Subscribe via: RSS

Model1 – “The Vocoders Strikes Back”

Posted on 18 October 2016

Model1 – “The Vocoders Strikes Back”

Format: (Album) CD ***, digital
Skivbolag: Razgrom Music
Releasedatum: 22 augusti 2016
Genre: Synthpop, electropop
Bandmedlemmar: Isak Rypdal
Land: Norge
Recensent: Stefan Last

 

FacebookLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcamp

(English version below)

En lovande start på ett nytt soloprojekt

Model1 är ett nytt soloprojekt från Isak Rypdal, ena halvan av norska Electro Spectre. Det ska genast göras klart att undertecknad inte är speciellt insatt i Electro Spectres utgivningar. Efter att ha sett dem live för ett par år sedan sorterades bandet in under kategorin ”Inte riktigt min grej”. Därför var jag inledningsvis lite tveksam till att ge mig på att recensera Model1s debut, men jag tog mig i alla fall en provlyssning och blev positivt överraskad.

Lätt synthwaveinfluerad synthpop i form av ”If the Machines Comes Back” inleder albumet på starkast tänkbara sätt. Snygga melodier klädda i flera lager av sköna synthmattor kompletterat med vocoders vräker undan alla tvivel och jag lyssnar vidare med nytänd nyfikenhet.

Albumet fortsätter med ”Fading Away”, ”Turn Back the Time” och ”The Human Race”. De är kanske inte riktigt lika starka som öppningslåten, men snyggt och kompetent producerade, och ljudbilden består i stort sett, dock utan vocoders. Detsamma gäller ”It’s Been a Long Time” som dyker upp lite senare på plattan.

The Back Hands Of Time” bjuder på typisk modern synthpop och passerar, i jämförelse med tidigare låter, tämligen obemärkt. Inget som stör den övergripande lyssningsupplevelsen, men heller inget som sticker ut.

Vocodern hälsar på igen i ”Leave this Fort” och de subtila synthwaveinfluenserna är tillbaka. Dessa finns också med på efterföljande ”Release Me Now”. Här gästar också Kist och höjer låten ytterligare med en grym sånginsats. Mer vocoders blir det på korta ”I Need to Be Found” som följs av tidigare nämnda ”It’s Been a Long Time”Kist gör ytterligare ett välkommet besök på lugna ”Let Me Fly Away”. Låten kunde nästan varit hämtad från något av Bel Cantos tidigare album. Stämningsfullt och vackert.

Den digitala versionen av albumet avslutas med ”Running For You”, en låt som hamnar bland de som är helt ok snarare än riktigt bra. Som en odramatisk landning efter en resa som blandat fantastiska upplevelser med slentrianmässiga turistfällor skulle man kanske kunna säga. Om man investerar i den begränsade CD-upplagan av albumet bjuds man dock på ytterligare en låt. Det blir då ”River of Men” som avslutar lyssningen istället. Tyvärr har jag i skrivande stund inte tillgång till låten, men då Kist åter gästspelar känns det med tanke på vad vi hört tidigare som en bra idé att utöka CD-samlingen.

Sammanfattningsvis måste jag säga att ”The Vocoders Strikes Back” är en mycket lovande start på detta soloprojekt. Glädjande nog läser jag i pressmeddelandet att det kommer att vara mycket fokus på Model1 de närmaste åren. Jag hör definitivt till de som ser fram emot att höra mer.

6/10 BRA!

Tracklist

model1

01. If the Machines Comes Back (04:15)
02. Fading Away (03:42)
03. Turn Back the Time (04:03)
04. The Human Race (02:57)
05. The Back Hands of Time (03:40)
06. Leave This Fort (03:02)
07. Release Me Now (feat. Kist) (03:05)
08. I Need to Be Found (02:27)
09. It’s Been a Long Time (03:33)
10. Let Me Fly Away (feat. Kist) (03:39)
11. Running For You (05:48)
12. River of Men (feat. Kist) (03:06) ***

(English version below)

A promising start to a new solo project

Model1 is a new solo project from Isak Rypdal, one half of Norwegian band Electro Spectre. Let me make it clear right from the start that yours truly is not particularly familiar with the back catalogue of Electro Spectre. After seeing them live a few years ago they were filed under ”Not quite my thing”, hence me being slightly hesitant about taking on a review of the Model1 debut. But I gave it a listen and was pleasantly surprised.

The synthwave influenced synthpop of ”If the Machines Comes Back” opens the album in the strongest possible way. Engaging melodies dressed in layers of synths with added vocoders pushes all my doubts out of the way and I keep on listening with newfound curiosity.

The album continues with ”Fading Away”, ”Turn Back the Time” and ”The Human Race”. They may not be quite as strong as the opening track, but they’re well-crafted and manages to remain fairly close to the sound of their precursor, although without the vocoders. The same goes for ”It’s Been a Long Time” which appears a bit later on the album.

”The Back Hands of Time” offers a slice of fairly typical modern synthpop and, compared to the previous songs, passes by rather unnoticed. It’s nothing that will disturb the overall listening experience, but neither does it stand out. The vocoder is back again on ”Leave This Fort” as are the subtle synthwave influences. They remain present on ”Release Me Now”. The latter also features Kist who’s excellent vocal contribution gives the track a further boost. There’s more vocoders on the short ”I Need to Be Found” which is then followed by the previously mentioned ”It’s Been a Long Time”. Kist makes another welcome appearance on the serene ”Let Me Fly Away”. The song could almost be taken from one of Bel Canto‘s earlier albums. Atmospheric and beautiful.

The digital version of the album closes with ”Running For You”, a track that falls among those that are quite ok rather than very good. Like a smooth landing after a journey that has mixed amazing experiences with regular tourist traps, so to speak. If you invest in the limited CD edition of the album you’re treated to one more track. The album then finishes off with ”River of Men” instead. Unfortunately, at the time of writing, I do not have access to this track. But as Kist once again contributes, I feel that it might be worth adding this release to the CD collection.

All in all ”The Vocoders Strikes Back” is a very promising start to this solo project. I was glad to read in the press release that Model1 will be very much focused upon over the next couple of years. I definitely belong to those who are looking forward to hearing more.

Share Button

Comments are closed.