Subscribe via: RSS

Funker Vogt – “Code of Conduct”

Posted on 09 June 2017

Funker Vogt – “Code of Conduct”

Format: (Album), CD, 2CD**, Digital
Skivbolag: RepoRecords
Releasedatum: 2 juni 2017
Genre: EBM
Bandmedlemmar: Gerrit Thomas, Chris L., René Dornbusch
Land: Tyskland
Recensent: Jens Atterstrand

 

HemsidaFacebookTwitterLast.fmSpotifyDiscogs

(English version below)

Ingen anledning att hymla

Att radarparet Gerrit Thomas och den tidigare sångaren Jens Kästel till slut skulle gå skilda vägar var det nog väldigt få som förväntade sig och att Agonoize-frontmannen Chris L sedan skulle dyka upp som gubben i lådan och ta över mikrofonen sannolikt än färre. Något de allra flesta nog dock hade förväntat sig var att vi trots detta skulle få ett nytt album från de tyska veteranerna vad det lider.

“Code of Conduct” heter den nya skapelsen som med tolv spår åter levererar melodiös och dansant EBM med tyskarnas egna särpräglade stämpel. Den här gången, likt många andra akter just nu, i allra högsta grad temamässigt inspirerad av de senaste årens politiska kaos med terrorism, brexit och andra högaktuella ämnen.

För mig personligen så var det i ärlighetens namn ganska länge sedan den tyska akten levererade en ordentligt helgjuten fullängdare. Men “Code of Conduct” överraskar positivt och är långt bättre än det senaste studioalbumet, den rätt mediokra “Companion in Crime” (2013). Det nya materialet tar Funker Vogt, i alla fall stundtals, tillbaka till de välkomponerade och snyggt producerade refrängstarka höjderna i klass med “Aviator” (2007).

Låtmaterialet varierar förvisso en hel del i kvalitet, men säga vad man vill om det så kvarstår faktum: Gerrit Thomas är en duktig ljudskulptör och bygger för det allra mesta väldigt snygga och välljudande arrangemang och komponerar medryckande melodier. Mina personliga höjdpunkter på “Code of Conduct” är de högoktaniga och melodiösa, men samtidigt typiskt Funker Vogtskt storslagna låtarna, som “Wahre Helden” och “Armend and Dangerous”. Tillsammans med den härligt skruvade “Superstar” och det melankoliska singelspåret “Der Letzte Tanz” vars refränger, trots att man hört en handfull liknande från Funker Vogt tidigare, har den där underligt märkliga banala förmågan att snabbt gräva sig in. Chris L‘s röst fungerar alldeles utmärkt och faktum är att han till och med är mer intressant i sammanhanget än den forne sångaren Jens Kästel även om de båda påminner en del om varandra.

Funker Vogt har ingen som helst anledning att vare sig behöva hymla eller skämmas för sig. “Code of Conduct” är ett gott hantverk som levererar precis vad deras fans vill ha, allt i tyskarnas alldeles egna stilrena förpackning.

Tracklist

01. Phönix (04:13)
02. Kampfbereit (04:04)
03. Für Immer (05:04)
04. Tanzbefehl (04:47)
05. Wahre Helden (03:43)
06. Gladiator (04:34)
07. Der Letzte Tanz (04:29)
08. Armed And Dangerous (04:34)
09. Deutsch Bleibt Deutsch (03:34)
10. Brexshit (04:00)
11. Superstar (04:52)
12. Kämpfer (05:13)

Bonus Disc**

01. Theater Of War (04:23)
02. Army Of The Doomed (03:54)
03. Der Letzte Tanz (Rise Of An Empire Mix) (04:34)
04. Der Letzte Tanz (Intent:Outtake Remix) (04:54)

(English version below)

No reason to pretend

Few people could possibly have expected that the famous duo of Gerrit Thomas and the former singer Jens Kästel eventually would go their separate ways. And even less people could have expected the the Agonoize front man Chris L would pop up to replace the former singer. However, the vast majority probably expected that we, sooner or later, would get a new album from the German veterans.

“Code of Conduct” is their new creation, that on twelve new tracks once again delivers melodic and dancable EBM with the German’s distinctive stamp on it. This time, like many other acts right now, largely influenced by the political chaos of recent years with terrorism, brexit and other hot topics.

To me personally, it has honestly been some time since the German act delivered a really good and genuine album. But “Code of Conduct” surprises positively and is far better than the latest studio album, the quite mediocre “Companion in Crime” (2013). The new material takes Funker Vogt, at least once in a while, back to the well-composed and nicely produced remarkable heights in the class of “Aviator” (2007).

The song material certainly varies a lot in quality, but say what you want, and the facts remain: Gerrit Thomas is a good sound sculptor and for the most parts builds beautiful and nicely sounding arrangements and composes compelling melodies. My personal highlights on “Code of Conduct” are the high-octane and melodious, but at the same time typically Funker Vogt-ish magnificent songs like “Wahre Helden” and “Armed and Dangerous”. Together with the wonderfully twisted tale “Superstar” and the beautiful melancholic single track “Der Letzte Tanz” with a chorus that, despite being similar to the ones on a handful of Funker Vogt’s earlier hits, has that strangely peculiar banal ability to quickly dig it’s way in. Chris L‘s vocals works just fine and in fact he might even be more interesting to listen to than the former singer Jens Kästel even though their voices have alot in common.

Funker Vogt has no reason to pretend to be anything and neither have they got anything at all to be ashamed about. “Code of Conduct” displays good craftmanship and delivers exactly what their fans want, all in the German’s very own stylish packaging.

Share Button

Comments are closed.