Subscribe via: RSS

Apoptygma Berzerk – “Exit Popularity Contest”

Posted on 01 November 2016

Apoptygma Berzerk – “Exit Popularity Contest”

Format: (Album) CD, vinyl, kassett
Releasedatum: 7 oktober 2016
Skivbolag: Rough Trade (Border Music)
Genre: Electro, synthpop, synthwave
Bandmedlemmar: Stephan Groth, (Jonas Groth), (Ted Skogman)
Land: Norge
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookTwitterLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsSoundcloudReverbnationYoutube

(English version below)

En hyllning till fornstora elektroniska musikhjältar

Apoptygma Berzerk-frontmannen Stephan Groth har nu samlat ihop ett urval av spår från de senaste årens EP- och singelsläpp till det nya fullängdsalbumet “Exit Popularity Contest”.

Det mesta som vi under lång tid vant oss vid när det gäller Apoptygma Berzerk har skrapats bort och Stephan har istället valt att plocka upp ett antal trådar från begynnelsen av hans musikskapande. “Exit Popularity Cotest” kryllar av influenser och hyllningar till fornstora elektroniska hjältar som Tangerine DreamJean-Michel JarreVangelis och det Kraftwerks tidigare material.

Sånär som på några inslag av röstsamplingar, samt sånginsatsen på den nya versionen av “U.T.E.O.T.W.” (Until the End of the World), så är albumet helt instrumentalt vilket till mig förmedlar en mängd olika känslor. På vissa spår är strukturen och motivet tydligt, som till exempel i den inledande Jean-Michel Jarre-hyllningen “The Genesis 6 Experiment v4” och “For Now We See Through a Glass, Darkly v2”. På den sistnämnda har Stephan förresten återanvänt den ledande melodislingan från “Burning Heretics”. De abstrakta och kryptiskt komplexa ljudexperimenten som “Hegelian Dialect v4” och “Stille når gruppe v4” för sedan i sin tur tankarna till 70-talets Kraftwerk. Den mörka och dova “modularsynthiga” “The Devil Pays in Counterfeit Money v4 16” tillsammans med de sammetslena och ljuvt retrodoftande “The Cosmic Chess Match v2” och “Rhein Klang v3 lc 48 hz” ger sedan en väldigt luftig känsla av rymd och frihet likt filmmusiken till någon science fiction-klassiker från åttiotalets början.

De norska giganterna Apoptygma Berzerk bildades redan 1989 av Stephan Groth och andremedlemmen Jon Erik Martinsen, som senare lämnade bandet för att under mitten av nittiotalet bilda synthpopduon Sweep tillsammans med Truls Kristian Nygaard. Resten är som man säger, historia.

“Exit Popularity Contest” representerar för mig den elektroniska nyfikenhet och inspiration som la grunden för Apoptygma Berzerks musikskapande, även om det givetvis är någonting helt annat än exempelvis bandets fyra första klassiska album “Soli Deo Gloria” (1993), “7” (1996), “Welcome to Earth” (2000) eller “Harmonizer” (2002).

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist

apoptygma_berzerk

01. The Genesis 6 Experiment (09:17)
02. Hegelian Dialectic (04:29)
03. For Now We See Through A Glass, Darkly (08:36)
04. Stille Når Gruppe (05:47)
05. In A World Of Locked Rooms (08:54)
06. The Cosmic Chess Match (07:36)
07. U.T.E.O.T.W. (Instrumental) (07:25)
08. The Devil Pays In Counterfeit Money (07:27)
09. Rhein Klang (06:59)
10. U.T.E.O.T.W. (Extended Version) (Bonus Track) (09:09)

(English version below)

Pays tributes to old electronic heroes

Apoptygma Berzerk-frontman Stephan Groth has put together a selection of tracks from the recent EP and single releases for the new full-length album “Exit Popularity Contest”.

Most of what we’ve been used to when it comes to Apoptygma Berzerk has been scraped off, instead Stephan have opted to pick up the threads from the very beginning of his musical career. “Exit Popularity Contest” picks up influences and pays many tributes to good old electronic heroes like Tangerine Dream, Jean-Michel JarreVangelis and the early works of Kraftwerk.

Except for a few vocal samples and the vocal take on the new version of “U.T.E.O.T.W.” (Until the End of the World), the album is completely instrumental, which to me conveys a range of emotions. On some tracks, the structure and the motive is quite clear, for example, on the initial Jean-Michel Jarre-tribute “The Genesis 6 Experiment” and “For Now We See Through a Glass, Darkly v2”. On the latter Stephan incidentally reuses the leading melody line from “Burning Heretics”. On abstract and cryptic complex sound experiments like “Hegelian Dialect v4” and “Stille reach gruppe v4” the sound, in turn, evokes like something inspired by the 70’s Kraftwerk. The dark and moody modular-style sound on “The Devil Pays in Counterfeit Money v4 16” along with the velvety and sweet retro scented “The Cosmic Chess Match v2” and “Rhine Klang v3 lc 48 hz” then gives an airy kind of feeling of space and freedom like a soundtrack that would suit any of the sci-fi classics from the early eighties.

The Norwegian giants Apoptygma Berzerk was formed back in 1989 by Stephan Groth and second member Jon Erik Martinsen, who later left the band during the mid-nineties to form the synthpop duo Sweep together with Truls Kristian Nygaard. The rest is, as they say, history.

“Exit Popularity Contest” represents the electronic curiosity and inspiration that laid the foundation for Apoptygma Berzerk’s musical creation, even if it obviously is something completely different than, say, the band’s first four classic albums “Soli Deo Gloria” (1993), “7” (1996 ), “Welcome to Earth” (2000) and “Harmonizer” (2002).

 

Share Button

Comments are closed.