Subscribe via: RSS

2nd Face – “Nemesis”

Posted on 28 March 2017

2nd Face – “Nemesis”

Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: Dependent Records
Releasedatum: 17 februari 2017
Genre: Electro-industrial
Bandmedlemmar: Vincent Uhlig (alias Thorn)
Land: Tyskland
Recensent: Niklas Hurtig

 

FacebookLast.fmtidalSpotifydeezeritunesDiscogsBandcamp

(English version below)

Nykomlingens debut imponerar föga

Nykomlingen 2nd Face från Tyskland, som är en enmansshow signerat artistnamnet Thorn eller Vincent Uhlig som informationen på facebooksidan gör gällande, släppte den 17 februari debutalbumet “Nemesis” via Dependent Records. Det handlar om modern industrial av det aggressiva slaget med melodiska inslag och distad röst, ungefär som vanligt med andra ord. Ibland låter 2nd Face som In Strict Confidence anno 1998, både ljudmässigt och sångmässigt och det är först på tredje spåret “Divine” som jag hajar till och insuper de vackra stråkarna med det mörka mullret. Även på nästkommande “Mindlapse” som antagligen är albumets höjdpunkt drömmer man sig tillbaka till en Dennis Ostermannsk tid i Tyskland i slutet av 90-talet.

Det är dock inte så frekvent som man hade önskat och ganska fort återställer sig soundet till det normala. Influenser hörs även av Front Line Assembly och kanske Combichrist, men även där inte lika bra som förlagan eller i en unikt intressant tappning. Tyvärr så lämnar sångtexten övrigt att önska då de rent generellt avhandlar egocentriska ämnen med korta budskap.

Ljudmässigt har 2nd Face en förmåga att fylla ut partier i vissa spår med upprepningar i brist på melodiska sidoäventyr. Ljudbilden vecklar aldrig ut sig till sin fulla potential utan stannar mellan melodiskt, aggressivt och tungt, även om just vissa melodiska partier är mycket välljudande.

Sjunde spåret “Weapon” är trots den Skinny Puppy-osande titeln mer en referens till Front Line Assemblys “Target” och är aktens, nu för tiden, obligatoriska inslag av 80-tals industrial. Albumet är fullt av intressanta idéer men de blommar aldrig ut till att bli intressanta nog, på något plan. Debuten stannar vid ett godkänt betyg men det kan dock bli någorlunda intressant att se hur Thorn utvecklar detta i framtiden.

 

 

Tracklist

01. Instinct (06:38)
02. Movement (04:14)
03. Divine (06:41)
04. Mindlapse (05:52)
05. Nemesis (05:08)
06. Deathspread (05:51)
07. Weapon (06:12)
0B. 8rother (07:49)
09. 1st Of His Name (05:23)
10. Now You Can See (06:05)
11. Punisher (04:53)
12. Insanity (10:12)

(English version below)

This newcomers debut is hardly impressing

The new act 2nd Face originating from Germany is a one-man show signed the moniker Thorn, or Vincent Uhlig as the information states on the Facebook page, who released the debut album “Nemesis” in February on Dependent Records. The music is essentially modern Industrial, the aggressive kind with melodic elements and distorted vocals. Occasionally 2nd Face sounds like 1998-era In Strict Confidence, both in sound and vocals, and it’s only until the third track “Divine” where the music really gets my attention and I absorb the beautiful strings along with the dark rumble. Even on the song directly after, “Mindlapse”, which is likely the album’s highlight, one can’t help but think back to the late 90’s Dennis Ostermann-ian period in Germany.

However this sensation passes faster than one would hope on the album and quite quickly the sound returns to normal. One can hear influences of Front Line Assembly and maybe Combichrist but even then not quite as good as the original, nor as unique. Unfortunately the lyrics leave quite a bit to be desired and are for the most part about egocentric subjects with little else to offer.

Sonically 2nd Face utilizes repetitions in some parts, in lack of interesting melodic adventures. The entire sound as a whole though never fully develops to its full potential but instead stays between melodic, aggressive, and heavy, even though some melodic parts are really well-rounded.

The seventh track “Weapon” is despite the Skinny Puppy-ish title, more of a reference to Front Line Assembly’s “Target” and is the band’s fullfillment of the nowadays mandatory inclusion of 80’s Industrial. The album is full of interesting ideas but never blooms into something really interesting. 2nd Face barely pulles off this debut with a passing rate but it will be somewhat interesting to see how Thorn develops this in the future.

Share Button

Comments are closed.