Subscribe via: RSS

Valhall – “Grimoire”

Posted on 28 August 2018

Valhall – “Grimoire”

Format: (Album) CD, vinyl, digital
Skivbolag: Artoffact Records
Releasedatum: 9 februari 2018
Genre: Witch house, darkwave
Bandmedlemmar: Okända
Land: Sverige
Recensent: Niklas Hurtig

 

(English version below)

En magisk sommardrömsk vaggvisa

Valhall (eller V▲LH▲LL) är en grupp från Stockholm som kombinerar melankoliska synthar med hårda beats och svepande, mystiska oljud i en mycket intressant skrud. Gruppen har tidigare släppt albumena Ravens & Ghosts och Leaning On Shadows m.fl. Just kombinationen av mörk rumlande manlig sång och hög-pitchad kvinnlig skönsång har ju visat sig fungera mycket bra genom den musikaliska historien, så även i detta fallet.

Det nya albumet Grimoire (Ordet betyder ungefär magisk bok) är fylld med magiska stunder och följer tidigare tematik från Valhall som mystik, mytologi, naturromantik och det okända och mörka i vår nordiska sagor.

Inledande “Bonetrees” är allt det tyska Darkwave/Industrial-bandet In Strict Confidence var tills frontmannen Dennis Ostermann genomgick en livskris för ett decennium sedan och den musikaliska inriktningen styrdes om mot en mer populärkulturell accepterad sfär. En del av det tomrummet fylls alltså något oväntat av en svensk duo med sina rötter i den folkskygga rörelsen Witch House. Musiken år 2018 är dock mer tillgänglig och finpolerad än vad fallet var runt starten för sex år sedan.

“Ormens Offer” är en intressant berättelse med ljus, feminin sång på svenska som påminner om 80-talets svenska synthpoppiga radiohits. Kombinerat med mörka elektro-beats och nordiska stråkar omfamnar spåret lyssnaren i en sommardrömsk vaggvisa likt en orm som hypnotiserar sitt blivande offer. En rolig detalj i sammanhanget är att stråkarna framförs av den amerikanska skådespelerskan och musikern Jessica Pimentel, mer känd som karaktären Maria Ruiz i serien Orange is the new Black.

Sången går albumet igenom oftast i tidigare nämnda dynamik mellan de två vokalisterna, med undantaget bl.a. sjätte spåret “Ruins of Vanaland” som sveper den manliga sången i en tungt bearbetad mekanisk vocoder-röst. Värt att notera den trip-hoppiga “The Hunt” som är en frisk fläkt i en annars väldigt homogen musikstil.

Valhall har genom Grimoire släppt ett mycket bra album som presenterar en mognad ljudbild från de initiala albumsläppen. De där fantastiskt skruvade och vackra styckena återfinns dock inte i samma utsträckning som tidigare då produktionen är mer finslipad och strikt på detta album, på gott och ont.

 

 

Tracklist

01. Bonetrees (04:40)
02. Dead Waves (04:45)
03. Lilies For Belial (04:49)
04. Ormens Offer (05:38)
05. Grimoire (04:27)
06. Ruins Of Vanaland (04:13)
07. The Hunt (03:53)
08. Aeons Unveiled (03:28)
09. Niðingrdans (03:36)

(English version below)

A magical and dreamy summer lullaby

Valhall (or V▲LH▲LL) is a group from Stockholm, Sweden that combines melancholic synths with hard beats and sweeping, mysterious noises in a very interesting attire. The group has previously released the albums Ravens & Ghosts and Leaning On Shadows among others. The combination of dark rumbling male vocals and high pitched clean female vocals has proven successful throughout the musical history, as so in this case.

The new album Grimoire (The word stands for magical book or scripture) is filled with magical moments and continue earlier Valhall thematics like mysticism, mythology, nature romanticism and other unknown and dark things of out nordic tales.

The first track ”Bonetrees” is everything that german Darkwave/Industrial group In Strict Confidence was until the frontman Dennis Ostermann went through a life crisis a decade ago and the musical direction was rerouted towards a more accepted sphere within popular culture. A part of that vacuum is somewhat unexpectedly filled by a swedish duo with their roots in the agoraphobic movement called Witch House. The music in 2018 is more accessible and polished than was the case in the beginning around six years ago.

”Ormens Offer” (Meaning ”The Victim of the Snake”) is an interesting tale in light, feminine vocals in Swedish that reminds of the synthpop hits of the eighties. In combination with its dark electro beats and nordic strings the track embraces the listener in a summer dreamy lullaby like a snake hypnotizing its victim to be. A funny detail is that the strings is performed by the American actress and musician Jessica Pimentel, also known as the character Maria Ruiz in the series Orange is the New Black.

The vocals mostly follow the previously mentioned dynamics between the two vocalists, with the exception of the sixth track ”Ruins of Vanaland” that sweeps the male vocals in a heavy processed mechanical vocoder voice. Worth mentioning is also the trip hoppy ”The Hunt” which is a breeze of fresh air in an otherwise homogenous style of music.

With Grimoire Valhall has released a very good album that presents a more mature sound than from the first albums. However those fantastic, strange and beautiful pieces are not present to the same extent as before since the production is more fine tuned and strict on this album, for better or worse.

Share Button

Comments are closed.