Subscribe via: RSS

ohGr – “trickS”

Posted on 26 June 2018

ohGr – “trickS”

Format: (Album) Digital, vinyl, boxes etc.
Skivbolag: Osignerat (Pledge music)
Releasedatum: 18 juni 2018
Genre: Electro-industrial, electropop, experimental
Bandmedlemmar: Nivek Ogre (aka Kevin Ogilvie), Mark Walk
Land: Kanada
Recensent: Jens Atterstrand

 

(English version below)

Skruvad industripop med Skinny Puppyska undertoner

Skinny Puppy-frontmannen ohGr (alias Nivek Ogre aka Kevin Ogilvie – som är hans riktiga namn) tillsammans med den forne Pigface– och Skinny Puppy-producenten Mark Walk presenterar (efter en framgångsrik crowdfunding-kampanj via pledgemusic) nu det nya albumet trickS under monikern ohGr, det femte i ordningen sedan duon släppte det första albumet Welt (2000).

trickS är lika annorlunda skruvat ljudmässigt som den är intressant när det kommer låttexterna, men trots att ljudbilden är ganska abstrakt och kantig och (av uppenbara anledningar) har en viss Skinny Puppysk underton, så överraskas jag av den lekfulla attityden när det kommer till melodier och arrangemang. trickS har en ständig popnärvaro i en traditionell vers/refrängstruktur som vi inte jätteofta har varit bortskämda med när det kommer till huvudprojektet Skinny Puppys kryptiska och originella spoken word-låtskrivarstil. Kevins röst varierar från att vara direkt och avskalad till att vara till synes processad av hela maskinparken och budskapen i låtarna kretsar kring intressanta och tänkvärda budskap uppenbart inspirerade av det nutida samhällsklimatet i världen i allmänhet och USA i synnerhet.

Från originell industripop och rockigare nummer som andraspåret “Subject” breder låtmaterialet sedan ut sig till oljudsfyllda och lite mörkare nummer som “Mind Made God”. ohGr gräver dock verkligen både på djupet och bredden på trickS med influenser hämtade från såväl funk som hiphop. Som exempelvis när det kommer till det medryckande retropoppiga titelspåret och den efterföljande “Due They Know”, som tillsammans med ytterligare ett par av spåren på albumet för mina tankar till kantig industriell synthpop från tidiga Mute Records-akter som The NormalRobert Marlow och Fad Gadget.

Alla som, precis som undertecknad, verkligen längtar efter nytt material från Skinny Puppy bör definitivt inte missa trickS. Albumet är ett fint fall framåt och hör tveklöst till ohGrs starkare tillskott till en solodiskografi som jag har uppfattat som lite ojämn genom åren.

Tracklist

01. FreAky (04:10)
02. SubjecT (04:31)
03. TrickS (03:56)
04. dUe they kNow (05:04)
05. BlowBy (04:55)
06. ToXick (04:31)
07. ResoLuTe (04:22)
08. Mind made goD (05:17)
09. MudDle (04:59)
10. LYe (03:58)

(English version below)

Twisted industrial pop with Skinny Puppyish undertones

Skinny Puppy frontman ohGr (alias Nivek Ogre aka Kevin Ogilvie – his real name) and the former Pigface– and Skinny Puppy producer Mark Walk after a successful crowdfunding campaign on pledgemusic now presents the new album under the ohGr moniker. trickS is the fifth since ohGr released the first album Welt (2000).

trickS is just as oddly interesting soundwise as when it comes to the lyrics, but even though the sound is quite edgy and abstract and (for obvious reasons) has some Skinny Puppyish undertones, I’m positively surprised about its playful attitude when it comes to melodies and arrangements . trickS has a constant pop presence in a traditional verse/chorus structure that we have not been spoiled with when it comes to the main project Skinny Puppy’s often quite cryptic and original spoken word songwriting style. Kevin’s voice varies from being direct and stripped down to seemingly processed by the entire machine park and the messages in the songs revolve around interesting and thoughful topics evidently inspired by the present-day social climate, the world in general and the current United States political situation.

From the original industrial pop and to driven rock styled songs like the second track “Subject”, the song material then spawns into darker songs like “Mind Made God”. ohGr really digs both deep and wide on trickS with influences from everything from funk to hiphop. Like for example when it comes to the catchy title track and “Due They Know” that, along with a couple of other tracks on the album, makes me think of minimal industrial synth pop from early adopted Mute Records-acts such as The Normal, Robert Marlow and Fad Gadget.

Everyone who, like myself, really are longing for new stuff from Skinny Puppy should definitely not miss out on trickS. The album is a good fall forward and is without doubt one of ohGr’s stronger additions to a solo discography that I feel has been a little bit uneven down the years.

Share Button

Comments are closed.