Subscribe via: RSS

Hologram_ – “Amen: Requiem for Heart Fragment”

Posted on 17 November 2016

Hologram_ – “Amen: Requiem for Heart Fragment”

Format: CD, Digital
Skivbolag: Ant-zen / Audiotrauma
Releasedatum: 4 november 2016
Genre: Industrial, electro
Bandmedlemmar: Martin Delisle
Land: Frankrike
Recensent: Krister Mörtsell

FacebookLast.fmgoogleplayitunesDiscogsBandcamp

(English version below)

Med fascination för ljud och rytmer

Det här är min första kontakt med fransmannen Martin Delisle, men han verkar ha gjort musik under ganska lång tid och under olika alias, (Cheerleader69, Dexy corp och Republik of screens för att nämna några). Det här är det andra albumet hans släppe under monikern Hologram_.

Han är fascinerad av ljud och rytmer, det hör man ganska snabbt. Det är väldigt mycket coola hårda industriljud och komplexa rytmer, ofta en hel del synkoper. Tyvärr tycker jag att det blir lite för mycket, musiken får inte riktigt något flyt, utan det blir mest rytmer och ljud som staplas på varandra. Det hjälper inte att det även är orkestrala inslag, även där går det på tomgång. Jag kan uppskatta ljuden, t.ex. på andra spåret “Vertigo Inferno” så går mina tankar snabbt till Amon Tobin, men här finns inte samma fantasi och uppfinningsrikedom. Det tydligaste exemplet på när det går överstyr med rytmiska upphakningar och synkoper är på ”In Pandemonium”. Det är egentligen bara på ”The Moonlight Empire” som jag rycks med i rytmerna som här påminner om gamla Cold Meat-band som Sephirot och In Slaughter Natives men det är endast här.

Kombinationen av filmmusikinspirerad orkestermusik och hårda industriella rytmer är förvisso intressant, men för mig är det alldeles för teatraliskt och upphackat för att jag skall finna någon större njutning. Då lyssnar jag hellre på Amon Tobin.

5/10 GODKÄNT!

Tracklist

hologram_

01. Amen (first testament) (03:39)
02. Vertigo Inferno (04:07)
03. Thirteen Theorems (05:53)
04. The Manifest (02:02)
05. In Pandemonium (04:58)
06. Echoes (05:00)
07. The Moonlight Empire (06:17)
08. Coda Sphera (04:31)
09. Nostradamus Conspiracy (03:42)
10. Equilibrium (04:58)
11. Amen (Final Testament) (05:20)

(English version below)

With fascination of sounds and rhythms

This is my first contact with the Frenchman Martin Delisle, but he seems to have done the music for quite a long time and under different aliases (Cheerleader69, Dexy Corp. and Republic of Screens to name a few). This is the second album released under the moniker Hologram_.

His fascination for sounds and rhythms can be heard quite quickly. It’s very cool harsh industrial sounds and complex rhythms, and often a lot of syncopation. Unfortunately, I think it gets a little too much, the music never gets any flow, it is most rhythms and sounds that are stacked on each other. It does not help that there are also some orchestral elements, even there, it becomes quite idle. I can appreciate the sounds in for example the second track “Vertigo Inferno” were my thoughts quickly goes to Amon Tobin, but not quite the same imagination and ingenuity. The clearest example of when it goes overboard with snags and rhythmic syncopation is on “In Pandemonium”. There are really only on “The Moonlight Empire” that I get carried away by the rhythms reminiscent of the old Cold Meat bands Sephirot and In Slaughter Natives, but it is only on these songs.

The combination of film music and orchestral inspired music with harsh industrial rhythms is certainly interesting, but for me it’s just too theatrical and chopped up to find any great pleasure. I’d rather listen to Amon Tobin.

Share Button

Comments are closed.