Subscribe via: RSS

Syntec – “The Beginning”

Posted on 20 September 2016

Syntec – “The Beginning”

Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Infacted Recordings
Releasedatum: 23 september 2016
Genre: Synthpop
Bandmedlemmar: Uwe Kallenbach, Tobias Hartwig
Land: Tyskland
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcamp

(English version below)

En ojämn men ytterst charmerande comeback

Tyska Syntec var en av den dryga handfull akter som, tillsammans med namn som And OneDance or DieSnog och Swamp Terrorists, gavs möjligheten till lansering via den numera smått legendariska skivbolagsetiketten Machinery Records i början av nittiotalet. Nu gör de comeback med det nya albumet “The Beginning”.

Om mitt minne inte sviker mig så upptäckte jag dem själv via en Hot Stuff-annons för debut CD-maxin “Puppets” (1993) och faktum är att bandets andra album “Upper World” från 1995 håller riktigt hög kvalitet även med dagens mått mätt.

Att som band göra comeback efter så här många års tystnad torde kräva såväl stort mod som eftertanke och att dessutom lyckas med bedriften att någonstans knyta samman det nya materialet med det tidigare lär också ha varit en stor utmaning under resans gång.

Låtmaterialet på “The Beginning” varierar en hel del i kvalitet på gott och ont. Välskrivna, refrängstarka, medryckande och melodiösa poplåtar som singelsläppet “Catch My Fall” samsas här med lite onödiga inslag som den relativt menlösa, om än väl framförda, covern på Real Lifes klassiker “Send me an Angel”. Spår som den ytterst riviga “Devil in Heaven”“Leave Me – Love Me” och det vocoderkryddade (i övrigt instrumentala) dansnumret “Liberté” med dess charmanta, och till synes rent utav avsiktligt, daterade ljudbilden förflyttar snabbt tankarna till ett mörkt dansgolv under mitten av nittiotalet.

“The Beginning” innehåller en bra mix av de olika stilar som ryms inom ramarna för vad Syntec vill förmedla med sin musik. Ljudbilden har fått en ansiktslyftning jämfört med när det begav sig utan att den för den sakens skull tappa bort identiteten på vägen. Electroballaden “She’s Gone” och pianoballaden “When I Call Your Name” når inte riktigt upp till samma höjder som “Eternity” (från “Upper World” (1995)) men tillsammans med de övriga spåren så bidrar de samtidigt till den trivsamma spännvidden av låtar som levereras här.

Slutsatsen är att “The Beginning” representerar en med beröm godkänd och ytterst charmerande comeback från ett band som debuterade för mer än två decennier sedan. Igenkänningsfaktorn är hög utan att för den saken ge intrycket av att att utvecklingen har stått still sedan det begav sig och någonstans har jag på känn att Syntec, den stundtals något daterade ljudbilden till trots, även kommer lyckas locka en del nya fans med det här tredje albumet i bagaget.

6/10 BRA!

Tracklist

01. Back to the Beginning (04:40)
02. Catch My Fall (04:39)
03. Devil in Heaven (03:43)
04. I Don’t Want to lie Anymore (05:33)
05. When I Call Your Name (03:47)
06. The End of the World (04:24)
07. Libertè (03:51)
08. Leave Me – Love Me (04:24)
09. She’s Gone (05:22)
10. Send Me an Angel (04:15)
11. January (05:38)

 

(English version below)

An uneven, but oh so charming comeback

The German act Syntec was one of the more than handful acts that, together with the the likes of And One, Dance or Die, Snog and Swamp Terrorists, was given the opportunity to launch their carriers on the now legendary record label Machinery Records in the early nineties. Now they’re making their comeback with the new album “The Beginning”.

If my memory serves me correct, I personally discovered them through a Hot Stuff (swedish post order record company back in the days) ad for the debut CD-maxi “Puppets” (1993) and the fact is that the band’s second album “Upper World” (1995) still represents top quality even by today’s standards .

To make a comeback after so many years of silence should require great courage as well as reflection and to additionally manages the feat of somewhere linking the new material with the former is also likely to have been a major challenge during the process.

The songs on “The Beginning” varys a lot in quality for better or worse. Well-written, catchy and melodic pop songs like the single release “Catch My Fall” are mixed up with some unnecessary features such as the relatively meaningless, although well performed, cover of the Real Life-classic “Send Me An Angel”. Tracks like the raunchy “Devil in Heaven”, “Leave Me – Love Me” and the vocoder-spiced (otherwise instrumental) dance number “Liberté” with its charming, and seemingly intentionally outdated, sound quickly moves your mind to a dark dance floor during the mid-nineties.

“The Beginning” contains a good mix of the different styles that fit within the framework of what Syntec want to convey with their music. The soundimage has had a facelift compared to back in the days without the sake of ruining the band’s identity during the process. Electro ballad “She’s Gone” and piano dito “When I Call Your Name” do not quite reach the same heights as “Eternity” (from “Upper World” (1995)) but along with the other tracks they make a nice contribution to the pleasant mix of songs that are delivered here.

The conclusion is that “The Beginning” represents a job well done and a utterly charming comeback from a band that debuted more than two decades ago. The recognition factor is high, wthout giving the feel that the band’s development has been standning still since back in the days and somewhere I have a hunch that Syntec, despite the the somewhat slightly outdated soundstage, even will manage to attract some new fans with this added third album.

Share Button

Comments are closed.