Subscribe via: RSS

Hanzel Und Gretyl – “Satanik Germanik”

Posted on 09 November 2018

Hanzel Und Gretyl – “Satanik Germanik”

Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: Metropolis Records
Releasedatum: 6 juli 2018
Genre: Industrial metal
Bandmedlemmar: Kaizer Von Loopy, Vas Kallas
Land: USA
Recensent: Niklas Hurtig

  

(English version below)

Tungt och skruvat med glimten i ögat

Hanzel Und Gretyl är trots det ytterst tyskklingande bandnamnet en duo från New York som består av Kaizer Von Loopy och Vas Kallas. HuG startade som ett elektroniskt genreöverskridande band i början av 90-talet och spelade tillsammans med band som Marilyn Manson, Slipknot och Rammstein. Detta tycks ha påverkat bandet då de på sitt tredje album Über Alles styrde om musiken till en mer renodlad form av industrial metal.

Introt på “Golden Dämmerung” är förvillande likt 3Teeth’s “Divine Weapon” från albumet Shutdown.exe från förra året. Dessa två band från varsin kust har en del gemensamt men skiljer sig radikalt på andra punkter. Där 3Teeth är starkt kritiska till det moderna samhällets sjuka kommersialism och överdrivna excesser som framhävs på ett förlöjligande sätt, har Hanzel Und Gretyl helt andra mål i sikte. De tar löjliga ämnen och meningslösa texter och framför dem på en amerikaniserad variant av tyska. Dels som ett hån, dels som en hyllning. Favoriten på detta tema är ändå spåret “Trinken Mit Der Kaizer (Die Bierz From Hell)” som handlar om gitarristens ölindränkta födelsedag. Presentationen är dock lika bombastisk, tung och aggressiv hos båda. Hanzel Und Gretyl har en av industrimusikens tyngsta riff och hårdaste trummor.

Texterna läggs dock aldrig på en så låg nivå att Hanzel Und Gretyl blir en parodi på sig själva och ett komiskt inslag i musikvärlden, utan är snarare en sarkastisk pik mot band som tar sig själva på för stort allvar. Det visar nästa spår “Hellfire Und Grimmstone” på som är ett vackert och melankoliskt inslag med lugna synthar som bakgrund till de starkt distade gitarrerna.

Industrial metal har alltid handlat om att balansera på den fina linjen mellan metal och industrial. Med en fot i distade gitarrer och snabba trummor och en fot i dystopiska och elektroniska ljudlandskap. Hanzel Und Gretyl har på de senaste albumena förskjutit denna balans och lutat mer åt Metal-hållet, en trend som är tydlig hos andra akter såsom nyss nämnda 3Teeth men också Psyclon Nine och Combichrist. Vas Kallas rispiga skrik är förvisso som hämtat ur den aggressivaste formen av metal och de elektroniska inslagen är få på Satanik Germanik. Det är dock positivt att denna flytande rörelse bygger broar mellan dessa två subkulturella och livskraftiga livsstilar.

Som ett svar på den eviga frågan om man är hårdrockare eller synthare skjuter Hanzel Und Gretyl in sig som en germansk panzervagn däremellan och förvirrar båda sidor med marschrytmer, tyska one-liners och förlöjligande aggressioner. Nivån på albumet är jämnt hög trots avsaknaden av de där riktiga topparna, men är ändock en stabil release av Hanzel Und Greyl som inte gör redan inbitna fans besvikna.

 

 

Tracklist

01. Golden Dämmerung (03:12)
02. We Rise As Demons (04:51)
03. Black VI Order (04:31)
04. Weisseswald (04:13)
05. I Am Bad Luck (04:22)
06. Trinken Mit Der Kaizer ‘Die Bierz From Hell’ (03:24)
07. Hellfire Und Grimmstone (04:17)
08. Sonnenkreuz (03:36)
09. Unter Alles (03:21)
10. 13 Moons (04:45)
11. Kinamreg Kinatas (04:44)

(English version below)

Heavy and twisted with a twist

Hanzel Und Gretyl are despite the German band name a duo hailing from New York consisting of Kaizer Von Loopy and Vas Kallas. HuG started out as a electronic cross-over band in the early nineties and played with bands such as Marilyn Manson, Slipknot and Rammstein. This fact seems to have inspired the band since they on their third album “Über Alles” changed direction towards a more pure Industrial Metal sound.

The intro on “Golden Dämmerung” is confusingly similar to “Divine Weapon” from 3Teeths album Shutdown.exe, released in 2017. These two bands from opposite coasts have similaritys but differ radically in other areas. Where 3Teeth presents a critical view on modern society’s sick commersialism and excesses in a ridicule way, Hanzel Und Gretyl have entirely other goals in mind. They use ridiculous topics and pointless lyrics and presents it on an americanized german way. Partly as a mockery, and partly as a tribute. The favourite on this theme must be the track “Trinken Mit Der Kaizer (Die Bierz From Hell)” which deals with the guitarists beer-induced birthday. The presentation is though as thrusting, heavy and aggressive for both. Hanzel Und Gretyl has some of the heaviest riffs and hardest drums present in Industrial music.

The lyrics are never in such a low level that the band becomes a parody of themselves and a comic relief in the music business. But instead it is a sarcastic taunt toward bands that take themselves too seriously. This is very much the case on the track “Hellfire Und Grimmstone” that is beautiful and melancholy with elements of soothing synthesizers in the background to the strong distorted guitars.

Industrial metal has always been about balancing the fine line between metal and industrial. With one foot in distorted guitars and fast drumming and one foot in dystopian and electronic soundscapes. On the later albums Hanzel Und Gretyl have shifted the balance and leaned more towards metal, a trend clear in other acts such as the previously mentioned 3Teeth but also acts like Psyclon Nine and Combichrist. Satanic Germanik is loaded with Vas Kallas crisp shrieks that are a core element of the most aggressive form of Metal and the electronic elements are few. The flowing movement of these two opposites that function like bridges between these active subcultural lifestyles is only positive.

As an answer to the eternal and fundamental question if you’re into hard rock or synth, Hanzel Und Gretyl pierce right in between like a germanic panzertank and confuses both side with martial rhythms, german one-liners and taunting aggressions. The album is well produced and fans will not be disappointed, but lacks those top notch highs.

 

 

Share Button

Comments are closed.