Subscribe via: RSS

N3VOA – “Heart of Stone”

Posted on 21 June 2018

N3VOA – “Heart of Stone”

Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: Laebel
Releasedatum: 21 juni 2018
Genre: Electro-industrial, dark electro, EBM
Land: USA
Bandmedlemmar: Diego Bittencourt
Recensent: Jens Atterstrand

(English version below)

Enkelt semifinalavancemang för N3VOA

Efter att sedan debuten med Solitude (2014) ha släppt ytterligare två studioalbum och en knapp handfull singlar/EP:s på egen hand, så har den nu New York-baserade brasilianaren Diego Bittencourts musikprojekt N3VOA plockats upp av Claus Larsen (från bl.a. Klute och Leaether Strip) och John Mirlands (MirlandMirland/Larsen etc) hårdsatsande skivbolagsetikett Laebel.

Samtidigt som det splitternya albumet Heart of Stone nog kan uppfattas som ganska hårt och mörkt i konturerna, så överraskas och imponeras jag verkligen av alla de fina melodierna, finesserna och harmonierna som genomgående träder fram i förgrunden. Albumet håller en fantastisk bredd i sitt anslag, men utan att för del sakens skull gå vilse längs vägen, vilket inte alltid är en enkel bedrift när såpass många olika stilar skall samsas under en och samma musikaliska himmel.

Bland de 13 spåren så finner vi även två gästspel där en enligt sin vana trogen väsande Claus Larsen (KlutaeLeaether Strip) först bidrar på tredjespåret – den blippiga EBM-dängan “For the Fallen” varpå Mind.In.a.Box-frontmannen Stefan Poiss direkt igenkännbara röst sedan dyker upp på den andra halvans duett “Unforseen Notion”. De båda sångarnas röster skapar här en trivsam dynamik ovanpå en arpeggiosnygg och tjock botten med en myriad av fina detaljer och effekter.

De tungt pulserande sylvassa, kliniskt smattrande och samtidigt otroligt sorgsna men vackra “No Less A Man” och “Retreat” som levereras av en, som om upplockad från dina mörkaste mardrömmar väsande Diego vid mikrofonen, har snabbt blivit personliga favoriter. Men även den electro-industriella skapelserna “End of Us” och “Sorrow”, vars ljudbild påminner mig lite om hur Skinny Puppy kunde låta när de under mitten av åttiotalet släppte album som Mind: The Perpetual Intercourseär också ett par av albumets starkare spår.

Bakom produktionen av det här albumet finner vi inga mindre än Advanced Art– och Neuroactive-bekante finländaren Jarkko Tuohimaa, Claus Larsen, Daniel Myer (från Haujobb etc), Assamblage 23:s Tom Shear och Stefan Poiss. Med andra ord så kommer det därmed knappast som någon överraskning att de snygga produktionstekniska finesserna är många albumet igenom. Och trots att N3VOA med gäster här mixar allt ifrån mörk electro inspirerad av fornstora såväl sydamerikanska som europeiska akter liksom influenser från klassisk kanadensisk electro-industrial, så hänger alltsammans ihop väldigt bra bortsett (om möjligt) från den avslutande mörka synthpoplåten “Unilateral” som jag har lite svårt att känslomässigt kunna knyta ihop med helheten även om låten i sig självt fungerar alldeles utmärkt.

Kontentan är att N3VOA bemästrar det flesta stilar man gett sig på med slutbetyget med beröm godkänt. Topparna på Heart of Stone är verkligen skyhöga samtidigt som lägstanivån är mycket hög och flera av låttexterna också väldigt spännande och intressanta. Slutligen så är det helt uppenbart att detta är ett av de album som minst kommer att kvalificera sig in till semifinalen för årets bästa i genren när det är dags att summera 2018!

Värt att kolla upp är även N3VOAs tidigare albumsläpp Hopes & Dreams som inkluderar ett gästspel på titelspåret av Tom Shear från Assemblage 23 – beställ 3CD-boxen här! 

Tracklist

01. Grief (02:47)
02. Heart Of Stone (04:32)
03. For The Fallen (with Leæther Strip) (03:40)
04. No Less A Man (05:07)
05. End of Us (04:06)
06. Together Forever (03:54)
07. Oxygen (04:35)
08. Retreat (04:06)
09. Sorrow (03:26)
10. Unforeseen Notion (feat. Stefan Poiss) (05:25)
11. Forgiveness (04:39)
12. Roads Of Wisdom (04:35)
13. Unilateral (05:43)

(English version below)

N3VOA easy through to the semi-finals

After making his album debut with Solitude back in 2014 and putting out two more two studio albums aswell as almost a hand full of singles/EP:s on his own, the now New York-based Brazilian Diego Bittencourt’s music project N3VOA has now been picked up by Claus Larsen (from Klutea and Leaether Strip) and John Mirland’s (Mirland, Mirland/Larsen etc) ambitious record label Laebel.

Even though the brand new album Heart of Stone probably could be quite easily perceived as quite hard, harsh and dark in the contours, I’m really surprised and impressed by all the fine melodies, finesses and harmonies that makes its way throughout the foreground. The album holds a great width in its projection, but without losing its thread along the way, which is not always as simple when so many different styles are to be merged in under one and the same musical sky.

Among the 13 tracks, we also find two guest appearances – the first one performed faithfully stuck to his usual style by a quite sibilant Claus Larsen on the third track, the blippy EBM-cracker “For the Fallen”, wheron we’re then treated to Mind.In.a.Box frontman Stefan Poiss instantly recognizable voice on the second half’s duet “Unforseen Notion”. The voices of the two vocalists here create a pleasant dynamism on top of an arpeggioish and thick bottom with a myriad of fine details and effects.

The heavily pulsating and lazer sharp, clinical, smattering and very beutifully melancholic “No Less A Man” and “Retreat” are then delivered by one, as if picked up from your darkest nightmares, wheezing Diego behind the microphone, and the two tracks have quickly become personal favorites. But also the electro-industrial creations “End of Us” and “Sorrow”, whose style reminds me a little of how Skinny Puppy sounded around the time of the release of albums like Mind: The Perpetual Intercourse during the mid eighties, are some of the album’s stronger picks.

Behind the production of this album we find no less than the from Advanced Art and Neuroactive-known finn Jarkko Tuohimaa, Claus Larsen, Daniel Myer (from Haujobb, etc.), Assamblage 23’s Tom Shear and Stefan Poiss. In other words, it’s hardly surprising that the great production skills shines all the way through this album. And while N3VOA with guests mixes everything from dark electro inspired by both South American and European acts with EBM and classic canadian electro-industrial influences, it all comes together quite nicely, perhaps with the exception of the final dark synth pop song “Unilateral”, which I have a little difficulty to kind of pull into the mood of the rest, even though the song by itself works perfectly fine.

To sum it all up it’s obvious that N3VOA manages most of the styles put on display on this album with the endorsement and high praise approved. The peaks of Heart of Stone are really sky high while the lowest points are very high while the lyrics are also very interesting and thoughtful. It’s simply quite obvious that this is one of the albums that will surely be qualified for the semifinal of the year’s best in the genre when it’s time to sum up 2018!

Worth checking out is also N3VOAs previous album release Hopes & Dreams that included a guest-appearance on the title track by Tom Shear from Assemblage 23 – order the 3CD-box here! 

Share Button

Comments are closed.