Subscribe via: RSS

Jens “Syntharjävel” Atterstrand
Grundare, ansvarig utgivare, ägare, redaktör, fotograf och DJ
Founder, owner, editor, publisher, photographer and DJ
jens@elektroskull.com

Niklas “Nikken” Hurtig
Co-redaktör, skribent, bloggare
Co-editor, writer, blog
niklas@elektroskull.com

Postadress:

 

OBS! TILLFÄLLIG ADRESS (till och med 31 maj 2017!) 

Elektroskull – Synthportalen
Jannice Faringer
Getfotsvägen 86
122 46 Enskede
Sweden

Adress från och med 1 juni 2017

Elektroskull – Synthportalen
Jens Atterstrand
Siljansvägen 3
120 55 Årsta
Sweden

Digital promos can be sent to jens@elektroskull.com (please use dropbox, sprend.com or other service to send large files), please include artwork/promo photos, pressrelease/info.

Physical promos (CD’s, vinyl or kassettes) can me mailed to the adress listed above.

(c) Elektroskull – Synthportalen drivs av Jens Atterstrand