Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Adrian Hates"

Coma Alliance – “Weapon of Choice”

Tags: , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: Accession Records
Releasedatum: 16 november 2018
Genre: Darkwave, synthpop
Bandmedlemmar: Torben Wendt, Adrian Hates
Land: Tyskland
Recensent: Niklas Hurtig

(English version below)

Snubblande nära en genreklassiker

Supergruppen Coma Alliance är ett samarbete mellan Adrian Hates från Diary of Dreams och Torben Wendt från Diorama och debutalbumet Weapon of Choice lanseras nu i samband med den nyligen påannonserade tysklandsturnén som duon kommer att genomföra tillsammans med In Strict Confidence som nyligen släppte nya albumet Hate2Love.

Weapon of Choice är producerat i Adrians egna White Room-studio där det inarbetade Diary of Dreams-soundet verkar sitta i väggarna. Torben och Adrian har en över 20 år gammal relation till varandra då de både har släppt skivor på Adrians egna skivbolagsetikett Accession Records och dessutom producerade producerade Dioramas första album Pale som släpptes 1999.

Diorama har hela tiden haft fokus på mörk synthpop, eller darkpop, medan Diary of Dreams är en av de mest klassiska darkwave-akterna. Båda grupperna har dock tidvis införlivat poppigare, dansantare och rockigare inslag utan att tappa den speciella anknytningen till sitt respektive sound.

Torben är huvudvokalist på de flesta av låtarna och man slås verkligen av hur dynamiskt bred rösten är och hur väl den passar in, speciellt med Adrians mörkare stämma i bakgrunden. Vissa av spåren skulle dock lika gärna kunna tillhöra det ena av medlemmarnas huvudprojekt. Sjätte spåret “Dark Vibes” innehåller alla de element som definierat Diary of Dreams sound de senaste 10 åren. Låten i sig är inte dålig, men kunde lika gärna ha hamnat på Adrians nästa album istället.

Det känns som att albumet består av tre typer av låtar i ingenmanslandet mellan varm euforisk, mörk synthpop och melankolisk darkwave. En är den synthpoppiga “Starfruit” där influenserna från Torben är tydligt framhävda. En annan typ de darkwave-rockiga “Dark Vibes” och “Trembler”. Men det är den tredje varianten, när de bästa och intressantaste elementen plockas ur respektive medlems musikaliska historia som ren magi uppstår.

Hade hela albumet hållit denna nivå skulle vi ha sett på “Weapon of Choice” som ett av årets bästa album. Spår som “Royd”, “Sepia” och “Finsta” låter verkligen som det perfekta äktenskapet i ljudform. Detta låter mycket mer inspirerat än respektive grupps senaste albumrelease. Torbens intelligenta, fler-dimensionerade och underfundiga texter kombinerat med Adrians solida musikaliska ramar, felfria ljudmatta och högklassiga produktion.

Trots vissa petitesser i sammanhanget så befäster Torben och Adrian med Weapon of Choice rollen som ohotade mästare inom den här musikstilen.

Tracklist

01. Unusual (05:10)
02. Sepia (04:25)
03. Royd (05:39)
04. Starfruit (05:45)
05. Trembler (04:31)
06. Dark Vibes (05:43)
07. Miracle (05:00)
08. Finsta (05:34)
09. CA2 (04:32)
10. Coma Supreme (05:34)
11. Buttons (04:46)
12. Trip Job (04:08)

(English version below)

Stumbling close to a genre classic

The new super group Coma Alliance is a collaboration between Adrian Hates from Diary of Dreams and Torben Wendt from Diorama. The debut album Weapon of Choice is launched in conjunction with the recently announced tour that the duo will perform together with In Strict Confidence, who recently put out a new album of their own – Hate2Love.

Weapon of Choice is produced in Adrian’s own White Room studio, where the typical Diary of Dreams sound is firmly attatched to its walls. Torben and Adrians relationship goes back about 20 years releasing records on Adrian Hates’ own label Accession Records and he also produced Diorama’s first album Pale back in 1999.

Diorama has always focused on dark synthpop, or darkpop, while Diary of Dreams is one of the most classic darkwave acts. However, both bands have occasionally incorporated elements of pop, dance and rock into their music without losing the special connection to their respective sound.

Torben is the main vocalist on most of the songs, and you really feel the width and dynamics it brings and how well it fits in, especially with Adrian’s darker voice in the background. However, some of the tracks might as well belong to one of the members’ main projects. The sixth track “Dark Vibes” contains all the elements that defined the Diary of Dreams sound for the past 10 years. The song itself is not bad, but could also have ended up on Adrian’s next album instead.

It feels like the album consists of three types of songs put inbetween warm euphoric, dark synthpop and melancholy darkwave. One is the electronic “Starfruit” where the influences of Torben are clearly highlighted. Another style is presented is on the darkwave rock-styled tracks “Dark Vibes” and “Trembler”. But it is on the third variation of them all where the best and most interesting elements are picked from each member’s musical history where the pure magic occurs.

Had the entire album kept this high level Weapon of Choice would have been one of the albums of the year. Tracks like “Royd”, “Sepia” and “Finsta” really sound like the perfect marriage in their audible forms. This sound is much more inspired than their respective band’s latest album releases. Torben’s intelligent, multi-dimensional and subtle lyrics is combined with Adrian’s solid musical surroundings and builds flawless carpets of sounds placed in a high-quality production.

Despite some minor flaws in context, Torben and Adrian consolidates their role as undefeated champions of the genre with Weapon of Choice.

Diorama och Diary of Dreams-medlemmar bakom Coma Alliance

Tags: , , , , , , ,


Torben Wendt (från Diorama) och Diary of Dreams-frontmannen Adrian Hates vägar har genom åren korsats många gånger både i musikproduktions- och turnésammanhang. Sedan 2016 har de turnerat tillsammans under monikern Coma Alliance och nu presenteras det 12 spår långa albumet Weapon of Choice.

Som Coma Alliance så presenterar de båda musik i samma stil som sina respektive musikaliska rötter inom darkwave och goth liksom inslag av både triphop och minimal electro. Samspelet mellan deras respektive sångröster och olika sätt att producera musik skapar ett unikt och mörkt sound.

 

Singelspåret “Royd” (se videon nedan) är först ut och om du vill stötta oss så kan du förboka albumet här redan nu!

Efter nyår inleder Coma Alliance i sällskap med In Strict Confidence en turné där de i skrivande stund kommer stå på scen i både Tyskland och Ryssland.

Weapon of Choice släpps den 16 november via Accession Records.

Tracklist

01. Unusual
02. Sepia
03. Royd
04. Starfruit
05. Trembler
06. Dark vibes
07. Miracle
08. Finsta
09. CA2
10. Coma supreme
11. Buttons
12. Trip job

Diary of Dreams – “Grau Im Licht”

Tags: , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Accession Records
Releasedatum: 16 oktober 2015
Genre: Darkwave
Bandmedlemmar: Adrian Hates, Gaun:A, Dejan Nikolic
Land: Tyskland
Recensent: Niklas Hurtig

 

HemsidaFacebookMyspaceLast.fmSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogs

(English version below)

Falnande fascination för den mörka dagboken

Blott ett och ett halvt år efter förra fullängdaren ”Elegies in Darkness” är nu Diary of Dreams tillbaka med ytterligare ett inlägg i den drömska dagboken. Det man dock kan notera på ”Grau Im Licht” är att det verkar som att Diary of Dreams skriver musik rutinmässigt utan större omvälvningar av det etablerade soundet, likt en tysk maskin – fast halvsovande och med ena handen bakom ryggen. Produktionsvärdet är högt men det vara längesedan Adrian Hates överraskade.

Över tjugo års erfarenhet i musikvärlden ger ändock sitt avtryck i att varje individuellt spår är mästerligt utfört. Det jag kan sakna är det större sammanhanget – vad vill Adrian med sin musik nu för tiden? Han kan fortsätta att släppa ett nytt album vartannat år, men chansen att han överträffar sina verk under första hälften av karriären minskar för varje försök. Missförstå mig rätt nu. Om ”Grau Im Licht” var det första Diary of Dreams-albumet du lyssnade på skulle du förmodligen tycka att det var ett av de bästa. Men för oss som hört detta tio gånger tidigare falnar fascinationen. Ett längre uppehåll med en ordentlig tankeställare om den musikaliska inriktningen vore troligen på sin plats. Diary of Dreams har ju faktiskt skapat några av de mest melankoliska, tragiska och vackra låtar en mottagare av denna konstform kan tänka sig.

Det man kan nämna om albumet är att andra spåret ”Endless Nights” är härligt taktfast och melodiöst på det sätt som definierat ljudbilden de senaste tio åren. Avslutande ”Schwarz” är en instrumental, originell och intressant avstickare som samsas bland spår som låter som de vi lärt känna och är vana vid. Kanske är det så att det bara är jag som börjar tröttna på likformigheten – Adrian använder samma gjutform till i princip varje spår han skapar – och att ”Grau Im Licht” egentliga skulle behöva recenseras av någon som inte har 1500 spelningar av gruppen på Last.fm?

Nu är det oavsett detta min uppfattning av albumet som ska resultera i siffran som ska återspegla dess styrkor och svagheter kontra tidigare verk samt hela den övriga alternativa musikscenen. Detta har jag nu gjort och resten är upp till varje lyssnare då albumet åtminstone förtjänar ett par försök.

6/10 BRA!

Tracklist

Diary-of-dreams

10. Sinferno (5:48)
02. Endless Nights (4:34)
03. Ikarus (5:57)
04. Krank (5:55)
05. Die My Phobia (4:45)
06. Grau Im Licht (5:25)
07. SinnFlut (5:22)
08. HomeSick (4:44)
09. Schuldig! (5:33)
10. The Hunted (3:45)
11. mitGift (5:08)
12. Schwarz (9:33)

 

(English version below)

Fading fascination for the dark diary

Not even one and a half year has passed since Diary of Dreams last studio album ”Elegies in Darkness” was released, but yet another addition to the diary of dreams has now reached its audience.

The first thing that comes to mind when listening to ”Grau Im Licht” is that Diary of Dreams now seems to write music on routine. The sound is kept constrained within its basic foundation without surprises. And although the production values are high the tracks seem to be created without this pure creative energy, resulting in a mellow appearance.

With over twenty years in the music industry Diary of Dreams shows their experience in each and every track that is flawlessly produced. The thing that is lacking is the higher perspective. What is the purpose of the music Adrian writes today? He can continue to release an album every other year but for each try the chance of surpassing the albums of the first half of the act is becoming less and less likely. However if ”Grau Im Licht” is the first album you hear you’ll probably think that it’s one of the best ones, but it’s not that fascinating for us that have heard this ten times before. The best thing is probably for Adrian to put the project on hold until a complete rethinking of how Diary of Dreams should sound in the future. The fact is that the group has released some of the most melancholic, tragic and beautiful tracks any listener of this form of art can think of.

A few mentions of the album itself include the second track ”Endless Nights” that is a melodic and pumping track of the like that has defined the sound for the last ten years. The last track ”Schwarz” is a detour with its instrumental and original appearance, among others that sound just like we are used to. Perhaps it’s just me that is growing tired of the uniformity that the basic structure of the tracks contribute to, and that it probably would have been a good idea to let someone that doesn’t have over 1500 plays of Diary of Dreams on Last.fm to review the album.

Regardless it is up to me to summarize this into a figure that is supposed to reflect the weaknesses and strengths of the album compared to both earlier works and to the collective alternative music scene. This has now been done and the album truly deserves a few tries. The rest is up to the listeners.

 

Diary of Dreams – “Elegies in Darkness”

Tags: , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Accession Records
Releasedatum: 14 mars 2014
Genre: Darkwave
Bandmedlemmar: Adrian Hates, Gaun:A
Land: Tyskland
Recensent: Niklas Hurtig

HemsidaFacebookTwitterLast.fmSpotifyDiscogsSoundcloudReverbnationYoutube

(English version below)

Hårt blandat med mjukt ger ett perfekt avvägt resultat

Den evige darkwave-kreatören Adrian Hates är tillbaka med ett nytt album med sitt huvudprojekt Diary of Dreams och i vanlig ordning vet man vad man kan förvänta sig av ljudbilden på “Elegies in Darkness”. Med melodiösa och välproducerade spår har Adrian under över tjugo år höjt ribban för hur musik i gränslandet mellan goth rock och electro ska ljuda.

Soundet låter självsäkrare och uppkäftigare men med samma inramning som alltid och blandar i vanlig ordning texter på tyska och engelska.

Den som trodde att något arv från förrförra årets akustiska remake-album ”Anatomy of Silence” skulle hindra sig kvar misstar sig kraftigt. Detta är genomelektroniskt och blandar friskt från gammalt och nytt, där hårda kalla toner från “Nekrolog 43” blandas med mer melodiösa mjuka inslag från “(if)”. Albumet öppnar med “Malum” vilket är ett av de bästa spår Diary of Dreams spottat ur sig på senare år och är en hårdare variant av den gamla klassikern “E.-dead-Motion”. “StummKult” ger ett hårt och isande intryck och likheter kan ses i typ av spår som “The Plauge” och “Splinter”.

Detta album kommer knappast öppna upp för en ny publik utan vårdar det som redan finns ömt. Men med den ständiga professionalism som allt som kommer från Adrians “White Room”-studio har är det inte konstigt om fansen blir fler i antal.

Albumet släpps även i en deluxe-utgåva ** där ytterliggare tre spår återfinns och det är märkligt att den fantastiska “Mythology of Violence” inte ingår i den ordinarie utgåvan. “Elegies in Darkness” är ett mycket starkt album och gör ingen besviken oavsett om du är en trogen fan eller nyfrälst i Diary of Dreams universum.

Bästa spår: “Malum” and “A Dark Embrace”

8/10 STRÅLANDE!

Tracklist

Diary-of-dreams01. Malum (4:53)
02. The Luxury Of Insanity (5:57)
03. StummKult (4:53)
04. Dogs Of War (5:26)
05. A Day In December (4:12)
06. A Dark Embrace (6:33)
07. The Game (3:53)
08. Dream Of A Ghost (5:37)
09. Daemon (6:00)
10. House Of Odds (4:16)
11. The Battle (5:27)
12. Die Gassen Der Stadt (3:16)
13. Mythology Of Violence (4:15) **
14. An Empty House (4:30) **
15. Remedy Mine (5:28) **

 

Hard blended with soft gives a perfectly balanced result

The eternal darkwave creator Adrian Hates is back with a new album with his main project Diary of Dreams and as usual you know what to expect of the sound image in “Elegies in Darkness”. With melodious and well produced tracks Adrian has for more than twenty years raised the bar for how music in the borderland between goth rock and electro should sound.

The album sounds more self confident and saucier but with the same framing as always and mixes as usual lyrics in german and english.

Those who thought that a legacy from the acoustic remake album “Anatomy of Silence” from 2012 would linger is profoundly mistaken. This is pure electronic and mixes wide from old to new, where the hard cold tones from “Nekrolog 43” is blended with more melodious soft elements from “(if)”. The album opens with “Malum” which is one of the best tracks that Diary of Dreams has produced in the later years and is a harder variant of the old classic “E.-dead-Motion”. “StummKult” gives a hard and icy impression and similarities can be seen with tracks like “The Plague” and “Splinter”.

This album will hardly open the eyes for a new audience but instead nurses what already is tenderly. But the constant professionalism which everything that emerges from Adrians “White Room” studio has, it is not surprising if the fans increase in numbers.

The album is also released in a deluxe-version ** where an additional three track is present and it’s strange that the fantastic track “Mythology of Violence” is not included on the regular version. “Elegies in Darkness” is a very strong album and will not make anyone disappointed regardless if you are a loyal fan or a new one in the universe of Diary of Dreams.

Best tracks: “Malum” and “A Dark Embrace”

.com/kill – ”.Com/Kill”

Tags: , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Accession Records
Releasedatum: 31 maj 2013
Genre: Darkwave, Industrial
Mix: .com/kill
Master: .com/kill, Rainer Assmann
Bandmedlemmar: Adrian Hates, Gaun:A
Land: Tyskland
Recensent: Niklas Hurtig
Köp: –

Okonventionellt och tungt debutalbum som inte överraskar
.com/kill
är ett nytillskott på den tyska Darkwave-scenen men personerna bakom har betydligt mer på sin repertoar. Adrian Hates är mest känd för sitt huvudprojekt Diary of Dreams där även Gaun:A bidrar med gitarrer. Bandet är ett något annorlunda sidoprojekt där de lite mer skruvade och mörka bitarna ur Diary of Dreams får plats. Ljuden påminner i stort om de i huvudprojektet men arrangemangen är hårdare och mer okonventionella. De melodiösa bitarna är sparsmakade och den dansanta vers-refräng-riktning Adrian har drivit huvudprojekt mot de senaste albumsläppen har ingen representation här. Det spår som mest påminner om nyss nämnda grupp är nog det fjärde “Monster Divine” som låter som en mörk remix av valfri Diary of Dreams-singel under det senaste decenniet.

Adrian blandar friskt mellan skönsång och mörkt halvprat på både engelska och tyska. Det jag saknar är de fantastiska melodiska styckena som har gjort Diary of Dreams så unika och populära. Det man får ha i minnet är att detta är ett sidoprojekt som per definition inte ska låta som huvudprojektet, men då det är just de melodiösa partierna som lyfter det över andra så känns soundet på detta album lite fattigt. Det är välproducerat och bitvis tungt, men man blir aldrig överraskad utan det maler mest på i samma takt. Det blixtrar dock till på “Out of Control” som är det tyngsta och bästa spåret på albumet. Sista spåret “Knecht Der Lüge” är en lågmäld och goth-rockig ballad som ljuder ut detta debutalbum på ett utmärkt sätt. Det finns dock för få höjdpunkter för att kunna ge ett högre betyg än med beröm godkänt.

Tracklist

 1. Freaks Like Us (5:20)
 2. Com/Kill One (4:30)
 3. Das Blendwerk (3:58)
 4. Monster Divine (4:41)
 5. Who:Ah! (3:46)
 6. Machines (5:33)
 7. Still die Gier (3:48)
 8. Out of Control (4:17)
 9. Knecht der Lüge (4:22)

Diary of Dreams-duo presenterar .com/kill

Tags: , , , , , ,


Den forne The Garden of Delight-medlemmen Adrian Hates som sedan mitten av nittiotalet är mest känd som hjärnan bakom darkwavekvartetten Diary of Dreams slår sig nu ihop med bandkollegan Shaun:A och presenterar det nya projectet .com/kill.

Det första smakprovet “Monster Divine” med tillhörande musikvideo dök upp i dagarna och i slutet av månaden släpper duon det nio spår långa och självtitulerade debutalbumet.

Soundet är en mix av Diary of Dreams melodiösa och akustiskt kryddade elektroniska darkwave-rock samt mer elektroniska tongångar ämnade för de mörka dansgolven.

Se musikvideon till “Monster Divine” nedan – eller i vår välfyllda videokategori och lyssna på fler smakprov från albumet.

“.com/kill” släpps den 31 maj via Accession Records.

Tracklist

 1. Freaks Like Us
 2. Com/Kill One
 3. Das Blendwerk
 4. Monster Divine
 5. Who:ah!
 6. Machines
 7. Still die Gier
 8. Out of Control
 9. Knecht der Lüge
 10. Monster Divine (video clip)


.com/kill – “Monster Divine”

Tags: , , , , ,


.com/kill – som är det nya projektet från Diary of Dreams-duon Adrian Hates och Gaun:A, presenter videon till “Monster Divine”. Låten är det första smakprovet från bandets självtitulerade debutalbum som släpps den 31 maj via Accession Records. Enjoy!

Nyheter i korthet: 2013-03-06

Tags: , , , , ,


Diary of Dreams-grundaren och multiartisten Adrian Hates har tillsammans med bandmedlemmen Gaun:A startat ett nytt sidoprojekt kallat .com/kill. Det finns inte så mycket material än, mer än några smakprov från kommande debutalbumet som planeras anlända i maj. Albumet kommer släppas på Adrians egna skivbolag Accession Records.

Baserat på nedanstående soundcloud-stream har det ett sound som låter som en upphottad variant av Diary of Dreams album “Nekrolog 43”. Mer information finns på Accession Records hemsida!

Den tyska Darkwave/Electro-goth gruppen Mechanical Moth släpper den 28e mars fullängdaren “Unendlichkeit”. Albumet följer upp “Rebirth” från 2009. Mer om Mechanical Moth på deras hemsida.

Tracklist
01. Awake (intro)
02. Eisflügel
03. Universum
04. Knochentanz
05. Station 2.4 Raum 4.0
06. Feuerrosen
07. Sand in meinen Händen
08. Gute Vibrationen
09. Totenwache
10. Reizend
11. Darkness Eternal
12. Kalte Asche
13. Frau aus Papier
14. Die Wahrheit
15. Wenn du mich Ansiehst
16. Nebelstraße

Detaljerna klara kring Diary Of Dreams nya album

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Tyska darkwaveakten Diary Of Dreams med Adrian Hates i spetsen är nu redo att presentera detaljerna kring det nya albumet “Ego:X” som blir Diary Of Dreams‘ tionde i ordningen.

Singeln “Echo In Me” släpptes i mitten av november förra året (lyssna nedan!) och är enligt frontmannen själv en bra indikation för soundet på det kommande albumet som följer upp 2009 års “(If)”. Albumet innehåller också ett intressant gästspel av Amelia Brightman (Sarah Brightmans yngre syster) på “Push Me!”. Amelia är tidigare känd från tyska Gregorian, en gregoriansk ensemble som är kända för sina tolkningar av moderna pop/rock-låtar.

“Ego:X” släpps i tre olika utgåvor. Utöver den ordnarie enkel-CD’n så släpps även en begränsad 2CD-utgåva ** innehållande det exklusiva bonusspåret “The Return” samt tre remixer. Albumet släpps också i en specialbox i 7″-format som innehåller 2CD-utgåvan ** samt extra lull-lull.

Adrian Hates bildade Diary Of Dreams i slutet av åttiotalet efter att han – som klassiskt utbildad gitarrist och pianist och även bassist – bland annat varit en del av bandet Garden Of Delight. Efter framgångar med debutalbumet “Cholymelan” (1994) som släpptes via Dion Fortune så valde han under mitten av nittiotalet att starta det egna skivbolaget Accession Records, ett skivbolag som sedan dess gjort skivsläpp med storheter som bland annat Diorama, Painbastard, SITD, Lights Of Euphoria och Haujobb. Adrian Hates var också inblandad i Torben Wendts Diorama under bandets första år. Adrian Hates sköter allt låtskrivande och sin produktion på egen hand med viss elektronisk assistans av Daniel Myer (känd från bland annat Haujobb, Destroid, Architect och Covenant) och Torben WendtDiary Of Dreams blir ett band först på scenen då Adrian backas upp av bland annat Gaun:AFlexDNSDejanTorben Wendt och Daniel Myer.

“Ego:X” släpps den 26 augusti via Accession Records.

Tracklist

 1. Into X
 2. Undividable
 3. Lebenslang
 4. Grey The Blue
 5. Element 1: Zeitgeist
 6. Immerdar
 7. Push me! – feat. Amelia Brightman
 8. Echo In Me (X-Version)
 9. Splinter
 10. Element 5: Resignation
 11. Mein-Eid
 12. Fateful Decoy
 13. Weh:Mu
 14. Out of X

Disc 2 **

 1. The Return
 2. Push Me! (X-Version)
 3. Undividable (E-Mix)
 4. Undividable (Alternative-Mix)

Diary Of Dreams – “Echo In Me”

Tags: , , ,


http://diaryofdreams.bandcamp.com/

Smakprov på Diary OF Dreams kommande album “Ego:X”. Lyssna på singeln, ladda ner och välj själv ditt pris! Enjoy!

Diary Of Dreams Adrian Hates berättar mer:

“The echo I hear in myself has always been my inspiration to create music, the echo of my daily experiences, the reflection of the things I went through. Therefore, ‘Echo in me’ became some sort of emotional starting point for our new album Ego:X, and while we were working on the production, it was also the first track that felt mature and complete. All good reasons for us to make this the first track to share with you. Of course the song cannot represent the enormous musical variety of the upcoming long player, but anyway, it is a very important song for us as it captures the sound and the power of the album.”