Subscribe via: RSS

Atropine – “Assailant”

Posted on 02 January 2017

Atropine – “Assailant”

Format: (Album) CD
Skivbolag: EK Product
Releasedatum: 2 december 2016
Genre: Industrial, electro-industrial
Bandmedlemmar: Alex Jarlev, Tomas Kulberg
Land: Norge
Recensent: Niklas Hurtig

FacebookLast.fmDiscogsSoundcloudBandcamp

(English version below)

En berg- och dalbana av höjdpunkter

Norska Atropine är tillbaka med den nya fullängdaren “Assailant” som är uppföljaren till 2014 års “Recurring Nightmares”. Det mesta är sig likt med långsam och förvriden elektronisk musik med tillhörande distad sång. Tempot är genomgående lågt och överraskningsmomenten få. Det första spåret som egentligen sticker ut är “Exterminism” som med sitt elektroniska vibrato maler på fram till övergången till den stillsamma “Naked Fear” där Squadro Blanco blandas med 90-tals electro med viskande sång i en härligt melodisk popballad.

Albumets hittills mest intressanta spår utspelar sig dock under knappt fem minuter då “See Through” vecklar ut en euforisk-dystopisk ljudmatta bestående av synthstråkar. På “Assailant” är vartannat spår lågmäld minimalistisk industrial utan större överraskningar medan den andra halvan spår är melodiska och mer experimentella som faktiskt utmanar musikhjärnan att analysera vad det är man precis lyssnat på. En mycket delad upplevelse med andra ord.

“Destroys” är en mycket mörk och förvriden långsam saga som sedan blossar ut i en stillsam melodisk avslutning. Sammanfattningsvis är det väldigt svårt att få en samlad uppfattning av albumet då det är så uppdelat. Hade albumet bestått av de sju melodiska, intressanta och experimentella spåren hade slutsatsen blivit betydligt mer positiv än nu då hälften av spåren faktiskt är relativt intetsägande. Betyget ska dock ses som en median av samtliga spår och inte som ett betyg på albumet som helhet, för höjdpunkterna är riktigt höga på den berg- och dalbana som “Assailant” utgör.

 

 

Tracklist

01. Life Leash (07:46)
02. Assailant (04:35)
03. Scab Rapture (04:41)
04. Hearse Hand (03:19)
05. Sewercide (03:49)
06. Exterminism (04:36)
07. Naked Fear (03:33)
08. Vein Cramp (06:54)
09. Forfeit (04:05)
10. Dream Resection (04:26)
11. See Through (04:39)
12. Blood Sequence (05:09)
13. Destroys (03:52)
14. Ultra Swine (05:51)
15. Sedatives (06:35)

(English version below)

A rollercoaster among highs

The norwegian act Atropine returns with the new studio album “Assailant” which is a sequel to “Recurring Nightmares” released in 2014. For the most parts the sound is recognizable from previous releases with slow and twisted electronic music alongside distorted vocals. The tempo is generally low and the surprises few. The first track that stands out is “Exterminism” that grinds on with its electronic vibrato until the mellow track “Naked Fear” continues with its mix of Squadro Blanco and 90’s electro blended with whispering vocals in a wonderful melodic ballad.

The most interesting track of the album take place during the five minutes that is “See Through” which unfolds an euphoric-dystopian sound consisting of synthezised strings. Every other track on “Assailant” is slow minimalistic industrial without that many surprises, while the remaining tracks are melodic and more experimental that actually challenges the musical intellect to analyze what you just heard. In other words this is a very divided experience.

The track “Destroys” is a dark and twisted slow story that eventually blooms into a melodic mellow finish. In summary it is very hard to get a collected opinion of the album since it is so diverted. Had the album consisted of the seven melodic, interesting and experimental tracks the overall conclusion would have been far more positive than what is the case now where about half the album is pretty bland. The rating should however be seen as a median of all the tracks and not as an overall rating of the album as a whole, because the highs on “Assailant” are very high on this sonic rollercoaster.

Share Button

Comments are closed.