Subscribe via: RSS

Tag Archive | "ALphabet Block"

Marnie – “Strange Words and Weird Wars”

Tags: , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, digital, vinyl
Skivbolag: Disco Pinata Records
Releasedatum: 2 juni 2017
Genre: electropopsynthpop, dreampop
Bandmedlemmar: Helen Marnie
Land: England
Recensent: Stefan Last

Youtube

(English version below)

Årets hittills snyggaste pop!

De som känner till Marnie, eller Helen Marnie som är hennes fullständiga namn, känner med största sannolikhet också till att hon är medlem i Ladytron, något som ofta påpekas när det skrivs om henne nu när hon kör sin sologrej. Då hennes karaktäristiska röst är en stor del av Ladytrons sound är det kanske inte så konstigt, men om man påstår att Marnies musik påminner om Ladytron så gör man det allt lite för lätt för sig. På både solodebuten ”Crystal World” från 2013 och, kanske i ännu större utsträckning, nya “Strange Words and Weird Wars” är ledordet pop, ett drag som inte är lika framträdande i det Ladytron gör.

För sisådär två månader sedan släpptes ”Lost Maps”, den första singeln från albumet, en mörk historia som kändes som en naturlig fortsättning på ”Crystal World”. Med singel nummer två, ”Electric Youth”, får vi dock se en helt annan sida av Marnie. Där bjuds vi på en glimrande poppärla där tillhörande video visar ett gäng ungdomar som trots de slitna miljöerna i och kring nedlagda fabrikslokaler utstrålar en sprudlande livsglädje och positivism. Kanske finns det hopp om framtiden trots allt…

Albumets luftiga och upplyftande öppningsspår ”Alphabet Block” påminner mycket om svenska Iamamiwhoami och deras senaste album ”Blue” i både melodier och produktion. Efterföljande ”Bloom” är också en vass poplåt som mycket väl skulle kunna vara en kommande singel.

Tempot sänks avsevärt på ”A Girl Walks Home Alone At Night”, och om jag något motvilligt ska ta till den där jämförelsen med hennes band så är det nog här Marnie hamnar närmast Ladytron i känslan. Vemodiga ”Summer Boys” ligger möjligen också i närheten, men denna har ändå en betydligt mer poppig överton, även här med tongångar som andas Iamamiwhoami.

Om vi zoomar ut och ser albumet som helhet så bjuds vi på nära 40 minuter snygg, intelligent pop som klår det mesta som står till buds idag. Helen Marnies karaktäristiska röst kräver din uppmärksamhet och släpper inte taget förrän sista låten klingat ut.

Ladytron har såvitt jag vet inte lagt av, utan tar bara en paus medan medlemmarna pysslar med annat. Själv skulle jag gärna se dem stråla samman igen för att spela in nytt material, men om en fortsatt paus innebär mer solomaterial av den här kalibern från Marnie, ja då gör det inte så mycket om jag får vänta lite till på ett nytt Ladytron-album.

Tracklist

01. Alphabet Block (04:22)
02. Bloom (02:58)
03. G.I.R.L.S (03:57)
04. Electric Youth (03:25)
05. A Girl Walks Home Alone At Night (04:43)
06. Lost Maps (04:14)
07. Summer Boys (04:28)
08. Little Knives (03:43)
09. Invisible Girl (03:18)
10. Heartbreak Kid (04:14)

(English version below)

The finest pop of the year so far!

Those who are familiar with Marnie, or Helen Marnie as her full name is, are most likely also aware that she’s a member of Ladytron, something that is often pointed out now that she’s doing her solo thing. Perhaps not so strange considering that her voice is such a big part of Ladytron‘s sound, but if you claim that Marnie‘s music sounds like Ladytron, then you’re just over-simplifying things. On her solo debut ”Crystal World” from 2013 and, perhaps even more so, on the new “Strange Words and Weird Wars”, the key word is pop, an element that is not quite as prominent in Ladytron‘s output.

About two months ago we were presented with the first single from the new album when ”Lost Maps” was released, a dark affair that felt like a natural progression from ”Crystal World”. However, with single number two, ”Electric Youth”, we get to see an entirely different side of Marnie. We’re treated to a sparkling pop gem where the accompanying video shows a group of teenagers who, despite the worn-down environments in and around derelict facory buildings, exude joy and positivism. Perhaps there is hope for the future after all…

The album’s airy and uplifting opening track ”Alphabet Block” reminds a lot of the Swedish audiovisual project Iamamiwhoami and their latest album ”Blue” in both melodies and production. The following track ”Bloom” is also a distinct pop tune that could very well be a future single.

The tempo is significantly lowered on ”A Girl Walks Home Alone At Night”, and if I should somewhat relunctantly bring up that comparison to her band, then this is probably where Marnie is closest to Ladytron in the general feel of the song. The melancholic ”Summer Boys” might also be in the vicinity, but this one displays decidedly poppier overtones, once again with hints of Iamamiwhoami.

If we take a step back and take a look at the album as a whole, what we’re treated to is almost 40 minutes of glorious, intelligent pop that knocks most of what’s on offer today out of the ring. Helen Marnie‘s characteristic voice demands your attention and doesn’t let go until the last song has ended.

As far as I know Ladytron has not split up, but is on hiatus while its members are taking some time off to do other things. Personally, I would love for them to get back together to record some new material, but if a continued hiatus means more solo material of this calibre from Marnie, well, then I don’t mind waiting a little longer for a new Ladytron album.

Marnie – “Lost Maps” + “Alphabet Block”

Tags: , , , , ,


 

Ladytron-sångerskan Marnie, som senast var albumaktuell med “Crystal World” (2013) presenterar “Lost Maps”. Spåret är det första smakprovet från det kommande albumet “Strange Words And Weird Wars” som släpps den 2 juni via Disco Pinata.