Subscribe via: RSS

Page – “Det är ingen vacker värld men det råkar vara så det ser ut”

Posted on 07 August 2017

Page – “Det är ingen vacker värld men det råkar vara så det ser ut”

Format: (EP) CD***, vinyl, digital
Skivbolag: Energy Rekords
Releasedatum: 30 juni 2017
Genre: Electropop, synthpop
Bandmedlemmar: Eddie Bengtsson, Marina Schiptjenko
Land: Sverige
Recensent: Stefan Last

 

HemsidaFacebookLast.fmSpotifyDiscogs

(English version below)

Klassiska tongångar och nya grepp i lyckad symbios

Eddie Bengtsson och Marina Schiptjenko presenterar sitt tredje album sedan återföreningen med ”Nu” 2010. Med ”Det är ingen vacker värld men det råkar vara så det ser ut” ger de oss som titeln antyder sin unika synvinkel på vardagens små (och ibland stora) motgångar och förtretligheter.

Från inledande ”Krasch”, ett härligt retroäventyr som i marschtakt krossar allt motstånd i fyra och en halv minut, till sista tonen ebbat ut så visar Eddie återigen sin osvikliga förmåga att klämma ur sig den ena poppärlan efter den andra.

Senaste singeln ”Lägger av” är klassisk Page ända in i märgen och min gissning är att den kommer att bli en livefavorit. Efterföljande ”Låt det gå” är svårstoppad med sin bubblande Moroder-basgång som obönhörligt driver låten framåt.

Det var ingenting” inleds lite försiktigt, men knappt halvvägs lägger Bengtsson och Schiptjenko i en extra växel och låten lyfter till helt nya höjder. Mot slutet kompletteras kompositionen med en pianoslinga som påminner om Ultravox kring ”Rage In Eden”-eran. Två tummar upp!

”Utanför” blir Gary Numan-influenserna påtagliga men utan att för den skull kännas övertydliga. En något tyngre sida av Page än vi kanske är vana vid, men den smälter in väl med plattans övriga låtar och bidrar till en dynamisk helhet.

För de som väljer att lyssna digitalt eller på vinyl avslutas albumet med ”Tid för en kyss”, en låt som lätt skulle kunna bli en radiohit om svenska stationer bara vore lite mer öppensinnade. CD-köpare får ytterligare en handfull spår, bl.a. några covers samt ”I Know, You Know”, en av Eddies få utflykter i det engelska språket. Bland coverlåtarna sticker ”Spår” ut lite extra och understryker Gary Numans inflytande då det är Eddies svenska tolkning av hans låt ”Tracks”.

Till sin hjälp i studion den här gången har Page haft Richard Flow (Machinista, Vision Talk) som agerat medproducent, och det är alldeles uppenbart att han är väl insatt i bandets sound och historia. Ljudbilden har tagit ett steg framåt, men utan att förlora det där unika tilltalet som är Pages varumärke. Plattan är ytterligare ett guldkorn i bandets förträffliga katalog som förhoppningsvis kommer att fortsätta växa en lång tid framöver.

Tracklist

01. Krasch (04:35)
02. Spottar långt (04:24)
03. Lägger av (03:12)
04. Låt det gå (03:04)
05. Det var ingenting (04:14)
06. Är det jag som är en idiot? (04:11)
07. Utanför (03:45)
08. Sånt som inte går (03:18)
09. Min gata (04:52)
10. För någon (03:37)
11. Tid för en kyss (03:21)

Bonus tracks ***

12. Paus (00:13)
13. Spår (03:55)
14. Så Skönt Att Va Här (03:49)
15. Känn Det Här (03:35)
16. I Know, You Know (03:42)

(English version below)

Classic sounds and a new approach in successful symbiosis

Eddie Bengtsson and Marina Schiptjenko present their third album since the reunion with ”Nu” in 2010. As the title suggests, with ”Det är ingen vacker värld men det råkar vara så det ser ut” (”It’s Not A Pretty World But This Happens To Be What It Looks Like”) they give us their unique look at the little (and sometimes big) setbacks and annoyances of everyday life.

From the opening ”Krasch”, a wonderful retro adventure that marches on and crushes all resistance for four and a half minutes, until the last note has faded out, Eddie once again displays his unfailing ability to produce one pop gem after the other.

The latest single ”Lägger av” is classic Page to its core and my guess is that this will turn out to be a live favourite. The following ”Låt det gå” is hard to stop with its bubbly Moroder bass line that relentlessly drives the track forward.

Det var ingenting” opens quite gently, but just before the half-way point Bengtsson and Schiptjenko shifts it up an extra gear and the song takes off to entirely new heights. Towards the end the composition is completed with an added piano that reminds of Ultravox around the ”Rage In Eden” era. Two thumbs up!

On ”Utanför” the Gary Numan influences are evident but without feeling overly obvious. A somewhat heavier side of Page than we might be used to, but it blends in well with the rest of the songs and adds to the dynamics of the album.

For those who choose to listen to the album digitally or on vinyl the album closes with ”Tid för en kyss”, a track that could easily become a huge radio hit if only Swedish stations were a little more open minded. CD buyers are treated to another couple of tracks, among them a few covers as well as ”I Know, You Know”, one of Eddie‘s few excursions into the English language. The standout track among the covers is ”Spår” which further underlines Gary Numan‘s influence as it’s Eddie‘s Swedish interpretation of his song ”Tracks”.

Richard Flow (Machinista, Vision Talk) has been helping Page out in the studio this time, and it’s quite obvious that he knows the band’s sound and history well. The sound has been carefully refined, but without losing that unique approach that is the Page trademark. This album is another gem in the band’s magnificent catalogue which will hopefully keep growing for a long time yet.

Share Button

Comments are closed.