Subscribe via: RSS

Blastromen – “Cyberia”

Posted on 23 July 2018

Blastromen – “Cyberia”

Format: (Album) CD, vinyl, digital
Skivbolag: Dominance Electricity
Releasedatum: 6 juli 2018
Genre: Electro, retrowave
Bandmedlemmar: Sami Koskivaara, Mika Rosenberg
Land: Finland
Recensent: Jens Atterstrand

 

(English version below)

I ljusets hastighet mot fjärran galaxer!

Spänn säkerhetsbältena för nu satan perkele blir det minsann åka av! Finska kultbandet Blastromen är nämligen tillbaka med tredje fullängdaren Cyberiasom likt från en annan planet anländer till bristningsgränsen laddat med duons originella scifi- och cyberpunk-influerade fartfyllda mix av hypermodern electro, techno- och trance-drypande retrowave. Via smattrande tomtom-trummor och en ständigt glittrande och glödhet bädd av arpeggios och frenetiska basgångar skickar finnarna sin lyssnare i ljusets hastighet mot fjärran galaxer sprängfyllda med hotfulla svarta hål.

Det storslagna instrumentala titelspåret, som agerar intro och tillika det avslutande outrot “Eternity”, leds fram på en våg av glittrande blipblop när de samsas med finurliga basgångar och ett synthblås som skulle kunna göra självaste Jean-Michel Jarre avis. Mycket till andrum är det dock inte frågan om inför vad som sedan komma skall. Blastromen sätter tvärtom omedelbart full kareta med hjälp av till minsta beståndsdelen exakta och avvägda sekvenser av rytmer och en myriad av spännande detaljer och vocoders – som i de inledande “Into the Void” (som även agerade ledmotiv inför albumet) och den beroendeframkallande, högoktaniga och träffsäkert repetetiva “Load Reload”.

“Outsider” (med gästspel av Acid Hausmeister aka Neeme Oja), “Unite Arise” och “R.U.R.”, som dyker upp på andra halvan, representerar tillsammans med electro-industrial-vibbarna i “Signals” de lite tuffare och mörkare låtarna, där de två förstnämnda med sina techno- och trance-influenser samt snygga mellanspel påminner mycket om hur Blastromen lät på bandets senaste, snäppet hårdare och mörkare, album Reality Opens (2014). Cyberia är dock ett mer varierat och bättre album och av de spår som sticker ut från standardmallen så gillar jag “Dream” allra bäst, med en tacksam tempoförändring där mystiken tätnar kring de fina ledmelodierna och mikrodetaljerna som placerats ovanpå en vacker kuliss av synthstråkar.

Cyberia är mycket riktigt ganska strömlinjeformat, men trots detta verkligen smått beroendeframkallande! Samtliga ljud, effekter och övrigt örongodis är smakfullt och med stor precision utplacerade på exakt rätt ställen vilket gör att det är enkelt att rätt snabbt den finska duon för att de anammar samma koncept upprepade gånger över de totalt tio spåren.

Cyberia är snabbt konstaterat ett av årets absoluta höjdpunkter när det kommer till den här typen av musik och alla som uppskattar retrowave bör absolut inte missa detta! Tyvärr har jag personligen lyckats missa bandets senaste Sverigebesök, men efter ha lyssnat på Blastromens senaste album så inser jag att jag skulle kunna tänka mig en hyfsat lång resa för att få chansen att se detta live!

Tracklist

01. Cyberia (02:28)
02. Into The Void (04:48)
03. Load Reload (05:10)
04. Outsider (feat. Acid Hausmeister) (06:00)
05. Dream (02:56)
06. Unite Arise (06:05)
07. Signals (05:29)
08. R.U.R (05:51)
09. Light Traveler (05:15)
10. Eternity (03:49)

(English version below)

At the speed of light towards distant galaxies!

Put your seatbealts on tight because satan perkele – you’re indeed off for a ride! The Finnish cult band Blastromen returns with the third full-length Cyberia, which, like from another planet, arrives to its burst limit packed with the duo’s original scifi and cyberpunk-influenced speedy mix of state-of-the-art electro, techno and trance-dripping retrowave. Through smattering tomtom drums and a constantly sparkling and glowing bed of arpeggios and frenetic basslines, the Finns send their listeners at the speed of light towards distant galaxies bursting with threatening black holes.

The magnificent instrumental intro title track and the ending outro “Eternity”, is led on a wave of sparkling blip blops when combined with fancy basslines and a synth brass that could make the very own Jean-Michel Jarre jelous. However, it’s not much of a breather when it comes to what lies next. On the contrary, Blastromen sets off in full speed ahead with the help of precise and balanced sequences of rhythms and a myriad of exciting details and vocoders – as in the introductory “Into the Void” (that acted as the teaser ahead of the album release) and the addictive, high-octane hit “Load Reload”.

“Outsider” (with a guest appearance by Acid Hausmeister aka Neeme Oja), “Unite Arise” and “R.U.R”, which appear on the other half, represent the slightly tougher and darker songs. The first two with their techno and trance influences and the electro-industrial vibes on “Signals” reminds me alot about how Blastromen could sound on the band’s latest slightly snappier, harder and darker, album Reality Opens released back in 2014. Cyberia, however, is a more varied and better album overall, and of the tracks that stand out from the default template, I like “Dream” the best, with a thankful tempo change, where the mystery seals around the fine lead melodies and microdetails that are placed on top of a beautiful backdrop of synth strings.

Cyberia is indeed comes in quite a streamlined form, but despite this it’s really addictive!All sounds, effects and other ear candy is tastefully and with great precision deployed in exactly the right places, making it easy to quickly forgive the Finnish duo for somewhat repeating the same concept several times over the total of ten tracks.

Cyberia is quickly noted as one of the absolute highlights of the year when it comes to this kind of music and everyone who appreciates retrowave should definitely not miss this! Unfortunately, I personally managed to miss the band’s latest Sweden visit, but after listening to Blastromen’s latest album, I realize I would invest a bit of travelling in geting the chance to watch this live on stage!

 

Share Button

Comments are closed.