Subscribe via: RSS

PreEmptive Strike 0.1 – “Through the Astral Cold”

Posted on 16 March 2017

PreEmptive Strike 0.1 – “Through the Astral Cold”

Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: DWA
Releasedatum: 27 februari 2017
Genre: Dark electro, harsh EBM
Bandmedlemmar: George Klontzas, Jim “The Blaster”, Yiannis Dseq
Land: Grekland
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookLast.fmSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudReverbnationYoutube

(English version below)

Grekiska folkmusikinfluenser i dansant mörk electro

Vid första anblicken så kan PreEmptive Strike 0.1:s nya album “Through the Astral Cold” lätt uppfattas som ett relativt alldagligt generiskt album i den mörkare skolan av electro och harsh EBM. Men så fort man grävt bara lite djupare i den snygga och melodiösa produktionen, så framträder i många av spåren ett mörker och en tyngd som många av banden i den här genren alltför ofta misslyckas med att förmedla numera.

Den Kreta-baserade frontmannen och låtskrivaren George Klontzas, tillsammans med kombattanterna Jim “The Blaster” och Yiannis Dseq har nu lämnat det grekiska mytologi-temat från aktens två föregående ordinarie studioalbum “T.A.L.O.S.” (2012) och “Epos V” (2015) bakom sig. “Through the Astral Cold” tar trion tillbaka till dess tidigare sci-fi tema när man berättar en mörk och dystopisk futuristisk thriller över nio kapitel samtidigt som man genomför ännu en attack mot scenens allra mörkaste dansgolv.

De grekiska folkmusikinfluenserna, som ständigt har kryddat PreEmptive Strikes originella ljudbild finns fortfarande representerade via originella melodistrukturer och akustiska inslag, även om de den här gången framträder något mer dolt, ständigt inbäddade i de råa och distinkta elektroniska arrangemangen. Mörka klubbdräpare som “Killing Protocols” och “Phantom” (med gästspel av Schwarzblut-sångaren Pascal Altena) möter Laibach-doftande marschtakter i titelspåret samt min personliga favorit – den ljuvt analogt basgångbubblande “Harbinger”.

Albumet levererar måhända lite väl mycket av det goda, konceptet upprepas lite för mycket på vissa ställen och mittpartiet innehåller tyvärr ett par-tre något svagare spår. Men när allt kommer omkring så är “Through the Astral Cold” ett härligt fartfyllt, snyggt producerat, melodiöst och ytterst dansant album på vilket PreEmptive Strike 0.1 på ett fascinerande sätt har lyckats injicera sina musikaliska grekiska rötter i en stil av musik som inte alltid verkar tillåta speciellt stora utsvävningar.

Tracklist

01. (A)llied (M)astercomputer (01:18)
02. Killing Protocols (05:26)
03. Phantom (feat. Scwarzblut) (05:02)
04. Pyrrhic Victory (04:29)
05. The Astral Cold (04:21)
06. More Than Flesh (05:50)
07. Once They Came (04:23)
08. Harbinger (05:59)
09. Stasis Capsules (03:48)

(English version below)

Greek folk influences in dancable dark electro

At a first glance it may appear that Preemptive Strike 0.1’s new album “Through the Astral Cold” perceives as a relatively common generic album in the darker school of electro and harsh EBM. But as soon as you’ve dug a little deeper into the sleek and melodic production, many of the tracks contains darkness and penderosity that many of the bands in this genre too often fails to convey these days.

The Crete-based frontman and songwriter George Klontzas, along with his combatants Jim “The Blaster” and Yiannis Dseq have now left the Greek mythology theme from the act’s two preceding regular studio albums “T.A.L.O.S.” (2012) and “Epos V” (2015) behind. “Through the Astral Cold” takes the trio back to it’s previous sci-fi theme telling a nine chapters long, dark and dystopian futuristic thriller while yet making another attack on the scene’s darkest dancefloors.

The Greek folk influences, that have constantly spiced up PreEmptive Strike’s original sound is still represented through original melody structures and acoustic elements, although this time it all appears discretely hidden and constantly embedded in the raw and distinct electronic arrangements. Dark club killers like “Killing Protocols” and “Phantom” (with guest appearance by Schwarzblut-singer Pascal Altena) meets Laibach-scented marching beats of the title track, as well as my personal favorite – the sweet analogue-bass-wobbling “Harbinger”.

The album might deliver a bit too much of the goods, the concept is repeated a few times too many here and there and the middle section unfortunetely contains two or three slightly weaker tracks. But after all “Through the Astral Cold” a wonderfully pacey, nicely produced, melodic and highly danceable album on which PreEmptive Strike 0.1 in a fascinating way has managed to inject their musical Greek roots in a style of music that doesn’t always seem to allow much debauchery.

Share Button

Comments are closed.