Subscribe via: RSS

Lucifer’s Aid – “Panic”

Posted on 31 October 2019

Lucifer’s Aid – “Panic”

Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: Progress Productions
Releasedatum: 1 november 2019
Genre: EBM, electro
Bandmedlemmar: Calle Nilsson
Land: Sverige
Recensent: Jens Atterstrand

(English version below)

Än mer detaljrik och sofistikerad

När Stockholmaren Calle Nilsson (Lithium, The Operating Tracks, Nerwwrak) lanserade soloprojektet med New to Reality 2016, så var hans avsikter uppenbara. Komponenterna i hans hårdslående, monotona och mörka EBM begränsades till ett absolut minimum, där ytterst få melodiska inslag och detaljer rymdes jämsides med hans mörka väsande, hotfulla och suggestiva sångstil. Konceptet träffade mitt i prick, både hos undertecknad och bland många av fansen i en, vid tidpunkten på sina håll lätt avdomnad genre.

Ett liknande grundkoncept anammades i stor utsträckning sedan även på uppföljaren Human Rights (2017) och när han nu följer upp förra årets Reconstruction, ett album som dominerades av nya versioner av det tidigare låtmaterialet, med Panic så står det klart att Lucifer’s Aid har uppenbara ambitioner att ständigt vilja vidareutveckla sin musik.

Panic presenterar en mer sofistikerad och detaljrik ljudbild än tidigare. De melodiska inslagen är fler och samsas med många adderade lager av bakgrundsljud, effekter och snygga finesser. Albumet tar Lucifer’s Aids musik framåt ordentligt, även när det kommer till Calles sånginsats som är träffsäkrare, råare och mörkare än någonsin.

En av de i sammanhanget lite nya och spännande inslagen är den mörka electropärlan “To Blind to See” där Calle genom en vocoder påminner om vikten av att inte blunda för alla de hemskheter som sker runtom i vår omvärld. När det sedan kommer till låttexterna i övrigt, så fortsätter Lucifer’s Aid temaenligt att återspegla ondskan och vansinnet som fortgår på många håll i vår nutids mörka omvärld med hjälp av kryptiska budskap som kretsar kring aktuella ämnen som allt ifrån spridning av fake news till polarisering.

Albumet har erhållit en ordentlig tempohöjning jämfört med tidigare, något som kunde noteras redan på den refrängstarka “Discipline” som påannonserade det nya albumet och även om spår som den dovt basmullrande “Victims” och “Agitate” påminner en hel del om det som Lucifer’s Aid har gjort förut, så är allt bättre på de flesta punkter. Tio starka låtar utan utfyllnad.

Panic imponerar stort och ännu en gång är det Lucifer’s Aid som är avsändaren till ett av årets allra bästa albumsläpp.

Tracklist

01. Slip Away (04:04)
02. Not Meant To Be (04:19)
03. Discipline (03:44)
04. Too Blind To See (04:26)
05. Slow Death (04:22)
06. Victims (03:49)
07. Agitate (04:30)
08. Suffocate (04:13)
09. Polarized (03:32)
10. Backlash (04:34)

(English version below)

More detailed and sophisticated than ever

When Stockholm based Calle Nilsson (Lithium, The Operating Tracks, Nerwwrak) launched his  solo project with New to Reality in 2016, his intentions were clear. The components of his hard-hitting, monotonous and dark EBM were kept to an absolute minimum, where very few melodic elements and details were presented alongside his dark hissing and menacing vocal style. The concept in itself really hit both myself and the fans spot-on, in a at the time, a bit unengaging and tired genre.

A similar basic concept was widely adopted to the sequel Human Rights (2017) and when he now presents Panic – the follow up to last year’s Reconstruction, an album dominated by new versions of his previously released material, it is clear that Lucifer’s Aid has obvious ambitions to constantly wanting to further develop his music.

Panic presents a more sophisticated and detailed soundscape than before. The melodic elements are more and come along with many added layers of background sounds, effects and nice features. The album takes Lucifer’s Aid’s music firmly forward, even when it comes to Calle‘s vocal effort, which now comes off as being even more direct, raw and darker than ever before.

One of the new and exciting elements in this context is the dark electro gem “To Blind to See” on wich Calle, through a vocoder, reminds us of the importance of not closing your eyes to all the horrors that happen around our planet. When it comes to the song lyrics in general, Lucifer’s Aid continues thematically to reflect to the evil and madness that continues in many places in the dark world of today with the help of cryptic messages revolving around current topics such as everything from spreading fake news to polarization.

The album has received a decent tempo increase compared to the previous releases, which could already be noted on the vigorous single “Discipline” that announced the new album and although tracks like “Victims” with its rumling bassline and “Agitate” are quite similar to what Lucifer’s Aid has delivdered, for most parts everything comes highly improved. Ten strong tracks without fillers.

Panic impresses greatly and once again Lucifer’s Aid is the one to deliver one of the very best album releases of the year.

Share Button

Comments are closed.