Subscribe via: RSS

Sumerian Fleet – “Pendulum”

Posted on 09 November 2017

Sumerian Fleet – “Pendulum”

Format: (Album) Vinyl, digital
Skivbolag: Dark Entries Records
Releasedatum: 20 september 2017
Genre: EBM, electro, coldwave
Bandmedlemmar: Ingmar Pauli, Martijn Hoogendijk, Saša Rajković
Land: Holland
Recensent: Jens Atterstrand

(English version below)

Nyskapande EBM och karga kallvågor

“Lista dina favoritalbum” är ett ständigt återkommande samtalsämne i mitt och många andras dagliga facebookflöde och när det kommer till favoritband som till exempel Nitzer Ebb, så överraskas jag av det faktum att så många av mina likasinnande vänner väljer att hylla deras tidiga material, som deras första stora albumsläpp “That Total Age” (1987). Missförstå mig inte, albumet är en milstolpe som ju helt uppenbart har varit en av de allra största inspirationskällorna för en oändlig rad av dagens EBM-akter. Men personligen väljer jag dock mycket hellre att hylla och lyfta fram uppföljaren “Belief” (1989), där jag anser att Nitzer Ebb tog steget till att faktiskt börja skriva riktiga låtar och visade på en i övrigt mycket större originalitet och finess.

Jaha, och vad har detta med trion Sumerian Fleets tredje fullängdare “Pendulum” att göra? Jo, den röda tråden är faktumet att även den här trion, till skillnad från många av EBM-scenens nuvarande akter som tyvärr ofta verkar fast förankrade i standardmallen, på samma sätt verkar vilja bredda det musikaliska begreppet i sig vilket gör det hela mycket mer dynamiskt och spännande och bidrar till väldigt många överraskningsmoment.

Precis som på deras förra album “Just Pressure” (2014) så fortsätter Ingmar “Mr Pauli” PauliMartijn “Alden Tyrell” Hoogendijk och Saša “Zarkoff” Rajković blanda mörk dansant electro med en melodiös touch av EBM, med ständigt närvarande element från såväl coldwave som postpunk. Deras dova, karga och avskalade framtoning där en stor del av ljudbilden hämtar sina grunder någonstans i de klassiska belgiska och brittiska akternas sound från andra halvan av åttiotalet, adderar ständigt spännande detaljer och melodier. Sumerian Fleet har tidigare ibland gett mig något mer splittrade intryck, med fler experimentella utsvävningar. I det sammanhanget så känns “Pendulum” mycket mer rättfram, direkt och sammanhängande vilket kanske gör det något mer lättlyssnat den här gången.

Inspiration till låtarnas teman och texter är hämtade från klassiska cyberpunknoveller som William Gibsons Sprawl-triologi, Poes “The Pit and the Pendulum”, Pelevins “Generation P” och “Life of Bugs” och de mörka melodiska inslagen som är bandets signum finns fortfarande där, men är nu något mer frånvarande till förmån för rakare och mer rytmiska EBM-doftande spår som “This Game Has No Name”“Seven Sins” och “Blackrooms”.

“Still Walking” är den största överraskningen, när den mitt på albumet dyker upp och helt bryter mönstret med en stor dos melankoli, atmosfär och fina melodislingor. Den komplexa strukturen i “All Against One” får mig i sin tur att tänka på det, av Cabaret Voltaire-bekantingen Stephen Mallinder frontade, musikprojektet Wrangler som jag har skrivit om några gånger tidigare.

Sumerian Fleet fortsätter att representera stor originalitet och nyskapande med sin musik och “Pendulum” är ännu en anledning till att de definitivt förtjänar mycket mer uppmärksamhet än de fått hittills. Albumet är släppt digitalt och i en begränsad vinylutgåva som kan beställas här.

Tracklist

01.Pendulum (04:41)
02.This Game Has No Name (04:02)
03.Seven Sins (05:51)
04.Still Walking (05:05)
05.All Against One (05:31)
06.Blackrooms (05:43)
07.Wasteland (04:59)
08.Thorazine (04:34)

(English version below)

Innovative EBM and low key coldwave

“List your favorite albums” is a constantly recurring conversation topic in my own and many others’ daily Facebook stream and when it comes to favorite bands like Nitzer Ebb, I’m surprised by the fact that so many of my like-minded friends choose to pay tribute to their early material, like their first major album release “That Total Age” (1987). Do not get me wrong, the album is a milestone that has obviously been one of the biggest sources of inspiration for an endless line of today’s EBM acts. However, personally, I prefer to pay tribute and highlight the sequel “Belief” (1989), where Nitzer Ebb took the step towards actually writing real songs with melodies and displayed much more originality and finess.

So, what’s all this got to do with the trio Sumerian Fleet’s third full-length album “Pendulum”? Well, the red thread here is the fact that this trio, unlike many of the current acts in the EBM scene, which unfortunately often seems to be firmly anchored in the standard template, likewise seems to widen the musical concept itself, making it all the more dynamic and exciting and contributes to a lot of surprises.

Inspirational sources for the themes and lyrics of the songs are derived from classical cyberpunk novels like William Gibson’s Sprawl Triology, Poe’s “The Pit and the Pendulum”, Pelevin’s “Generation P” and “Life of Bugs” and the dark melodic elements that are the band’s signum are still there , but is now something more absent in favor of sharper and more rhythmic EBM fragrant tracks like “This Game Has No Name”, “Seven Sins” and “Blackrooms”.

Just like on their previous album “Just Pressure” (2014), the trio with Ingmar “Mr Pauli” PauliMartijn “Alden Tyrell” Hoogendijk and Saša “Zarkoff” Rajković mixes dark dancable electro with a melodic touch of EBM, with constantly present elements from both coldwave and postpunk. Their low key, bold and stripped appearance, where a large part of their sound could be retrieved somewhere in the classic Belgian and British sound from the second half of the eighties, constantly ads on exciting details and melodies. Sumerian Fleet has sometimes given me a somewhat more of a split impression before, with more experimental inputs. In this context, “Pendulum” feels much more direct, straightforward and coherent, which perhaps makes it a bit of a easier listening experience this time around.

The dark melodic elements that are the band’s signature are still there, but are now somewhat absent in favor of sharper and more rhythmic EBM fragrant tracks like “This Game Has No Name”, “Seven Sins” and “Blackrooms”. “Still Walking” is the album’s greatest surprise when it appears in the middle and completely breaks the pattern with a large dose of melancholy, atmosphere and nice melodies. The complex structure of “All Against One” reminds me of the Cabaret Voltaire acquaintance Stephen Mallinder fronted project Wrangler which I have written about a few times before.

Sumerian Fleet continues to represent great originality and innovations with their music and “Pendulum” is yet another reason why they definitely deserve much more attention than they have received so far. The album is released digitally and on a limited edition 12″ vinyl that can be ordered right here!

Share Button

Comments are closed.