Subscribe via: RSS

Pyrroline – “In the Dawn of Freedom”

Posted on 19 September 2017

Pyrroline – “In the Dawn of Freedom”

Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: Electro Aggression Records
Releasedatum: 27 juni 2017
Genre: Electro-industrial, Dark electro
Bandmedlemmar: Arnte, Schmoun
Land: Tyskland
Recensent: Niklas Hurtig

(English version below)

Gammal elektro möter modern aggression

Tyska duon Pyrroline släppte i juni deras tredje album på amerikanska skivbolaget Electro Aggression Records, som även arbetar med artister som Object, kFactor, Terminal State m.fl. Då det handlar om EAR så vet vi att vi kan förvänta oss mörk aggressiv electro med vibbar från förra århundradet.

Tempot på “In the Dawn of Freedom” är överlag lågt med svepande stråkar och sorgsna bakgrundskörer. Ibland skruvas intensiteten upp till nyss nämnda Object-nivå och blir riktigt intressant, som på andra spåret “Maria” som lånar skamlöst från “Mechanical Man” från TV-spelet Command & Conquer och dess soundtrack från 1995.

Och visst är det 90-talet som hälsar på i detta “Old School Electro”-albumsläpp från EAR. Tyvärr får väl det även gälla sånginsatserna på spåret “With You” som inte kan bestämma sig för om det ska vara en Backstreet Boys-ballad eller en Covenant-dänga från samma tidsperiod, även om slutresultatet tyvärr ligger närmare det förstnämnda. Den distade sången på övriga spår låter i princip likartat och känns oengagerad.

Ambitionen att dels inkludera spår med skönsång och dels helt instrumentala sådana är logisk, men känns mer som en slaviskt följd produktionsmall än helhjärtade försök till originella spår, även om “A Story for You” är trevlig att lyssna på.

De tre avslutande remix-spåren är intressanta tolkningar av originalen där Soillodge’s remix av “Nothing to Lose” står ut som den bästa.

De största problemen med detta album är det låga tempot – utan att vara atmosfäriskt, det aggressiva tonläget utan att vara snabbt eller tungt, samt ambitionen att vara originell utan att engagera. Utöver det är “In the Dawn of Freedom” ett stabilt album med bra produktionsvärde.

Bästa spår: “Maria”

 

 

Tracklist

01. One People (05:43)
02. Maria (04:39)
03. Fellow Passenger (04:55)
04. Nothing To Lose (06:41)
05. Your Apathy (04:25)
06. Divine Revelation (04:16)
07. Dismantled Society (04:47)
08. A Story For You (05:06)
09. With You (Feat. Emdezet) (04:13)
10. Vukovar (04:53)
11. Succeed (05:02)
12. End Of The Path (04:14)
13. Nikad Zaboraviti (03:23)
14. Lights Out (04:17)
15. Divine Revelation (Rebloom Remix By One Eye Wanders) (04:09)
16. One People (Remix By kFactor) (06:59)
17. Nothing To Lose (Remix By Soillodge) (06:39)

(English version below)

Old electro meets modern aggression

The german duo Pyrroline released their third album in June on the american label Electro Aggression Records, that also harbours acts like Object, kFactor and Terminal State among others. When it comes to EAR you know you can expect dark aggressive electro with vibes from the past century.

The tempo on “In the Dawn of Freedom” is low in general with sweeping strings and mellow chants. Sometimes the intensity is cranked up to Object-level and turns out really interesting. Like on the second track ”Maria” that rips off ”Mechanical Man” from the game Command & Conquer and its soundtrack from 1995.

And it truly is the nineties that comes to visit on this ”Old School Electro”-release from EAR. Unfortunately that also applies to the vocal arrangements on the track ”With You” that can’t decide if it’s going to be a Backstreet Boys-ballad or a Covenant-floorfiller from the same time period. The result however is closer to the first amentioned. The distorted vocals on the other tracks are similiar in style and sound uncommited.

It can seem ambitious and logical to include tracks with clean vocals and completely instrumental tracks, but if feels more like a production template than a wholly hearted attempt to be original, although “A Story for You” is pretty easy on the ears.

The three finishing remix-tracks are interesting interpretations of the originals, where Soillodge’s remix of ”Nothing to Lose” comes out as the strongest.

The biggest problems with this album is the lack of tempo, despite not being atmospheric, the aggressive appearance without being neither fast nor harsh, likewise trying to be original but fail to commit. Other than that “In the Dawn of Freedom” is a solid album with good production values.

Best track: ”Maria”

Share Button

Comments are closed.