Subscribe via: RSS

Cities Last Broadcast – “The Humming Tapes”

Posted on 20 October 2016

Cities Last Broadcast – “The Humming Tapes”

Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: Cryo Chamber
Releasedatum: 22 juni 2016
Genre: Dark ambient, drone
Bandmedlemmar: Pär Boström
Land: Sverige
Recensent: Krister Mörtsell

 

FacebookLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloud

(English version below)

Spöklika röster på svajiga rullband

Pär Boström, mannen bakom Cities Last broadcast, är kanske mest känd för sitt band Kammarheit. Han har även startat bok- och skivbolaget Hypnagoga Press tillsammans med sin syster, så han har många järn i elden just nu.

Det här är det andra albumet från Cities Last broadcast och den här är väldigt annorlunda jämfört med det första. Här har han använt sig mycket av analoga instrument och även rullbandspelare, det ger en mycket mer organisk ljudbild. Enligt skivbolaget Cryo Chambers bakgrundsinformation om albumet så har Pär utforskat sin fascination för seanser under 1900-talets början och det känns som att han har lyckats väldigt bra utifrån den beskrivningen.

“Cities Last Broadcast” inleds med “Lights out” som börjar med ett piano och blåsinstrument ovanpå lite skumma bakgrundsljud. När vi sedan övergår till “The Sitting” blir det mer traditionella mörka ambient-mattor men i bakgrunden hörs det massor av spöklika röster från svajiga rullband, rent generellt så är musiken mörk och man tänker sig att det ligger ett sepia-filter över hela ljudbilden. Bilder på gråbruna hus i 20-talets östeuropa är lätta att framkalla i huvudet när man lyssnar. “Centennial” och “Fourth floor” förmedlar en lite annan känsla och de spöklika ljuden i bakgrunden är inte lika närvarande här. Rösterna och de svajiga ljuden kommer tillbaks under hela skivan och gör att det känns väldigt tematiskt.

Det är svårt att plocka ut enskilda spår att tipsa om på “Cities Last Broadcast”. Det är albumet i sin helhet som man lyssnar på och det kommer att bli många lyssningar då det känns som något nytt i en genre där mycket ofta påminner om annat som man har hört tidigare.

8/10 STRÅLANDE!

cities_last_broadcast

Tracklist

01. Lights Out (01:52)
02. The Sitting (07:04)
03. Anomaly (02:03)
04. Glossolalia (06:46)
05. Centennial (05:20)
06. Fourth Floor (05:22)
07. Electricity (06:31)
08. Kathédra (11:52)

(English version below)

Ghostly voices on wobbly tape

Pär Boström, the man behind Cities Last Broadcast, is perhaps best known for his band Kammarheit. He has also started the book- and record company Hypnagogic Press with his sister, so he has many irons in the fire right now.

This is the second album from Cities Last Broadcast and this is very different from the first. Here he has used a lot of analog instruments and even tape recorders, which provides a much more organic sound. According to the record company Cryo Chambers background information about the album Pär has explored his fascination with seances during the early 1900s and it feels like he has been very successful on the basis of the description.

“Cities Last Broadcast” begins with “Lights Out” starting with a piano and wind instruments on top of a little murky background noise. When it then comes to “Sitting” we’re wrapped in more traditional soundcarpets of dark ambient but in the background you can hear lots of ghostly voices from wobbly tapes and, in general, the music is dark like you could imagine some sort of sepia filter has been layered on top of the soundstage. Pictures of drab houses from the 20th century eastern Europe are easy to evoke in your head when you listen to it. “Centennial” and “Fourth Floor” conveys a slightly different emotion and the ghostly sounds in the background is not as present here. The voices and the swaying sounds come back throughout the album and makes it feel very thematically suitable.

It is difficult to pick out individual tracks on “Cities Last Broadcast”. It’s the album in its entirety that you would want to listen to and there will be many listenings becuase I feel there’s something new here, in a genre where very alot of music are reminiscent of something else one has heard before.

Share Button

Comments are closed.