Subscribe via: RSS

Meta Meat – “Metameat”

Posted on 15 December 2016

Meta Meat – “Metameat”

Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Ant-Zen / Audiotrauma
Releasedatum: 31 oktober 2016
Genre: Industrial, tribal, world music
Bandmedlemmar: Phil Von, Hugues Villette
Land: Frankrike
Recensent: Krister Mörtsell

 

FacebooktidalSpotifygoogleplayitunesDiscogsBandcamp

(English version below)

Med kroppen som instrument

Man behöver inte lyssna många minuter innan man förstår att det här en duo som gillar percussion och rymter. Bandnamnet Meta meat syftar också på användandet av kroppen som instrument. Det vi finner är en ovanlig och väldigt tilltalande mix av analoga percussioninstrument, rytmer gjorda med kroppen (klapp, stamp, slag på kroppen mm) och hårda industriella ljud skapade med synthar. Man har även använt blåsinstrument som traditionellt används inom folk och världsmusik från olika delar av världen. Mest exotiskt på instrumentlistan känns ändå zapateados, en slags Mexicansk danssko som likt steppskor ger ifrån sig rytmiska ljud när de används.

Allt detta vävs skickligt ihop med modern elektronik och skapar musik med ena foten i transframkallande ritualmusik och den andra på ett klubbgolv i en europeisk storstad.

Som ytterligare stämningshöjare ligger även fina ambienta ljudmattor och melodiska slingor och ger  djup till musiken. Allra bäst är det i den drygt sex minuter långa “Shudder”, där förs mina tankar till svenska Mago och deras mix av ambient och rytmisk industri.

Skall jag framföra någon kritik så är det möjligen att albumet är i längsta laget, 61 minuter med komplext ihopvävda rytmer gör att man till sist känner en viss mättnad, men delar man upp lyssningen är det inga problem. Jag gillar det här och kommer att lyssna många varv, man hittar nya intressant ljud och rytmer varje gång.

Tracklist

01. Melt (05:26)
02. Backstitch (05:11)
03. Sword (03:17)
04. Shudder (06:52)
05. Deepen (07:04)
06. Tamed (07:44)
07. Rampage (05:30)
08. Escapism (04:42)
09. Behaviour (08:29)
10. Converge (07:04)

(English version below)

With the body as an instrument

Not many minutes passes by until you get the idea: This is a duo who like percussion and rythms and the bandname Meta Meat is a reference to using the body as an instrument. What we find here is an unusual and very appealing mix of analog percussion, instruments and rhythms made using the body (folding, stamping, impact on the body etc) and harsh industrial sounds created on synthesizers. Horn instruments and some other instruments traditionally used in folk and world music from different parts of the world are also included. Most exotic instruments on the list is the zapateados – a kind of Mexican dance shoe that, like tap shoes emits rhythmic sound when used.

All this is woven deftly with modern electronics and creating music with one foot in a trance-inducing ritual music and the other on a club floor in a European city.

To further your spirit it also unfolds a nice ambient sound carpet that is melodic and gives depth to the music. The best track is the just over six minutes long “Shudder” a track that makes me think of the Swedish act Mago and their mix of ambient and rhythmic industial.

If I should express some criticism, it is possibly that the album is a bit too long. 61 minutes of complex interwoven rhythms makes you finally feel a certain saturation, but listen to it in parts and there is no problem. I like this and will listen to it many times, as I find new and interesting sounds and rhythms each time.

Share Button

Comments are closed.