Subscribe via: RSS

Android Lust – “Berlin”

Posted on 14 August 2017

Android Lust – “Berlin”

Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: Synthellec Music
Releasedatum: 18 augusti 2017
Genre: experimental, electro-industrial
Bandmedlemmar: Shikhee D’iordna
Land: USA
Recensent: Jens Atterstrand

 

HemsidaFacebookTwitterLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudReverbnation

(English version below)

Långt utanför alla tänkbara mallar och ramar

Bakom monikern Android Lust står den Bangladeshfödde och Los Angeles-baserade Shikhee D’iordna. På nya albumet “Berlin” så har hennes stora inspirationskälla, som på det förra albumet “Crater Vol. 1” (2013) var New York, nu skiftat till tysk huvudstadsbetong på uppföljaren “Berlin” (Crater V2).

De tvådelade oljudsfyllda introt “Eclipse” inleder och bygger sakta upp stämningen inför vad som komma skall. Mörk, kraftfullt och bombastiskt levererar sedan Android Lust en av årets hittills starkaste låtar. “Daughters of Dawn” är storslagen industriell mörk poppärla med ett fint driv och en rivig och greppvänlig refräng. Spåret kommer snyggt paketerat inrullad i en bred matta av maskinellt skrammel och en härligt retrodoftande analog basgång.

Samplingar, loopar och effekter samspelar med en väsande och hårt processad Shikhee i spår som i den komplext skruvade “Insects”, där de trasiga rytmerna tillsammans med en stor dos maskinella oljud skapar mängder av spännande mikrodetaljer tillsammans med snyggt invävda melodislingor och ett väl maskerat akustiskt piano. “Madness in Men” och “Heart Tunnel” visar i sin tur upp en vackert sjönsjungande sångerska, vars originella röst ligger snyggt inbäddad i ljudbilden.

Ena stunden upplevs “Berlin” som tämligen minimalistisk och avskalad för att i nästa kännas tjock och till bristningsgränsen fullmatad. Jag fascineras över Android Lusts fina förmåga att foga samman såpass många stilar på ett och samma album utan att tappa tråden på vägen. Minimal dansant och abstrakt electro som “Crawl” möter inslag av industriell och opolerad techno i “Plaza Steps” och hela ljudpaletten hämtar i övrigt inspiration från en lång rad stilar med inslag av allt ifrån folkmusik och triphop till den ofta mörka ambient som erbjuds i de många spännande instrumentala andrummen.

“Berlin” kan sannolikt vid första anblicken nog upplevas som ett svårtillgängligt album för många lyssnare, men det här är ett synnerligen genomarbetat verk som verkligen hänger ihop som en helhet, från början till slut. Android Lust gör musik långt utanför alla tänkbara ramar och mallar och “Berlin” har obönhörligt och omedelbart fått mig att vilja gräva väldigt mycket djupare i hennes diskografi än jag gjort så här långt.

Tracklist

01. Eclipse I
02. Eclipse II
03. Daughters of Dawn (03:43)
04. Insects
05. Heart Tunnel
06. Crawl
07. In Memory
08. Plaza Steps
09. Madness in Men
10. Eventide

(English version below)

Far beyond all conceivable molds and templates

Behind the moniker Android Lust we find the Bangladesh-born and now Los Angeles-based Shikhee D’iordna. On her new album “Berlin”, the source of inspiration, that on her previous album “Crater Vol. 1” (2013) was New York, now has shifted to the German capital on the sequel “Berlin” (Crater V2).

The two-part noisy intro “Eclipse” slowly builds the mood for what’s coming. In a dark, powerful and bombastic manner Android Lust then delivers one of the strongest songs this year. “Daughters of Dawn” is a magnificent industrial dark pop song with a great drive grippy and strong chorus. The track comes nicely wrapped in a wide spectrum of distorted and broken sounds of machines and a beautiful retro-dapping analogue bass line.

Samples, loops and effects interact with the weaving and processed voice of Shikhee in tracks like in the complexly twised “Insects” where the broken rhythms along with a large dose of mechanical noise create lots of exciting micro details along with nicely incorporated melodies and a well-masked acoustic piano. “Madness in Men” and “Heart Tunnel”, in turn, show up an angelic-like singer whose very original voice is nicely embedded in the mix.

In one moment, “Berlin” is considerably minimalistic and downscaled to then become thick and filled to the limit with sounds. I’m fascinated by Android Lust’s great ability to combine so many styles on the same album without losing hold of the thread down the road. Minimal and danceable abstract electro like “Crawl” meets elements of industrial and unpolished techno in “Plaza Steps”, and the whole audio palette brings inspiration from a wide range of styles with elements of everything from folk music to triphop and then the often dark ambient offered in the many exciting instrumental breathers.

“Berlin” is probably perceived as a hard-to-reach album for many listeners at first glance, but this is a very well-worked through as a whole, from beginning to end. Android Lust makes music far beyond all conceivable molds and templates and “Berlin” has undoubtably and promptly made me want to dig alot deeper into her discography than I’ve done this far.

Share Button

Comments are closed.