Subscribe via: RSS

Tag Archive | "All the Way Down"

Severe Illusion – ”A Familiar State of Passive Compliance”

Tags: , , , , , , , , , , , ,


Format: (EP) CD, digital
Skivbolag: Osignerat
Releasedatum: 19 december 2017
Genre: Electro-industrial
Bandmedlemmar: Fredrik Djurfeldt, Ulf Lundblad
Land: Sverige
Recensent: Lars-Åke Andersson

 

FacebookLast.fmSpotifyDiscogsSoundcloud

(English version below)

Underbart är kort

Jag tror inte på jultomten längre. Har länge vacklat i min tro på om han finns eller inte men nu är det definitivt. Hur svårt kan det vara egentligen? Önskade mig en enda sak i julklapp. En sak. Ska det vara så svårt? Med ett påklistrat leende sitter man där som ett fån på julafton och försöker vara glad över sina tre julklappar man fick. En slips, ett deostick och ett par grytvantar. Är det ett elakt skämt? Det enda jag önskade mig var den nya plattan från Severe Illusion. Visserligen var det kanske inte så moget att lägga sig under granen och grina resten av julafton, men tomten gjorde mig rejält besviken.

Har fortfarande lite ouppklarade recensioner från musikåret 2017 att brottas med, så det är lika bra att börja med en gång. Först ut är då Severe Illusions nya EP ”A Familiar State of Passive Compliance” som följer upp bandets senaste albumsläpp “Deliberate Prefrontal Leucotomy” (2013). Mannen bakom Severe Illusion, Fredrik Djurfeldt, var oerhört produktiv under 2017 och släppte skivor med många av sina bandkonstellationer som Instans, Boar Alarm och Analfabetism. Han gästspelar dessutom flitigt i Alvar och det som får en att dregla lite är att det ska turneras lite under 2018 också.

Den nya EP:n är ett litet mästerverk. Man bjuds på fem låtar av högsta klass! I botten på låtarna finns enkla, monotona smått förföriska rytmer (läs gärna erotiska) och sedan vidgas ljudbilden med pålagt brus, gnissel och annat för att toppas med Fredrik Djurfeldts massivt filtrerade röst som vrålar ut underbara texter. Det är militärisk ordning och reda blandat med slagfältets makabra kaos. Det hörs framför allt i ”No Rage To Spare” som har en smått hypnotisk effekt på lyssnaren men även i ”All The Way Down”. ”Wrong Planet” för genast tankarna till riktigt tidiga Front Line Assembly och är en rejäl energikick!

Det lugna sävliga tempot i ”Talking Walls” bygger tillsammans med de inspelade rösterna upp en rätt kuslig känsla av att befinna sig i en operationssal eller inspärrad på mentalsjukhus. Som en ny version av ”Final Report” av Dive. Det sista spåret ”White White White” blir ett stenhårt mayhem i bästa industrianda som påminner om en korsning mellan Front Line Assembly och tidiga Wumpscut.

Summa summarum då. En sanslöst välproducerad skiva med fem spår. Kort och intensiv. När man väl gottat ner sig i den så tar den slut. Sett över tid är jag lite orolig över hur man ska utveckla soundet vidare. Det låter makalöst bra nu och har gjort så under en längre tid. Hur ska det bli ännu bättre än att kopiera sig själv? Tyvärr lär det dröja ett tag innan det kommer mer material med Severe Illusion enligt Fredrik Djurfeldt. Men jag har inget emot att vänta…

Lars-Åkes favoritspår: ”Wrong Planet”

Tracklist

01. No Rage To Spare (04:37)
02. Wrong Planet (03:15)
03. All The Way Down (05:18)
04. Talking Walls (03:06)
05. White White White (04:59)

(English version below)

Wonderful is brief

I do not believe in Santa Claus anymore. Has long wavered in my belief if he exists or not but now it’s definitely. How difficult can it be? Wishing me a single thing as Christmas gift. One thing. Should it be so difficult? With a sticky smile, you’re sitting there like a kid on Christmas Eve and trying to be happy about the three Christmas presents you got. A tie, a deostick and a pair of griddles. Is that a bad joke? All I wanted was the new album from Severe Illusion. It wasn’t really mature of me to lay down under the Christmas tree and cry for the rest of Christmas eve, but Santa made me really disappointed.

Still have some undeclared reviews from the music year of 2017 to wrestle with, so I might just get on with it. First off then is Severe Illusion’s new EP “A Familiar State of Passive Compliance”, their first release since “Deliberate Prefrontal Leucotomy” (2013). The man behind Severe Illusion, Fredrik Djurfeldt, was extremely productive in 2017 and released albums with many of his band constellations such as Instans, Boar Alarm and Analfabetism. He’s also a live member of Alvar annd what makes one to drool a little is that there are plans for alot of touring during 2018.

The new EP is a small masterpiece. The record gives you five top-rated songs! At the bottom of the songs there are simple, monotonous little seductive rhythms (read erotic) and then the soundtrack widens with harsh industrial noises and squeaks with Fredrik Djurfeldt’s massive filtered voice that roars wonderful texts. It is military order and mixed with the battlefield’s macabre chaos. You hear this primarily in “No Rage Two Spare” which has a slight hypnotic effect on the listener but also in “All The Way Down”. “Wrong Planet” instant brings to mind early Front Line Assembly and is a real energy kick!

The calm paced tempo in “Talking Walls”, together with the recorded voices, builds up a pretty creepy feeling of being in an operating room or locked in a mental hospital. Almost sounds like a new version of “Final Report” of Dive. The final track “White White White” becomes a mayhem in the best industrial music spirit, reminiscent of a cross between Front Line Assembly and early Wumpscut.

Total summaries then. A remarkably well produced album with five tracks. Short and intensive. Once you have settled in it, it will end. Over time, I’m a little worried about how to further develope the sound. It sounds too good to be true now and has been doing that for a long time. How will it be even better than copying yourself? Unfortunately, it will take a while to get more material with Severe Illusion, according to Fredrik Djurfeldt. But I do not mind waiting …

Lars-Åke Andersson’s favourite track: ”Wrong Planet”

Dead When I Found Her – “Eyes On Backwards”

Tags: , , , , , , ,


Format: (Album) CD, 2CD**, Digital
Skivbolag: Artoffact Records
Releasedatum: 4 november 2016
Genre: Industrial, electro-industrial
Bandmedlemmar: Michael Arthur Holloway
Land: USA
Recensent: Niklas Hurtig

HemsidaFacebookTwittertidalSpotifydeezeritunesDiscogsSoundcloudReverbnationBandcamp

(English version below)

Mörkt och förvrängt om sorg och depression

Det var blott ett år sedan som amerikanska Dead When I Found Her släppte “All the Way Down” som var en tragisk och verklighetstrogen resa om livet i dess slutskede. Nu är uppföljaren här i “Eyes on Backwards” och det mesta är sig likt i vad som åter igen är en hyllning tillika vidareutveckling av den gamla skolans Electro-Industrial.

“Eyes On Backwards” är ett kortare album som rent spontant inte känns lika tematiskt som föregångaren utan bör nog ses som en fortsättning på de sex extraspåren som släpptes till förra albumet kallat “The Bottom”. Ljudbilden är något aggressivare och inte lika melodisk som föregångaren, även om vackra melodiska element sprudlar upp i episoder, såsom i “Midlife Eclipse” och efterföljande “The Pines”. Två spår som gör “Eyes on Backwards” ordentligt mycket intressantare då övriga spår inte innehåller samma typ av originella element som föregångaren utan satsar mer på experimentella inslag och förvridna ljud. Michaels sång är ytterliggare något förskjuten åt det förvrängda hållet, med och utan hjälp av maskiner. Det är egentligen här vi ser den största förändringen den senaste tiden. Sången som började som en viskning på debuten för sex år sedan har nu utvecklats till ett ångestladdat skrik.

Man brukar prata om de fem stegen man går igenom vid förlust av någon eller något man håller kärt. Dessa är Förnekande och isolation, Ilska, Förhandling, Depression och Acceptans. Om förra albumet var resan fram till döden med dess förnekande och isolation och “The Bottom” inriktat mot ilskan så är avhandlar “Eyes on Backwards” all den frustration och depression som de som står vid dödens rand måste “leva” med. Eller är albumet som en föraning inför vad som oundvikligen kommer hända och vars teman dominerar på förra studioalbumet. Vem vet…

Albumet avslutar med ett avgrundsmuller då “Serus Mundi” tonar ut och en betydligt mörkare sida av Dead When I Found Her har utspelat sig de senaste 48 minuterna. Albumet är inte lika stark som föregångaren men har en intressant inramning och är ett stycke utmärkt producerad Industrial som inte gör någon besviken.

8/10 STRÅLANDE!

Tracklist

Fjärde fullängdaren från Dead When I Found Her

01. Tantrum (03:56)
02. The Big Reverse (04:40)
03. Shining Path (04:26)
04. Braille (05:04)
05. High Anxiety (05:15)
06. Unsolved History (07:28)
07. Midlife Eclipse (04:28)
08. The Pines (04:04)
09. Serus Mundi (07:45)

(English version below)

Dark and twisted about sorrow and depression

It was only a year ago that the american act Dead When I Found Her released the album “All The Way Down”. An album that focused on a realistic perspective of life closing to the end. The sequel “Eyes On Backwards” has now been released and is mostly familiar in what is yet again a tribute and a development of the old school Electro-Industrial sound.

“Eyes on Backwards” is a shorter and not as thematic album as the previous, but should instead be seen as a continuation of the six bonus tracks that accompanied the last album called “The Bottom”. The sound is somewhat more aggressive and not as melodic as the precursor even though beautiful melodic elements sporadically emerge as in the track “Midlife Eclipse” and the following “The Pines”. Two tracks that make “Eyes On Backwards” alot more interesting since the other tracks doesn’t include the same kind of original elements as in the precursor, but instead focusing more on experimental and twisted sounds. The vocals of Michael is now even more distorted, with and without the help of machines. This is actually the one thing that stands out in later years. The vocals that started as a whisper on the debut six years ago has now evolved into an anguished scream.

In the process of managing the loss of someone or something dear to you one normally transitions between five steps. These steps are Denial and isolation, Anger, Negotiation, Depression och Acceptance. If the last album was the journey towards death with its denial and isolation and “The Bottom” was focused on anger, then “Eyes On Backwards” focuses on all the frustration and depression that those that stand at the rim of death has to “live” with. Or perhaps the album is just a premonition of the inevitable to be, that which was dominating the previous album. Who knows…

The album wraps things up with the closing “Serus Mundi” and for the last 48 minutes a darker side of Dead When I Found Her has just played out. The album is not as strong as the precursor but has an interesting framing and is a piece of utterly excellent produced Industrial that will not disappoint anyone.

Fjärde fullängdaren från Dead When I Found Her

Tags: , , , , , ,


Dead When I Found Her är nu redo att presentera detaljerna kring det kommande albumet “Eyes On Backwards”. Den nya fullängdaren följer upp “All the Way Down” som släpptes förra året och blir Dead When I Found Hers fjärde i ordningen.

 

På “Eyes On Backwards” levererar Michael Arthur Holloways Skinny Puppy-inspirerade electro-industrial-projekt tätare, och möjligen mer lättillgängligt, låtmaterial än tidigare. Men samtidigt är det ett farligare och mer ondsint sound som möter lyssnaren på de här nio nya spåren.

 

“Eyes On Backwards” levereras, utöver i en ordinarie CD-utgåva, även i två begränsade vinylutgåvor i svart respektive spräckligt utförande liksom i en box innehållande både CD samt spräcklig vinylutgåva, varav den sista kommer att finnas tillgänglig i början av december.

Dead When I Found Her albumdebuterade med den uppmärksammade “Harm’s Way” (2010) och följde sedan upp med “Rag Doll Blues” (2012).

“Eyes On Backwards” släpps den 4 november via Artoffact Records. CLICK HERE TO PREORDER!

Tracklist

dead_when_i_found_her_eyes_on_backwards

01. Tantrum
02. The Big Reverse
03. Shining Path
04. Braille
05. High Anxiety
06. Unsolved History
07. Midlife Eclipse
08. The Pines
09. Serus Mundi

dead_when_i_found_her_eyes_on_backwards_svartdead_when_i_found_her_eyes_on_backwards_box

 

Intervju: Dead When I Found Her 2015

Tags: , , , , , , , , ,


niklas_hurtig

Niklas Hurtig fick en pratstund med den albumaktuelle Dead When I Found Her där den den enda medlemmen Michael Holloway från Portland, Oregon förklarar de allvarliga ämnen som albumet kretsar kring, hans totala hängivelse till industrialgenren samt sin dröm om att kunna leva på sin musik.

 

(Publiceras på originalspråket)

 

 

– You just finished your third album as Dead When I Found Her (DWIFH). What can we expect to hear?

You can expect to hear an album that sounds very much like the Dead When I Found Her you already know, but which very deliberately pushes itself into new directions — stylistically, thematically, vocally. It’s my most ambitious album yet, and was designed to be experienced as an Album, rather than as a collection of songs.

You can also, perhaps, expect to be in a dreary mood while exploring the material, so hopefully that’s ok with the listener. It’s an exploration of the fear of old age, “end of life care” and death itself, so it’s not exactly light-weight subject matter.

– So one could say that the overall theme of the album is about death and how we all eventually end up there?

Yes, but more specifically, it is about the experience of the elderly — of being old, probably alone, and facing death while dealing with a progressively deteriorating life. Really what I’m hoping to explore here isn’t death itself but the experience that precedes it, for those who live to an old age.

I think it’s deeply uncomfortable territory, and usually avoided by the world of arts & entertainment. I know my own level of denial about being Old and Infirm some day is very deep, and that’s probably true of many of us. And that probably explains why (at least here in the US) the attitude toward the elderly is: let’s not talk about them, let’s not make art about them, let’s just sort of pretend we don’t have to face any of that until, well, we become one of them.

So, being a musician, I figured I could attempt to explore my feelings about all of this via music. And that’s what this album is about.

– It’s a pretty heavy subject. How do you keep those thoughts and ideas in your mind for that long a time an album takes to produce?

I’m not sure, exactly. I think I naturally am good at compartmentalizing my feelings. I’ve worked a lot in health care fields — mostly residential mental health care, tending to the severely mentally ill — and I think you learn how to keep your headspace clear outside of work of all that baggage going on during work. So maybe it’s the same with music: I venture into that space when I’m actually writing the songs, but stay away otherwise. Cool trick, eh?

– I would say that it’s a good property. And I understand that you have that if you have experience of healthcare.

Well I think the people who can’t manage their feelings about working with very negative, very ill people won’t last very long in the field.

– Has your other professional life helped you in your musical career?

Not really. I currently work in immigration, so that’s a total mess. I value the time I spent in mental health care specifically for the exposure it gave me to human experience — that is, the huge range of human mental experience, getting outside of typical healthy comfort zones and into really scary, self destructive places. It certainly helps one get some perspective on their own mind.

Currently I’m working on making Music my full time career, so I can just focus on doing what I love, as well as paying the rent.

– Is that an old dream of yours? The Sex, drugs and rock n’ roll lifestyle-dream?

Ha, not so much. I’m a pretty mild mannered guy, I’d say. But to make a living creating music, that’s certainly a dream, yes. Hopefully a realistic one!

– Has anything changed in the production compared to the previous two albums?

Overall the process, technically speaking, was the same: I do everything at home with software, it’s zero-to-finished all within my bedroom, because that’s just how spoiled we are these days with the computer technology. I use Ableton Live for everything, I’m what you could call a FanBoy for sure.

So the production process wasn’t different, broadly speaking. But I’m also learning new tricks and refining my process here and there. There is always more to learn in the world of digital music production. And always one more plugin to buy!

– So you don’t feel like designing sounds by recording them in asylums or in caves and forests and such?

Field recording is something I’m very interested in getting into, but no, I haven’t really explored that yet. I’m sure I will, it’s on my To Do list!

But with DWIFH, developing elaborate FX chains is my favorite form of sound design. I love synths and my samplers of course, and sampling movies and random sources discovered on the internet is a huge part of the process. But everything winds up in Ableton, running through my massive FX chains.

– What is your musical vision of DWIFH?

It’s pretty simple: I want to make the kind of music that I want to hear. Classic industrial music is just in my blood. It’s an integral part of my life, I’ve been listening to it for over two decades now. Making it just feels like a natural, essential part of who I am.

I always figure with DWIFH song: If i make an industrial song that I personally would want to hear, then there is probably someone else out there who wants to hear it, too. Because it’s such a creative, challenging style of music and I think the people who love it, like any deep niche of music, love it very deeply, and get very attached. So that keeps things tidy, because my only standard is just pleasing my self, meeting my own standards for what is Good Music in this genre.

– Reading your posts on social media along with what you just said indicate that you were a fan that decided to start making industrial music. What made you take that step?

Just the general creative urge that people get when they really love something — they want to get involved.

I got started pretty early — around age 18, when my parents bought me a K2000 synth as a high school graduation present. Before that I’d been trying to teach myself piano on a cheap casio keyboard and recording into Windows Media Player. It was awful, but it’s what I had. Then the k2000 really let me get going. I learned all about MIDI, sequencing, synthesis. It was a monster.

– It seems like most acts that are into this type of music are sound engineering geeks. Do you have a theory on why it is like that?

Sure, it’s because with a lot of electronic music — and certainly Industrial music in particular — sound design is just as much a part of the songwriting as anything else going on.

So anybody interested in sounds, the atmosphere they create, and to manipulate them or create them from scratch — well, industrial music is a fertile ground for that kind of work. Or it used to be, anyway.

Look at an album like “Last Rights” — the sounds themselves are more important than the musical elements, in a sense. If you tried to print sheet music for those songs, it probably would be mostly empty. It’s all about the crafting of sounds and then arranging them in engaging, exciting ways.

– So why is industrial ambient not a genre? :)

Good question. Though I’d say bands like Nurse With Wound have stuff I might give that label.

– Have you ever had thoughts of cooperating with other musicians or vocalists and include them in DWIFH?

I often have that thought, and I’ve made a few connections in that direction… but so far I haven’t followed through on any of it. I think it’s more likely that I’d start a side-project involving collaboration rather than changing the form of DWIFH. It’s probably an ego-driven, self-branding control thing. But I’m ok with that, I think. This project is my venue for expressing my idea of industrial music, very personally. But I’d love to collaborate and see what happens with others, it just probably won’t have the DWIFH name on it.

– Your musical career before DWIFH?

Before DWIFH music was just a casual hobby. I did scores to a few short films made by friends, I had some early industrial tunes show up on small indy compilations under an old name. Though for a lot of my twenties, I was in a different phase and playing indie rock songs on guitar with some other guys, and recording them at home. Thinking back on that now, it feels like a different person.

But I like to think that I can enjoy and, if wanted, learn to play most styles of music. It’s all one song, after all.

– Is it hard to come up with an original beat that doesn’t sound like something you have done before?

Yes, actually. Which is why it’s very important to listen to lots of different style of music, not just industrial. Even when doing syncopated rhythms and avoiding 4-on-the-floor, it’s still easy to just re-write the same beat. But listening to jazz, or non-western music, or metal or just anything else — it gets your mind thinking about different rhythms.

I’m listening to Tom Waits right now, and I love the percussion. On “Rain Dogs” there’s a lot of jangly percussion, hands on sticks and little drums and that sort of thing. It loosens up the rhythm a lot, which is great. That sort of thing inspires me to think about new ways to approach drums in industrial music.

On the new album, I did a lot of “fake acoustic” arrangements, using multi-sampled acoustic drums, to try and create a more “live” feeling to the drum parts. I’d say half the album takes that approach. It’s not better than the standard industrial drums, just something different. It can help create a sense of movement and momentum that static samples often struggle to acheive.

– What are your primary influences in music and why?

Influences, well, of course Skinny Puppy is the predominant one. But years of listening to Coil also shifted my thinking about music a lot, too. And Mentallo & The Fixer, I think, really impacted my sense of songwriting with electronic tools. I like to keep things very musical while still sounding “industrial,” and these bands I’m mentioning all do that very well.

Outside the genre, I listen to a huge range of things, and all of it can influence me in one way or another — doom jazz like Bohren & Der Club of Gore, soundtracks by Angelo Badalamenti, indie music like The National and Mark Kozelek. I like country music, I like jazz music. Any genre can have inspiring stuff going on if you find your way into it, but if you look at my iTunes statistics, I think Skinny Puppy, Coil and Tom Waits comprise about 90% of my daily listening.

– What albums defined you as a musician or had a huge impact on your life? You have already mentioned “Last Rights”…

“Last Rights” was my first Puppy album, so that’s deeply imbedded in my experience of industrial music. The infidel by Doubting Thomas is another one. “Where Angels Fear to Tread” by Mentallo, that was a big one for sure.

I hate to mention Depeche Mode because I never listen to them anymore, but I should probably mention “Music For The Masses” — simply because my dad had a tape of it when I was very young, and it was a huge discovery for me. That was sort of my introduction to synths in music, and it really stuck. I remember replaying the instrumental track “Agent Orange” (I think that’s what it’s called anyway) (Från singeln “Strangelove” red.anm.) over and over again.

Perhaps it got TOO attached to my childhood, because when I try to revisit it, something doesn’t quite click, even though I know how important of a discovery it was.

– What do you think of the new acts of old-school-industrial that has emerged during the last ten years?

The other two, you mean?

– Haha…

I’m joking.. sort of. I’d love to hear more! I love Necro Facility, I think Oscar is just a huge talent and could probably do well at anything he attempted to do.

– Yes and he is like a pop-producer nowadays…

Yeah, which is great for him, but maybe not as great for us fans who want to hear more industrial music, ha.

– What about 3TEETH?

Oh. They’re great, for sure. You know, the Ministry side of industrial was never huge for me. I’m not Anti-Guitar, i actually really like them. But I think maybe the repetition and simplicity of the guitar-based industrial music always turned me off. 3TEETH add a lot of samples and layers in and keep things pretty dense, so that’s great. And I love their approach to imagery and branding, it’s so effective.

– Which leads me to my next question. How important is visual art when releasing music and do you have a vision that can act as a foundation for it?

I’m not a visual art guy, at all. My abilities and instincts just don’t communicate in that realm. So that’s where I rely on the talents of others — John Worsley does all the artwork for DWIFH, and even just simple decisions like the font used for the band name, that becomes a huge part of the image of the band and how the band is seen online, on t shirts, etc.

So I give him pretty general thoughts about what I want, and let him take over and make the decisions his own talent brings him to.

– What are your opinions about visual art bundled with physical copies of an album in this age of online streaming?

It’s probably a dying approach, I’d guess. It’s certainly nice when it’s done with thought and care, so the package feels like a work of art, something essential to the whole product and experience of the work. You can tell when it’s just packaging for the sake of product, something to snare hardcore fans and make $. But when it’s a great artist really creating a memorable package, that’s still very exciting.

Album cover art is so damn important. When I think about all my favorite albums, the album art pops up in my head, every time.

– So you believe there is a future for this ”art in package”-format?

Hard to say. I think that people will always want a visual cue for the music they are buying. We are just wired that way — full stimulation. It helps organize the contents, to associate the experience with other senses being engaged by cool images. Even if I’m only buying music digitally, I still want to see that album cover pop up in the player — it anchors the experience.

– You use a lot of samples from horror movies in your music. Why are you so fascinated in that?

It feels like a tradition, an inherent part of the genre and the landscape of this style of music. And I love the atmosphere of old horror movies, so it’s a way to make a sort of bridge between the mediums. You can borrow some of the atmosphere created in those films, by those voices, and put it to use in a new medium.

– Why is DWIFH relevant today?

I think that’s a question for the audience, not me. As I said before, my intention is simple: to make the music I’d want to hear. If I can keep doing that, I’m happy. If it’s also relevant to other people, that’s wonderful. But that’s up to them.

– If you could have chosen, would you have preferred to launch DWIFH in 1990 instead of 2010?

In a fantasy reality, there’s a certain attraction to that idea, of being literally a part of the thing that I mentally feel so connected to. But I’m happy to continue the tradition, rather than have formed it.

– How was it to tour with Velvet Acid Christ and what are your experiences of touring?

Actually we never did — we just opened for VAC here in Portland. DWIFH has never been on tour.

We play the occasional festival when invited, and that’s fantastic. And we play a lot of local shows here in Portland, opening for industrial bands on tour. A few times, up in Seattle. Whether or not to expand on that is a huge question at the front of my mind. It’s a matter of time, energy & priorities.

– Did you know that it actually was me that got Bryan Erickson of Velvet Acid Christ into your music?

I did not! Right on.

– I mentioned DWIFH to him when I interviewed him three years ago. He later wrote on his blog that he started listening to you after that!

Ah, that’s cool. Thanks!

– You’re welcome. I find ”Curtains” to be one of the greatest tracks overall in later years. How did the track came to be? Was it the first track you produced as DWIFH?

The first song was actually “Glass Trap”, which was never released. The label, ArtOfFact, is probably going to re-issue “Harm’s Way” in 2016, because it has been out of print for a long time. And it will have two out-takes from that era, including the first DWIFH song.

“Curtains” was probably the 7th or 8th DWIFH song, so still pretty early on. And interestingly, it was one of the fastest written songs I’ve ever done. That’s partly because it’s instrumental, but the overall composition happened in one session and didn’t need very much editing or fixing.

– Do you have something in secret to reveal to our readers?

Heh, I’m not sure. The “Harm’s Way” re-issue was probably the only secret news I had to drop for now. I think I can confidently say that there will not be another 3 year wait for new material from Dead When I Found Her…. There is much underway and there’s no reason it needs to take years to get out there.

– Thank you so much Michael for your time and we wish you all the best in your future career!

Thank you Niklas!

Niklas Hurtigs recension av det nya albumet All The Way Down” hittar ni här.

Dead When I Found Her – “All The Way Down”

Tags: , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, 2CD**, Digital
Skivbolag: Artoffact Records
Releasedatum: 13 november 2015
Genre: Industrial
Bandmedlemmar: Michael Arthur Holloway
Land: USA
Recensent: Niklas Hurtig

 

HemsidaFacebookTwitterMyspacetidalSpotifydeezeritunesDiscogsSoundcloudReverbnationBandcamp

(English version below)

Perfekt utförd förvaltning av det nostalgiska arvet

Enmansprojektet Dead When I Found Hers tredje installation i den musikaliska nostalgitrippen släpptes för världen på självaste fredagen den trettonde. Men det är ingen olycksbådande albumrelease vi får ta del av, även om ljudbilden är kargare och mörkare än någonsin.

Michael Holloway har skruvat och vänt på varje del i sin flora av melodiska slingor, knastriga samplingar och hårda trummor. Resultatet är ett sound man känner igen men som ändå lyckas återuppfinna sig själv.

”All The Way Down” får vi lyssna till historier som gränsar till vansinne. Hur mycket ensamhet och tragiska händelser ska en människa behöva stå ut med innan livet tar slut? Historier berättas om demens som slår till och gör att minnet sviker – fast hen egentligen borde veta vem personen framför är – historier om människoöden och de tankar som strax innan döden utspelar sig i subjektens huvuden. För att avspegla livets fluktuationer så ackompanjeras detta med ett mer dynamiskt sound med både mer experimentella hårda delar som melodiösa ballader, allt med samma gedigna musikaliska hantverk som alltid. Sången är bitvis kargare med starkare distorsion än tidigare alster. Michael tar även ut svängarna i sin röst på ett annat sätt än den tidigare lågmälda, lite försiktiga sångtekniken.

Inledande ”Expiring Time” fortsätter på den typiska banan av introduktionsspår från de två föregångarna med vackra pianoslingor och hårda beats. Tredje spåret ”Threadbare” är Dead When I Found Hers ballad i samma takt som Front Line Assemblys ”Ghosts” från ”Echogenetic” medan ”The Noise Above Us” är som en enda lång mardröm med dels kaotiska och dels till synes lugnare partier, där kaoset smyger runt hörnet redo att när som helst blossa ut igen.

Man kan inte säga så mycket mer än att Michael genom Dead When I Found Her har gjort det igen. Ett ordspråk lyder att gammal är äldst. Nu är inte Dead When I Found Her äldst men inspirationskällorna tillhör själva grundarna av den genre som ligger Michael så varmt om hjärtat och förvaltningen av denna utförs helt fläckfritt.

9/10 MÄSTERVERK!

Tracklist

Dead When I Found Her

01. Expiring Time (6:40)
02. The Unclean (2:26)
03. Threadbare (6:40)
04. Gathering Fear (6:30)
05. Downpour (5:46)
06. Misericordia (9:06)
07. Blood Lesson (7:35)
08. Seeing Red (6:16)
09. The Noise Above Us (10:02)
10. At Rest (7:57)

 

Bonus Disc **

01. New Drugs
02. Heavenly Bodies
03. The Bottom
04. Spitting Seeds
05. So Cold
06. You Know What You Are

 

(English version below)

Perfectly accomplished administration of the nostalgic heritage

The one man project Dead When I Found Hers third installment in the musical nostalgic trip was released on no other day than Friday the thirteenth. But this was not an ominous album release although the sound is harsher and darker than ever.

Michael Holloway has twisted and turned every aspect of what comprise the sound. The melodies, noir samples and heavy drums are all recognizable but manages to reinvent themselves.

The stories on ”All The Way Down” are bordering to madness telling of loneliness and tragedies all leading towards the inevitable end. Stories of dementia degrading the memory to such an extent that the person infront suddenly is a complete stranger, stories of the fates of people and the thoughts they think prior to the subjects death. To mirror the fluctuations of life the sound is more dynamic and include more experimental parts aswell as the usual melodic passages. All this delivered with flawless perfection. The vocals are occasionally harsher with more distortion than on previous releases. The laid back voice that Michael usually use to present the lyrics are accompanied by a more wide spread vocal appearance this time.

The typical hard hitting tracks with beautiful piano melodies that introduced the two previous albums is this time represented by ”Expiring Time”. The third track ”Threadbare” is the ballad similar to Front Line AssemblysGhosts” from ”Echogenetic”. ”The Noise Above Us” is a chaotic nightmare with mellow parts, but with the chaos constantly lurking nearby ready to strike again.

Michael has through Dead When I Found Her done it again, not by imitating the inspirational sources of the eighties, but by administering the heritage with perfection.

CLICK HERE TO ORDER THIS ALBUM!

Dead When I Found Her hela vägen ner

Tags: , , , , , ,


Dead When I Found Her laddar nu upp inför släppet av det tredje albumet i ordningen – “All the Way Down”.

Hjärnan bakom projektet är amerikanen Michael Arthur Halloway som med sin kanadainfluerade och åttiotalsdoftande electro-industrial gjorde stor succé via debutalbumet “Harm’s Way” (2010) och uppföljaren “Rag Doll Blues” (2012).

Det tredje albumet släpps liksom de två första via den numera torontobaserade Jacek Kozlowskis kanadensiska etikett Artoffact Records som sedan tidigare även har givit oss nykomlingar som svenska Valhall, 3TEETH och AAimon.

Skivbolaget har även levererat en lång rad fina vinylutgåvor av både gammalt och nytt material, bland annat ett antal fina vinylutgåvor av några av Front Line Assemblys album,

Utöver den ordinarie enkeldiscutgåvan så levereras “All the Way Down” även i en begränsad dubbeldiscutgåva ** där den andra discen innehåller, utöver en cover av Ministrys “You Know What You Are” (lyssna nedan), även inkluderar några udda spår som av olika anledningar inte kom med på det ordinarie albumet.

Det nya materialet är enligt skivbolaget det mörkaste som Dead When I Found Her har levererat hittills och tar något av en ny inriktning jämfört med tidigare.

Michael Arthur Halloway berättar mer

“Samtidigt som döden är det generellt vanligaste temat när det kommer till industrial, goth och metalalbum så är det vanligtvis inte utforskat på ett realistiskt sätt. Inom metal är det brukligt att göra det till en tecknad serie, goth skildrar den romantisk, industrialscenen fokuserar antingen på den militäriska krigfokuserade delen eller går metal-vägen mot den tecknade skräckskildringen. Det är väl okej, men det känns varken ärligt eller jordnära. Jag ville skriva ett album som verkligen handlade om döden – eller rättare sagt om att bli gammal med döden som nästa, även om än obehagligt så naturligt steg i allas liv.”

(Utöver en recension av det nya albumet signerad Niklas Hurtig så har vi även planerat in en ny intervju med Michael Arthur Halloway, håll utkik! red.anm.)

“All the Way Down” släpps den 13 november via Artoffact Records.

Tracklist CD 1

dead_when_i_found_her_all_the_way_down

01. Expiring Time
02. The Unclean
03. Threadbare
04. Gathering Fear
05. Downpour
06. Misericordia
07. Blood Lesson
08. Seeing Red
09. The Noise Above Us
10. At Rest

 

CD 2 **

01. New Drugs
02. Heavenly Bodies
03. The Bottom
04. Spitting Seeds
05. So Cold
06. You Know What You Are

 

FÖRBESTÄLL DEN BEGRÄNSADE UTGÅVAN HÄR.