Subscribe via: RSS

Elektroskull.com är helt och hållet beroende av bidrag från annonsörer för att klara den dagliga driften samt framtida utvecklingen av sidan.

Vår filosofi är enkel: Små aktörer/arrangörer med små resurser betalar mindre och större får investera lite mer. I vissa fall kan vi även publicera annonser i utbyte mot barters.

Utöver annonsering på olika platser på webbsidan så kan annonsering även göras i kombination med sponsrade inlägg på vår facebooksida som i skrivande stund har cirka 3000 följare. Ett sponsrat inlägg på vår facebooksida når en stor del av dessa + deras vänner på facebook och kan utöver detta även riktas direkt mot olika länder, åldersgrupper med mera. En annonskampanj på vår facebooksida når väldigt många direkt i den uttalade målgruppen med stor träffsäkerhet gällande de intressen och den fokus som vår läsargrupp har.

Kontakta redaktör Jens Atterstrand för att få hjälp med ideér och förslag kring en annonskampanj genom att skicka ett mail på jens@elektroskull.com med “annonsering” i ämnesraden.