Subscribe via: RSS

Liverapport: Trakktor (+Massiv in Mensch) 20170414, Stockholm

Posted on 12 June 2017

Liverapport: Trakktor (+Massiv in Mensch) 20170414, Stockholm

Stockholmstrion Trakktor gjorde själva slag i saken och bjöd in tyska Massiv in Mensch som support för en helkväll på Nalen Klubb i Stockholm den 14 april.

Jens Atterstrand (text och foto) var givetvis på plats.

 

 

 

 

(English version below)

Trakktor har vuxit en hel del under de sista åren. Inte nog med att gitarristen Robert Lundgren med sin bakgrund inom mörk metal har vidgat bandets musikaliska vyer, USA-turnén som genomfördes förra året har synnerligen lyft dem flera snäpp i sin livepresentation.

Men låt oss inte gå händelserna i förväg. De tyska veteranerna Massiv in Mensch inledde kvällen och deras medryckande blanding av EBM och mörk electro med genomgående industriella undertoner fungerade ypperligt bra som uppvärmning, Massiv in Mensch agerar med stort självförtroende på Nalen Klubbs lilla scen, vilket inte är så konstigt med tanke på att originalduon bildades redan 1993. Sångaren Daniel Logemann gjorde en stark insats med fin publiknärvaro och deras spelning gav mig personligen en ordentlig påminnelse om att jag definitivt borde uppsöka deras diskografi oftare än vad jag gjort på senare tid.

Trakktor bjöd sedan på något som sannolikt kan vara ett av bandets allra bästa och mest energirika spelningar i alla fall på länge och i det här lilla sammanhanget. Med stor spelglädje och en för kvällen fullkomligt maxad Pierre Maier bakom mikrofonen så bjöd de på såväl gamla som nya spår samt smakprov på nytt material.

Trakktor har med Robert Lundgrens gitarrinslag och influenser ofta hämtade och insupna väldigt långt ifrån den ordinarie generiska dark electrogenren lyckats relativt bra med att skapa ett eget sound i en i övrigt ganska slätstruken stil. Den här spelningen gör mig knappast mindre nyfiken på vad de kan tänkas presentera på nästkommande album.

Trakktor

Massiv in Mensch

(English version below)

Trakktor has matured a lot as a band in the last few years. Not only given the fact that the guitarist Robert Lundgren, with his background in dark metal, has widened the band’s musical views. The United States tour performed last year has particularly lifted them a few steps in their live presentation.

But let’s not go ahead with the events. The German veterans Massiv in Mensch started up the evening and their breathtaking mix of EBM and dark electro with continuous industrial undertones worked extremely well as an opener. Massiv in Mensch acts with great deal of confidence on Nalen Klubb’s small stage, which is not suprising at all considering that the original duck was formed allready back in 1993. The singer Daniel Logemann made a strong effort with a good audience presence and their gig’s personally reminded me that I should definitely visit their discography more often than I have done lately.

Trakktor then put something on display that is likely to be one of the best and most energetic gigs the band, at least in this little context, have done in quite a while. They show a great enjoyment in what they’re doing and with a full adrenalin loaded Pierre Maier behind the microphone, they delivered both old and new tracks as well as a few tastes of upcoming new material.

Trakktor has, with Robert Lundgren’s inputs and influences, which often are retrieved and inscribed quite far from the regular generic dark electro genre, managed relatively well to create their own sound in an otherwise rather boring style of music. This show for sure doesn’t make me less curious about what they might present us with on the upcoming album.

Share Button

Comments are closed.