Subscribe via: RSS

Rome – “Hall of Thatch”

Posted on 12 February 2018

Rome – “Hall of Thatch”

Format: (Album) CD, vinyl, digital
Skivbolag: Trisol
Releasedatum: 19 januari 2018
Genre: Neofolk
Bandmedlemmar: Jérome Reuter, Nikos Mavridis, Patrick Damiani
Land: Luxemburg
Recensent: Niklas Hurtig

FacebookLast.fmSpotifyitunesDiscogsSoundcloud

(English version below)

Vackra akustiska gitarrer i sammanvävd historia

Rome inleder år 2018 med sitt tionde studioalbum, elfte om man räknar med minialbumet “Coriolan”  från 2016 och får oss direkt att fokusera hörselsinnet och lägga vår koncentration på ytterligare ett kapitel i en av den moderna tidens mest framgångsrika neofolkprojekt.

Men först bör man kanske ställa frågan hur man kan låta relevant efter elva album på nästan lika många år. Hur behåller man originaliteten utan att tappa “sitt sound”? Svaret är höljt i dunkel men vissa artister har förmågan att genom sin konst besvara den gång på gång. Rome är en sådan artist.

“Hall of Thatch” är en något annorlunda del i albumserien och kan kanske ses som den mer framgångsrike brodern till “Hell Money” där de utstickande elementen matchar bättre än vad de gjorde 2012. Albumet startar med singeln och albumsäljaren “Blighter” som är en ganska klassisk Rome-komposition med vibrerande akustiska gitarrer och svepande mässosång i bakgrunden. Andra spåret “Nurser” är bland det vemodigaste Jérome har skrivit och de avtrubbade plinkande elgitarrerna påminner om de Human Decay använder i “Credit to Humanity”. Gitarrerna i den genommörka “Hunter” påminner då istället om Rammsteins ibland halvakustiska inslag.

Albumet växer för varje genomlyssning och innehåller nog många originella partier för att till och med bli riktigt intressant. Dock inte helt utan några frågetecken. På femte spåret “Martyr” försöker sig Jérome sig på någon sorts hårdslående akustisk metal och det mycket märkliga spåret “Keeper” ignorerar jag utan skuldkänslor varje gång.

Albumet avslutar sedvanligt med en ballad, den här gången den vackra “Clemency” som genom de stilla gitarrerna och Jéromes vackra sång för iväg lyssnaren till en stilla oas bland änglarna.

Spåren väver in i varandra på ett mer ingående sätt än tidigare album vilket får de nio spåren att flöda naturligt genom de 42 minuter som “Hall of Thatch” klockar in på. De nya inslagen av österländska samplingarna är mycket välkomna och påminner närmast om Psy/Goa-Trance-artisternas djupa fascination och utbredda nyttjande av dem.

Så när som på två spår som svävar ut alldeles för yvigt är detta ett mycket bra album som åter igen visar på Jéromes nästan unika förmåga att blanda allt möjligt och ändå få det att låta Rome.

OBS! Albumet släpps även i en begränsad svart vinyl + CD-box som kan beställas här samt i en genomskinlig vinyl + CD-box som kan beställas här!

Missa inte Niklas Hurtigs liverapport från Romes spelning på Musikfyren (Fryshuset) i Stockholm som du finner här!

 

 

Tracklist

01. Blighter (04:22)
02. Nurser (04:44)
03. Hunter (06:11)
04. Slaver (05:29)
05. Martyr (03:40)
06. Hawker (03:50)
07. Prayer (05:05)
08. Keeper (04:18)
09. Clemency (04:39)

(English version below)

Beautiful acoustic guitars in an interwoven story

Rome starts off the new year with their tenth studio album, or eleventh if you count in the mini album “Coriolan” from 2016, and makes us focus our ears and place our concentration on yet another chapter in one of the most successful neofolk projects in modern time.

You should however start by asking the quesion of how an act can sound relevant after eleven albums on almost as many years. How do you keep your originality without losing your sound? The answer is shrouded in mystery, but some artists has the ability to answer this question through their art, over and over again. Rome is one of those artists.

The new album “Hall of Thatch” is a somewhat odd part of the series and could be seen as the more successful brother of “Hell Money” where the extravagant elements fits better than they did in 2012. The album starts off with the single and album seller “Blighter” that is a classic Rome composition with vibrating acoustic guitars and sweeping chants in the background. The second track “Nurser” is one the most melancholic Jérome has written and the blunted electric guitars reminds of the ones used on Human Decays “Credit to Humanity”. The guitars in the all-through-dark “Hunter” reminds instead of the sometimes, somewhat acoustic parts of Rammstein.

The album grows with every listen and it contains enough originality to even become very interesting albite rising some questions along the way. On the fifth track “Martyr” Jérome tries out some hard hitting acoustic metal rock and the strange track “Keeper” goes by completely ignored every time without feeling any guilt at all.

The album as usual ends with a ballad, this time around the beautiful “Clemency” that together with the low key guitars and beautiful vocals takes the listener away to a peaceful oasis among the angels.

The tracks are woven into each other in a more thorough way than on previous albums, making the nine tracks flow naturally through the 42 minutes that “Hall of Thatch” make up. The new elements of eastern samples are very welcome and are most reminiscent of the deep fascination and widespread use of some psy/goa trance artists. So when on two tracks hovering just too vigorously, this is a very good album that again shows Jérome’s almost unique ability to mix anything together and yet make it sound Rome.

Share Button

Comments are closed.