Subscribe via: RSS

Liquid Divine – “Get Off My Planet”

Posted on 03 November 2016

Liquid Divine – “Get Off My Planet”

Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: Infacted Recordings
Releasedatum: 30 september 2016
Genre: Electro, synthpop, futurepop
Bandmedlemmar: Christian Fritzsche, Guido Stoye
Land: Tyskland
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcamp

(English version below)

Mångfacetterad och väldetaljerad electro från den tyska duon

Sju år efter den senaste fullängdaren “Autophobia” (2009), så återvänder nu Liquid Divine med bandets nya album “Get Off My Planet”.

Redan ett par spår in så är allt förlåtet och anledningen till varför det tagit sådan tid för Christian Fritzsche och Guido Stoye blir genast glasklar. “Get Off My Planet” presenterar en ordentligt uppdaterad, tjock och ytterst genomarbetad ljudkuliss signerad den tyska duon, där det genomgående temat andas mörk futurism och dystopi. Det överliggande hotfulla mörkret och den nattsvarta melankolin får, om än endast i några få partier, sedan sällskap av ett några ljusa och lättare spår på ett överlag relativt varierat album.

Softa pads, analoga basgångar och sammetslena breda stråkarrangemang kryddas upp med mängder av snygga effekter, udda rytmer och vocoders. Alltihop förpackas och levereras i en komplex ljudbild där antalet lager av mikrodetaljer stundtals inte tycks finna några slut tillsammans med de passande och välskrivna låttexterna som avhandlar såväl liv som död, människors livsval och ett antal existentiella frågor. Smakfullt utplacerade små akustiska inslag av såväl piano, trumljud och akustisk gitarr ger väldigt många överraskningsmoment.

De tunga bombastiska rytmerna, körerna och akustiska inslagen i spår som “Regolith” ger vibbar av ambient världsmusik medan de långsamt växande spåren, som den refrängstarka, electro-industriella och vocoder-kryddade “Home Ground” till exempel, med sina dupstep-programmerade rytmer, i sin tur påminner en hel del om modern elektronisk industrial, i stil med det som Front Line Assembly och andra akter har gett oss under de senare åren.

Även om huvudfokus på “Get Off My Planet” ligger i tjockt ambienta och väldigt fullmatade arrangemang likt sakta växande soundtracks, där kryptiska budskap förmedlas ovanpå en mångfacetterad och väl detaljerad vägg av ljud, så innehåller albumet även ett par lite mer lättlyssnade, snyggt arrangerade och medryckande inslag som andraspåret “Let’s Begin Again”, den melodiösa “Fireflies” och den andra halvans “Here She Comes”, liksom skruvade electronummer som den diskret akustiskt gitarrkryddade “Die to Meet You”.

Såväl låt- som ljud- och produktionstekniskt är albumet verkligen en stor fröjd för öronen och definitivt något för alla fans av modern synthpop och komplex nutida electro som SeaboundEdge of Dawn eller Ghost & The Writer.

“Get Off My Planet”  är en stark kandidat till en av undertecknads personliga favoriter för året och albumet är ett för genren ytterst välljudande och på många sätt nyskapande och unikt album.

8/10 STRÅLANDE!

Tracklist

liquid_divine

01. Now And Then (04:18)
02. Let’s Begin Again (04:09)
03. Fireflies (04:44)
04. House Of Leaves (04:05)
05. Die To Meet You (04:25)
06. Regolith (03:02)
07. Home Ground (04:09)
08. Little Soul (04:24)
09. Time And Tide (04:05)
10. Not Your Life (04:44)
11. Here She Comes (04:28)
12. Trillion (04:55)
13. Basic Bitch (04:08)

(English version below)

Multifaceted and detailed electro from the German duo

Seven years has passed since the last full-length album “Autophobia” (2009), but now Liquid Divine returns with the band’s new album “Get Off My Planet” and already a couple of tracks into this new album everything is forgiven and the reason why it has taken such a time for Christian Fritzsche and Guido Stoye immediately becomes crystal clear.

“Get Off My Planet” presents a thoroughly updated, thick and extremely elaborated soundstage by the German duo, where the recurring theme breathes of dark futurism and dystopia. The overheading menacing darkness, gloom and melancholy is then, if only in a few parts, joined by a few brighter and lighter tracks on an in hole relatively varied album.

Soft pads, analog basslines and velvety and wide string arrangements are spiced up with a lot of nice effects, odd rhythms and vocoders. Everything is packed and delivered in a complex soundscape where the number of layers of micro details sometimes do’t seem to have any end along with appropriate and well written lyrics that deals with both life as death, people’s life choices and a number of existential questions. Tastefully deployed small acoustic elements of both piano, drum sounds and acoustic guitar also gives many surprises.

The heavy bomastic rhythms, choruses and acoustic features on tracks like “Regolith” provides hints of ambient world music slowly increasing the grooves, while the chorus strong, electro-industrial and vocoder-wibed “Home Ground” for example, with it’s dupstep-programmed rhythms, in turn, reminds me a lot of modern electronic industrial, like that which Front Line Assembly and other acts has given us in recent years.

Although the main focus on “Get Off My Planet” is put on thick, ambient and packed arrangements building up slowly growing soundtracks, where the cryptic messages are conveyed on top of a multifaceted and well detailed wall of sound, the album also includes a pair of more easygoing, nicely arranged and catchy tracks like the second track “Let’s Begin Again”, the melodic “Fireflies”, the other half’s “Here She Comes”, and the twisted electro number like the discretely acoustic-guitar flavored “Die to Meet You”.

The album’s songwriting- aswell as sound- and production-qualities are really a delight for the ears and a must for all fans of modern synthpop and contemporary complex electro in the likes of SeaboundEdge of Dawn or Ghost & The Writer.

“Get Off My Planet” is one of my own personal favorites of this year and it is, for the genre, a very sonorous and in many ways innovative and unique album.

Share Button

Comments are closed.