Subscribe via: RSS

Presence of Mind – “Pure”

Posted on 03 March 2017

Presence of Mind – “Pure”

Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Cramada
Releasedatum: 7 oktober 2016
Genre: Synthpop
Bandmedlemmar: Hannes Ambros, Anders Wallroth, Christoffer Lundström
Land: Sverige
Recensent: Jens Atterstrand

 

FacebookSpotifyDiscogsSoundcloud

(English version below)

Mariestadstrion gör sig bäst i upptempo

Mariestadstrion Presence of Mind, som återvände med den strålande “Interpersonal” (2015) efter en längre tids frånvaro, släppte i höstas uppföljaren “Pure”.

Albumet inleds starkt med de tre refrängstarka och melodiösa upptempospåren “It’ too Quiet”, “What’s in it for You?” och singelspåret “Help Me Help You” samtliga väldigt snyggt arrangerade. Christoffer Lundströms röst är genomgående doppad i ett lätt anslag av blues och det är i låtarna med lite mer driv, som de tidigare nämnda tre spåren samt den andra halvans “Slowly” och den, om än väl långdragna “Show Me”, som den fungerar allra bäst. Tyvärr fungerar det dock mindre bra i de långsammare electroblues-doftande låtexperimenten, där melodierna lätt går förlorade på vägen. Christoffers wailande röstexperiment blir lite för många för att hålla intresset uppe och skip-knappen är på sina ställen lite väl nära till hands. De svenska versionerna av “Black Angel” (“Svarta ängeln”) och “You Behave Sometimes” (“Du är bra ibland”) funkar hyfsat även om jag föredrar de engelska versionerna och kanske hellre hade sett två andra spår här.

Kanske är det så att bandets förra relativt starka album “Interpersonal” har byggde upp alltför höga förväntningar hos mig inför “Pure”, som är ett något ojämnt album. När allt kommer kring så är det nog också så att Presence of Minds fina låtskrivarkvaliteter gör sig allra bäst i just i upptempo. “Pure” innehåller dock en handfull riktigt bra låtar som definitivt inte har fått mig att ge upp hoppet inför framtiden.

Tracklist

01. It´s too Quiet (04:28)
02. What´s in It for You? (04:41)
03. Help Me Help You (05:29)
04. I Am Demon (04:34)
05. You Behave Sometimes (04:58)
06. Brittle Bones (04:27)
07. Chasing Waterfalls (04:22)
08. Welcome Home (04:31)
09. Black Angel (04:06)
10. Interstate (04:38)
11. Slowly (04:40)
12. Show Me (07:03)
13. Svarta Ängeln (Black Angel Swedish Version) (04:06)
14. Du är bra ibland (You Behave Sometimes Swedish Version) (04:58)

(English version below)

Swedish trio best in upbeat

Swedish trio Presence of Mind, who returned with the brilliant “Interpersonal” (2015) after a prolonged absence, released the sequel “Pure” back in october.

The album gets a strong kick-off, with the three catchy and melodic uptempo tracks “It ‘too Quiet”, “What’s in it for You?” and the previous single track “Help Me Help You”, all very nicely arranged. Christoffer Lundström’s vocals are consistently dipped in a light touch of blues and works best in the songs with a little more drive, as the previously mentioned three tracks and the second half’s “Slowly” and the, perhaps a bit too long, “Show Me”. Unfortunately it doesn’t work at all for me in the slower electro blues-scented song experiments, where the melodies too easily get lost on the way. Christoffer’s wailing vocal xperiments are too many to keep up my interest and the skip button is sometimes a little too close at hand. The Swedish versions of “Black Angel” (“Svarta ängeln”) and “You Behave Sometimes” (“Du är bra ibland”) works ok, although I prefer the english versions, and would have perhaps rather got two other tracks in their place.

Perhaps the band’s last relatively strong album “Interpersonal” did build up too high expectations of me of “Pure”, which is a somewhat uneven album. Perhaps the bottom line is that Presence of Mind’s fine song-writing abilities works best in upbeat. “Pure” however contains a handful of really good songs that definitely hasn’t made me given up all hope for the future.

Share Button

Comments are closed.