodier och sköna ljud. På det stora hela en trevlig skiva som får ligga kvar i spelaren ett tag till.

Tracklist

01. Pavasaris (02:24)
02. I Am Still A Kid (05:12)
03. Multividum (05:06)
04. Achilies (04:46)
05. Verez (06:12)
06. Breeze (04:20)
07. Garyan (09:26)
08. Olovo (04:53)
09. Avellar (05:02)
10. Peace Around (04:30)

Abstract rhythms meets nice sounds and melodies

Fizzarum is new to me, but they are no rookies. Their debut was released in 1999 and since that they have released some 12” vinyl and one or another album. The duo are from St. Petersburg, but their music have been spread over the club-scenes of Europe. Musically this is pop oriented electronica, but with some more abstract and experimental sides. Sometimes it makes me think of Autechre and Amon Tobin.

This kind of music is so full of sounds so I really recommend listening to this in headphones, if not you will miss lots of details. For example you can listen to “Multividum” a dense fabric of glitch sounds, electronic scratches but also a pop melody that make me think of Boards of Canada and their folk-styled electro. What I like most is the more laid-back tracks like “Verez”, “Garyan” and “Olovo”, where the last mentioned is a great mix of abstract rhythms, melodies and nice sounds. All over a good record that surely will stay in my player for a while.

Meta Meat – “Metameat”

Tags: , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Ant-Zen / Audiotrauma
Releasedatum: 31 oktober 2016
Genre: Industrial, tribal, world music
Bandmedlemmar: Phil Von, Hugues Villette
Land: Frankrike
Recensent: Krister Mörtsell

 

FacebooktidalSpotifygoogleplayitunesDiscogsBandcamp

(English version below)

Med kroppen som instrument

Man behöver inte lyssna många minuter innan man förstår att det här en duo som gillar percussion och rymter. Bandnamnet Meta meat syftar också på användandet av kroppen som instrument. Det vi finner är en ovanlig och väldigt tilltalande mix av analoga percussioninstrument, rytmer gjorda med kroppen (klapp, stamp, slag på kroppen mm) och hårda industriella ljud skapade med synthar. Man har även använt blåsinstrument som traditionellt används inom folk och världsmusik från olika delar av världen. Mest exotiskt på instrumentlistan känns ändå zapateados, en slags Mexicansk danssko som likt steppskor ger ifrån sig rytmiska ljud när de används.

Allt detta vävs skickligt ihop med modern elektronik och skapar musik med ena foten i transframkallande ritualmusik och den andra på ett klubbgolv i en europeisk storstad.

Som ytterligare stämningshöjare ligger även fina ambienta ljudmattor och melodiska slingor och ger  djup till musiken. Allra bäst är det i den drygt sex minuter långa “Shudder”, där förs mina tankar till svenska Mago och deras mix av ambient och rytmisk industri.

Skall jag framföra någon kritik så är det möjligen att albumet är i längsta laget, 61 minuter med komplext ihopvävda rytmer gör att man till sist känner en viss mättnad, men delar man upp lyssningen är det inga problem. Jag gillar det här och kommer att lyssna många varv, man hittar nya intressant ljud och rytmer varje gång.

Tracklist

01. Melt (05:26)
02. Backstitch (05:11)
03. Sword (03:17)
04. Shudder (06:52)
05. Deepen (07:04)
06. Tamed (07:44)
07. Rampage (05:30)
08. Escapism (04:42)
09. Behaviour (08:29)
10. Converge (07:04)

(English version below)

With the body as an instrument

Not many minutes passes by until you get the idea: This is a duo who like percussion and rythms and the bandname Meta Meat is a reference to using the body as an instrument. What we find here is an unusual and very appealing mix of analog percussion, instruments and rhythms made using the body (folding, stamping, impact on the body etc) and harsh industrial sounds created on synthesizers. Horn instruments and some other instruments traditionally used in folk and world music from different parts of the world are also included. Most exotic instruments on the list is the zapateados – a kind of Mexican dance shoe that, like tap shoes emits rhythmic sound when used.

All this is woven deftly with modern electronics and creating music with one foot in a trance-inducing ritual music and the other on a club floor in a European city.

To further your spirit it also unfolds a nice ambient sound carpet that is melodic and gives depth to the music. The best track is the just over six minutes long “Shudder” a track that makes me think of the Swedish act Mago and their mix of ambient and rhythmic industial.

If I should express some criticism, it is possibly that the album is a bit too long. 61 minutes of complex interwoven rhythms makes you finally feel a certain saturation, but listen to it in parts and there is no problem. I like this and will listen to it many times, as I find new and interesting sounds and rhythms each time.

Hologram_ – “Amen: Requiem for Heart Fragment”

Tags: , , , , , , ,


Format: CD, Digital
Skivbolag: Ant-zen / Audiotrauma
Releasedatum: 4 november 2016
Genre: Industrial, electro
Bandmedlemmar: Martin Delisle
Land: Frankrike
Recensent: Krister Mörtsell

FacebookLast.fmgoogleplayitunesDiscogsBandcamp

(English version below)

Med fascination för ljud och rytmer

Det här är min första kontakt med fransmannen Martin Delisle, men han verkar ha gjort musik under ganska lång tid och under olika alias, (Cheerleader69, Dexy corp och Republik of screens för att nämna några). Det här är det andra albumet hans släppe under monikern Hologram_.

Han är fascinerad av ljud och rytmer, det hör man ganska snabbt. Det är väldigt mycket coola hårda industriljud och komplexa rytmer, ofta en hel del synkoper. Tyvärr tycker jag att det blir lite för mycket, musiken får inte riktigt något flyt, utan det blir mest rytmer och ljud som staplas på varandra. Det hjälper inte att det även är orkestrala inslag, även där går det på tomgång. Jag kan uppskatta ljuden, t.ex. på andra spåret “Vertigo Inferno” så går mina tankar snabbt till Amon Tobin, men här finns inte samma fantasi och uppfinningsrikedom. Det tydligaste exemplet på när det går överstyr med rytmiska upphakningar och synkoper är på ”In Pandemonium”. Det är egentligen bara på ”The Moonlight Empire” som jag rycks med i rytmerna som här påminner om gamla Cold Meat-band som Sephirot och In Slaughter Natives men det är endast här.

Kombinationen av filmmusikinspirerad orkestermusik och hårda industriella rytmer är förvisso intressant, men för mig är det alldeles för teatraliskt och upphackat för att jag skall finna någon större njutning. Då lyssnar jag hellre på Amon Tobin.

5/10 GODKÄNT!

Tracklist

hologram_

01. Amen (first testament) (03:39)
02. Vertigo Inferno (04:07)
03. Thirteen Theorems (05:53)
04. The Manifest (02:02)
05. In Pandemonium (04:58)
06. Echoes (05:00)
07. The Moonlight Empire (06:17)
08. Coda Sphera (04:31)
09. Nostradamus Conspiracy (03:42)
10. Equilibrium (04:58)
11. Amen (Final Testament) (05:20)

(English version below)

With fascination of sounds and rhythms

This is my first contact with the Frenchman Martin Delisle, but he seems to have done the music for quite a long time and under different aliases (Cheerleader69, Dexy Corp. and Republic of Screens to name a few). This is the second album released under the moniker Hologram_.

His fascination for sounds and rhythms can be heard quite quickly. It’s very cool harsh industrial sounds and complex rhythms, and often a lot of syncopation. Unfortunately, I think it gets a little too much, the music never gets any flow, it is most rhythms and sounds that are stacked on each other. It does not help that there are also some orchestral elements, even there, it becomes quite idle. I can appreciate the sounds in for example the second track “Vertigo Inferno” were my thoughts quickly goes to Amon Tobin, but not quite the same imagination and ingenuity. The clearest example of when it goes overboard with snags and rhythmic syncopation is on “In Pandemonium”. There are really only on “The Moonlight Empire” that I get carried away by the rhythms reminiscent of the old Cold Meat bands Sephirot and In Slaughter Natives, but it is only on these songs.

The combination of film music and orchestral inspired music with harsh industrial rhythms is certainly interesting, but for me it’s just too theatrical and chopped up to find any great pleasure. I’d rather listen to Amon Tobin.

Haus am rand – “Meel”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Ant-Zen

Releasedatum: 8 september 2016
Genre: Industrial, electro
Bandmedlemmar: Jan Carleklev
Land: Sverige (Tyskland)
Recensent: Krister Mörtsell

HemsidaFacebookLast.fmtidalSpotifydeezerDiscogsBandcampSoundcloud

(English version below)

Poporienterad electro med industriella rötter

Haus am rand är ett nytt soloprojekt från Jan Carleklev som tidigare är bekant från band som Sanctum, Mago, Parca Pace och Azure skies. En gång i tiden var han även medlem i The November Commendment och om man skall jämföra med hans tidigare projekt så är Mago det som ligger närmast.

Haus am rand handlar om poporienterad electro men ändå med rötterna i industri, det är framförallt ljuden som är hämtade från industrin. Melodierna är vackra och melankoliska och rytmerna är komplexa och byggs upp av distade industriella ljud, men utan att ljudbilden blir för vass eller brutal. Hälften av de åtta spåren är instrumentala och på de låtar som har sång så framförs det ofta med en ganska kraftigt förvrängd sångröst men det passar bra till musiken. Användandet av analoga synthar skapar också lite mer liv och organisk känsla.

Albumet inleds med titelspåret “Meel”, en instrumental och monoton låt som får mig att tänka på tåg och järnvägar. “Headscape” är sedan ännu ett instrumentalspår som tuffar på i ett skönt krauttempo. Som fan av minimalistisk musik som bygger på upprepning så gillar jag det här. Spåret tar slut lite för fort och hade gärna fått fortsätta några minuter till. Allra bäst gillar jag “Radioteori” ett långsamt pulserande spår som sakta växer och fylls på med ljud medan “All they need” i sin tur låter som något som Fever Ray skulle ha kunnat vara inblandad i.

Allra sist på albumet bjuds vi på den riktigt synthiga “Utopian Parkway” där olycksbådande sirener backas upp av en bubblande synth. Här bjuds vi även på den enda någorlunda rena sången, en ganska klassisk mörk synthsång och den har också en längd som gör att den hinner bygga upp stämningen ordentligt i crescendot. Den bubblande synthen ligger kvar men bäddas in i samplingar, analoga sirentoner och ett monotont röstmantra.

En riktigt skön avslutning på ett bra album.

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist

01. Meel
02. Vita streck
03. The Light of Other Days
04. Headscape
05. Wanderlust
06. Radioteori
07. All They Need
08. Utopian Parkway

 

(English version below)

Pop oriented electro with industrial roots

Haus am rand is a new solo project from Jan Carleklev who is previously known from bands like Sanctum, Mago, Parca Pace and Azure Skies. Once he was also a member of The November Commendment and if you would compare this to his previous work Mago comes closest.

Haus am rand is all about poporiented electro but with firm roots in the world of industrial, where most of the sounds could be related. The melodies are beautiful and melancholic and the rhythms are complex and made up of distorted industrial sounds, but without ever becoming too sharp or brutal. Half of the eight tracks are instrumental and the ones with vocals are often performed with a fair amount of heavy distortion, but it fits well with the music. The use of analog equipment also creates a bit more life and organic feel.

The album opens with the title track “Meel”, an instrumental and monotonous song that makes me think of trains and railways. “Headscape” is then yet another instrumental track that chugs along in a nice kind of krautoriented pace. As a fan of minimalist music based on repetition I really like this. The track ends a little too quickly, I would have been happy if it went on for a few more minutes. Best of all, I like “Radio Theory”, a slowly pulsating track that slowly grows and is filled with sound, while “All They need” on the other hand sounds like something that Fever Ray could have been involved in.

Last on the album, we are invited to the really synthfilled “Utopian parkway” where sinister sirens are backed by a bubbling synth. On here we’re also treated to the only reasonably clean vocals on the album, with the for the genre rather typical style of vocal approach. It also has a length that’s also given the tight amount of time to build up the mood before its crescendo. The bubbling synth remains rather embedded in the samples, analog siren tones and a monotonous voice mantra.

A really nice end to a great album.

 

Iszoloscope – “False Vacuum”

Tags: , , , , ,


Format: CD, Digital
Skivbolag: Ant-Zen
Releasedatum: 19 februari 2016
Genre: Power Noise, Ambient, Industrial
Bandmedlemmar: Yann Faussurier, Frédéric Scarfone, Guillaume Nadon
Land: Kanada
Recensent: Thomas Hulteberg

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudReverbnationYoutubekollapslogga

(English version below)

Mörkt, meditativt och magiskt

Jag är övertygad om att människor mår bäst av att utmana sig själv och att våga prova nya saker. Hoppa fallskärm eller bestiga berg är inte riktigt aktiviteter som jag känner mig sugen på med tanke på riskerna det medför, men att lyssna på och recensera musik som är väldigt främmande gör jag mer än gärna, som till exempel Kanadensiska Iszoloscopes senaste skiva “False Vacuum”.

“False Vacuum” är verkligen ett genomtänkt album och inte en samling lösryckta låtar, det finns en röd tråd som löper igenom alla skivans spår. Sorg och vemod är teman jag associerar till. Mörka och dramatiska ljudlandskap sammanfogas sömlöst med fasansfullt tunga power-noise partier som är monotona men aldrig långtråkiga. De orkestrala delarna är fantastiskt välproducerade med ett rent och klart ljud som kräver en bra anläggning för att kunna uppskattas till fullo. Skivan innehåller ingen sång som distraherar örat från musiken och det gör hela lyssningsupplevelsen meditativ vilket jag uppskattar.

“False Vacuum” är utan tvekan en av årets bästa skivor hittills och bör införskaffas omgående. Den är mångfacetterad och växer med varje genomlyssning, men den kräver din fulla uppmärksamhet. Bli inte förvånad om du åker ett par hållplatser längre med bussen eller sitter kvar i bilen en stund och lyssnar färdigt.

9/10 MÄSTERVERK!

Tracklist

iszoloscope

01. Awe Gratitude Rapture (05:29)
02. Chronophage (06:10)
03. Spectral Inverter (05:34)
04. Experimenting With Truth (Solve) (04:24)
05. Faint Negative Charge (05:50)
06. Vacuum Metastability (05:15)
07. Relevance Outside Logic (05:40)
08. Absolute And Eternal Moral Nighttime (06:00)
09. Experimenting With Truth (Coagula) (08:48)

 

(English version below)

Dark, meditative and magical

I’m convinced that people do best by challenging themselves and dare to try new things. Parachute or climb mountains is not really activities that I have cravings for with the risks it entails, but to listen to and review experimental music makes me more than happy – like Canadian Iszoloscope’s latest album “False Vacuum”.

“False Vacuum” is really a coplete listening experience and not just a collection of unconnected songs, there is a thread that runs through all the tracks on the disc. Grief and sadness are themes I can associate with. Dark and dramatic soundscape merged seamlessly with horrifically heavy power-noise portions that are monotonous but never boring. The orchestral parts are fantastically well produced with a clean and clear sound that requires a good plant to be fully appreciated. The record contains no song that distracts the ear from the music and it makes the whole meditative listening experience which I appreciate.

“False Vacuum” is undoubtedly one of the year’s best albums so far and should be obtained immediately. It is multifaceted and growing with each listened through, but it demands your full attention. Do not be surprised if you go a few stops further with the bus or remain in the car for a while and listens finished.

Sandig uppföljare från Distel

Tags: , , , , , ,


Distel, som albumdebuterade med “Puur” 2013, återvänder nu med bandets andra fullängdare “Zand”.

Albumet innehåller fem nya spår och sex remixer av spår från bland andra KeluarGhost Actor och Veil of Light. På ett av spåren gästspelar också sångerskan Lilla Magyari.

Den holländska experimentella new wave-duon med Peter Johan Nijland i spetsen släppte även kassetten “Ultra2012” förra året.

 

 

“Zand” släpps den 27 oktober via Ant-Zen.

Tracklist

distel_zand

01. Cell
02. Fall
03. Dögn
04. Regn
05. Che
06. Coralline (Keluar – Distel remix)
07. Nothing to Mend (Acclimate V.1 – Distel remix)
08. Unfold (Ghost Actor – Distel remix)
09. The First (Black Egg – Distel remix)
10. In Ruins (Veil of Light – Distel remix)
11. Snake Messiah (Michael Idehall – Distel remix)

 

Åttonde albumet från Sonar

Tags: , , , , , , , , , , ,


Efter avvecklingen av legendariska The Klinik, som nu genomför sina sista livespelningar, så återvänder Dirk Ivens med sidoprojektet Sonar som han startade med Hypnoskull-bekantingen Patrick Stevens i början av nittiotalet.

Den produktive belgaren, som även ligger bakom projekt som bland annat DiveBlok 57 och Absolute Body Control, har i Sonar-projektet Eric Van Wonterghem vid sin sida och tillsammans presenterar man nu den nya fullängdare “Shadow Dancers”.

Sonar är ett av frontmannens mer experimentella projekt där det nya albumet ger oss 10 nya rytmiskt industriella nummer. Albumet följer upp “Cut Us Up” som släpptes via Ant-Zen 2012 och det blir Sonars åttonde i ordningen sedan den självtitulerade debuten från 1996.

Erik Van Wonterghem, som är även känd från musikkollektivet BA 25+ som släppte “_Split” redan 1989, återfinns även tillsammans med Dirk Ivens Absolute Body Control som albumdebuterade med “Is there an Exit?” redan 1981.

“Shadow Dancers” släpps den 17 oktober via Sleepless Records.

Tracklist

sonar_shadow_dancers

01. Always
02. Evening Sky
03. Shadow Dancers
04. If So, What Would You Do?
05. Criminal Minds
06. Tower
07. Creed
08. Better Change
09. Tango Mecanic
10. A Matter of Time

kollapsbanner

Klangstabil – “Shadowboy”

Tags: , , ,


Klangstabil presenterar en video till “Shadowboy”, titelspåret från bandets kommande album som släpps den 30 oktober via Ant Zen/MHZ Records. Enjoy!

Haujobb – “New World March”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, 2CD, digital
Skivbolag: Basic Unit Productions / Tympanik Audio
Releasedatum: 25 november 2011
Genre: EBM, electro, IDM
Bandmedlemmar: Daniel Myer, Dejan Sarmadzic
Land: Tyskland
Recensent: Anders Eklund

 

En mycket efterlängtad comeback

Åtta år efter förra albumet ”Vertical Theory” släpper nu Haujobb sitt nya album ”New World March”. Det är det sjunde i ordningen om man bara räknar deras riktiga studioalbum. För egen del, åtminstone, kan jag utan överdrift säga att det är mycket efterlängtat. Jag har hållit dem högt i anseende ända sedan jag hörde dem första gången, någon gång i slutet av nittiotalet. ”Vertical Theory” är ett av mina mest spelade album ända sedan det släpptes 2003. Kanske just därför hade jag lite svårt att ta det nya albumet till mig, inledningsvis. Möjligtvis med undantag för de tidigaste albumen, så har Haujobb låtit ganska olika från album till album. Varje release har haft en egen inriktning och ett eget sound, dock med vissa gemensamma nämnare. Så är också fallet nu! Där ”Vertical Theory” hade ett svängigt, medryckande och ganska så upplyftande electro-sound, så har ”New World March” ett kyligare, dystrare och framförallt mer dramatiskt sound. Det finns tydliga filmiska drag över musiken, tycker jag. Det till synes dystopiska anslaget illustreras förträffligt av Ant-Zen-bossen Stefan Alts (S.Alt) ödsliga omslag.

Efter några genomlyssningar slutade jag emellertid att jämföra ”New World March” med ”Vertical Theory” och jag började betrakta materialet för vad det är. Och då greps jag mer och mer av den storslagna ljudbilden, melankolin och den enastående produktionen av detta alster. Daniel Myer och Dejan Samardzic har återigen lyckats klä sina ganska typiska Haujobb-melodier i en ny skrud och därmed skapa något som låter både nytt och väldigt familjärt på samma gång. De har dessutom gjort det med oerhörd finess och teknisk skicklighet. Ljudbilden är mångfacetterad och varierad, vilket gör att albumet får ett väldigt otvunget flow. Det känns aldrig som att musiken står och stampar eller återupprepar sig. Inget spår står omedelbart ut som väsentligt svagare än övriga, även om somliga kanske höjer sig lite extra över resten. Exempelvis fastnade jag oerhört för den bombastiska ”Crossfire”, den drivande ”Let’s Drop Bombs”, den suggestiva och mörka ”Lost” samt det dramatiska dubstep-doftande titelspåret. Haujobb lyckas effektivt binda samman bland annat electro, EBM-influenser och IDM till något som låter både modernt och tidlöst och totalt genreöverskridande.

Albumet finns i en dubbel-CD-utgåva där ett remix-album medföljer. Där erbjuds varje låt från ”New World March” i en remixad version. Dessa är gjorda av artister som Xabec, Dupont, Ah Cama-Sotz, Somatic Responses, This Morn’ Omina med flera. Som namnen antyder varierar remixerna ganska stort i stil, och detta gör remix-albumet lite splittrat och svårlyssnat, i mitt tycke. Detta är ett vanligt problem med just remix-album. Remixerna håller en hyfsat hög genomgående kvalitet, men som helhet spretar det för mycket för att jag ska uppskatta att lyssna på det från början till slut. Något som definitivt inte är fallet med originalalbumet! Men, visst finns här guldkorn och gott om låtar man kan ta fram och lyssna på då och då. Och för DJ’s finns här flera versioner som kan fungera bättre på ett dansgolv än sina respektive originalversioner.

Haujobb gör med ”New World March” en mycket efterlängtad comeback och visar på nytt vilka kreativa och skickliga musiker och producenter de är. Det känns också skönt att Daniel Myer åter fokuserat på Haujobb efter att i åratal koncentrerat sig på sitt soloprojekt Architect, samt blivit del av Covenant. För mig känns Haujobb som det mest angelägna av alla hans projekt och där hans fulla potential kommer mest till sin rätt. ”New World March” kan jag leva länge på!

Tracklist – “New World March”

 1. Control  5:18
 2. Crossfire  3:54
 3. Let’s Drop Bombs  4:52
 4. More Than Us  4:16
 5. Machine Drum  4:44
 6. Dead Market  3:58
 7. Lost  4:27
 8. Soul Reader  4:11
 9. Little World  4:36
 10. Membrane  4:13
 11. New World March  5:16
 12. Echo  3:45

Tracklist – “New World March – The Remixes”

 1. Control (Xabec Remix)  4:40
 2. Crossfire (Dryft Remix)  4:33
 3. Let’s Drop Bombs (Dupont Remix)  5:01
 4. More Than Us (Continues Remix)  4:31
 5. Machine Drum (Unknown Remix)  4:55
 6. Dead Market (Ah Cama-Sotz-Remix)  4:00
 7. Lost (Somatic Responses Remix)  5:42
 8. Soul Reader (This Morn’ Omina-Remix feat. Rosey)  3:45
 9. Little World (Binary Park Remix)  5:37
 10. Membrane (Acretongue Remix)  4:13
 11. New World March (Anklebiter Remix)  5:20
 12. Echo (Incite Remix)  3:36

Albumdetaljer från Severe Illusion

Tags: , , , , , , , , , , , , ,


Precis som vi rapporterade nyligen, så är de svenska EBM-veteranerna Severe Illusion åter aktuella med nytt material efter att nyligen ha plockats upp av det nystartade svenska skivbolaget Complete Control Productions.

Tidigare den här månaden släppte man den digitala tvåspårssingeln “Clear Head & The End Of Flowers” och nu är detaljerna helt klara för det nya albumet “No More Alive Than You Deserve”. Albumet följer upp “Shortcut To Civilization” från 2006. Mastringen är signerad tyske Cedrik Fermont (känd från skivbolaget Ant-Zen och Axiome) och omslaget är designat av Anders Karlsson från The Pain Machinery.

Severe Illusion har de sista åren även släppt två EP’s; Under 2007 släppte man “Armed Evolution” och för två år sedan Infidelity to Ritual”.

Under de senaste elva åren har Severe Illusion duckat för alla EBM-scenens musiktrender och inte fastnat i varesig oldschool EBM-trendens hardbeat-fälla eller aggrotechspåret. Bandet har utvecklat och hållt fast vid en egen stil som nu presenteras på ännu en fullängdare där duon, som består av Fredrik Djurfeldt och Ulf Lundblad, levererar elva nya, noisiga EBM-nummer. Man har även kryddat upp med att sjunga på svenska i “När helvetet kom till byn”.

(Lyssna på smakprov samt båda spåren från senaste singeln här nedan.)

“No More Alive Than You Deserve” släpps den 23 september via Complete Control Productions.

Tracklist

 1. Mocking Bird
 2. Try Harder
 3. Clear Head (Album Version)
 4. To The Wall
 5. När Helvetet Kom Till Byn
 6. Inside Your Narrow Little World
 7. Them Unwitting
 8. Rotating Knives, Yes
 9. Cultural Identity
 10. And Them We Kill
 11. Dirt


Severe Illusion – The End Of Flowers by CControlProductions
Severe Illusion – Clear Head (single version) by CControlProductions