Subscribe via: RSS

Liverapport: Psyche (+Augen X, Undertheskin) 20161022, Stockholm

Posted on 10 November 2016

Liverapport: Psyche (+Augen X, Undertheskin) 20161022, Stockholm

Klubb Död bjöd in till ännu en kväll på Nalen Klubb i Stockholm den 22 oktober med Psyche (CA), Augen X (PL) och Undertheskin (PL) på scenen.

Jens Atterstrand (text & foto) rapporterar.

 

Jens Atterstrand

 

 

 

(English version below)

Klubb Död är tveklöst en av de intressantaste arrangörskonstellationen vi har i vår del av den svenska alternativscenen just nu. Månad efter månad fortsätter de sitt hängivna sökande efter spännande akter att erbjuda den svartklädda publiken. Mycket likt moderlandet Tysklands mörka musikscen, där de traditionella akterna inom synthpop, EBM och industrial under många år har placerats sida vid sida med närbesläktade genrer och stilar som postpunk och gothrock. Klubb Död fortsätter på ett ytterst charmant sätt att bryta de inrutade och ofta begränsande ramarna och mönstren som vi på hemmaplan under flera decennier har gjort misstaget att bygga upp. Ett besök på något av Klubb Döds arrangemang gör mig både lycklig av den välkomnande och trivsamma inramningen och sällskapet och både hänförd och överraskad av all den ny spännande musik som presenteras på scen.

Kanadensiska Psyche, med den trevliga Darrin Huss i spetsen, skrattade och kramades redan för fullt bakom merch-bordet när jag anlände för att avnjuta det första bandet för kvällen – Undertheskin. Den polska trion frontas av sångaren och låtskrivaren Mariusz Łuniewski och spelar en fusion av The Cure-doftande mörk popstpunkig pop med inslag av både cold wave- och shoegazevibrerande gothrock. Det är stämningsfullt och melodiöst med överraskande mörkt rockiga nummer till glittrande inslag av mer elektronisk och retrodoftande mörk pop. Mycket bra!

Det andra bandet för kvällen Augen X (även de från Polen) bjöd sedan på kvällens stora överraskning. Även om det blir ytterst spretigt så imponeras jag över bandets förmåga att behärska allt ifrån Gary Numan-ångande mörk elektronisk åttiotals-pop till rå metal, allt framfört av den väldigt karismatiske sångaren Karl Nesser.

Psyche avslutade sedan kvällen med ett helt omarbetat live-set med många helt nya versioner av sina klassiker. Darrin Huss är en stor scenpersonlighet med en underbar karisma och publikkontakt, men förmedlar samtidigt ett  otrolig lugn med stor rutin. Han är ett fullblodsproffs som jag har imponerats av ända sedan jag såg bandet första sången i Malmö 1991. Darrin avslöjade också att nytt Psyche-material så sakteligen är på väg, något jag verkligen ser fram emot, liksom fler Klubb Död-kvällar såklart – för det här är ren och skär kärlek!

Ett stort tack till alla inblandade för ytterligare en fantastisk kväll på Nalen Klubb! På återseende.

(English version below the photo galleries)

Psyche

Augen X

Undertheskin

Klubb Död (Club Death) is undoubtedly one of the most interesting promoter-constallations around in our Swedish alternative scene right now. Month by month they continue their dedicated search for exciting acts to provide to our black-clad crowds. Very similar to the motherland Germany’s dark music scene, where the traditional genres like synthpop, EBM and industrial for many years have been placed side by side with related genres like post punk and goth rock. In a charming manner they continue to break the gridded and often limited framework and pattern that we for several decades has made the mistake of building up. A visit to any of Klubb Död’s nights always makes me both happy by the consistently welcoming and comfortable surroundings and people as mesmerized and surprised by all the exciting new music that gets presented on stage.

Canadian Psyche, fronted by the friendly and sweet Darrin Huss, was already laughing and giving out hugs behind the merch table when I arrived to enjoy the first band of the evening, Undertheskin. The Polish trio fronted by singer and songwriter Mariusz Łuniewski makes a fusion of The Cure-scented dark post punk and pop with elements of both cold wave and shoegaze-vibrating rock. It is atmospheric, and very melodic with everything from surprising dark rock numbers to glittering touches of more electronic and retro fragrant dark pop. Very good!

The second band of the evening Augen X (also they from Poland) became the evening’s big surprise and although it gets very sprawling at times I’m very impressed by the band’s ability to master everything from Gary Numan-scented dark electronic eighties-pop to raw metal, all performed and executed by the very charismatic singer Karl Nesser.

Psyche then ended the evening with a completely re-arranged live set with new versions of their classics. Darrin Huss is a great stage personality with a wonderful charisma and presence, but at the same time he possesses incredible calm and routine. He is a real pro that I have been impressed ever since I saw Psyche the first time in Malmö back in 1991. Darrin also revealed that new Psyche material are slowly coming our way and that is something I really am looking forward to. As well as more Klubb Död-evenings ofcourse, because this is pure love!

Many thanks to all involved for another great evening at Nalen Club! See you all again soon.

Share Button

Comments are closed.