Subscribe via: RSS

Eurotix – “Besides”

Posted on 10 September 2016

Eurotix – “Besides”

Format: (Album) Digital
Skivbolag: Computer Killed The Recordstore
Releasedatum: 4 juli 2016
Genre: Synthpop
Bandmedlemmar: Dennis Alexis Hellström, Larry Forsberg
Land: Sverige
Recensent: Stefan Last

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmwimpSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsSoundcloudYoutubekollapslogga

(English version below)

En imponerande samling b-sidor

Det fanns en tid då singelsläpp var en stor grej. Man sprang till den lokala skivbutiken åtminstone någon gång i veckan (vissa av oss betydligt oftare) och kollade vad som kommit in bland nyheterna, plockade till sig en hög singlar och provlyssnade. Visst var huvudlåten viktig, speciellt när det var den första singeln från ett kommande album, men vad som kanske var ännu mer spännande var vad man hittade på b-sidan. Hade man otur fanns där bara någon trist instrumental version av låten på a-sidan eller något skumt studioexperiment som borde hamnat i papperskorgen. Men här kunde också riktiga guldkorn gömma sig, och man kunde vara ganska säker på att de inte skulle dyka upp på någon LP. 80-talet var väl något slags guldålder för b-sidan då många band och artister ofta lade ner lika mycket arbete på en b-sida som på något som skulle hamna på ett album. Depeche Mode, Erasure och Pet Shop Boys är bara några exempel på sådana band. De senare har ju också släppt samlingsalbum med enbart sina b-sidor, något som nu också svenska Eurotix gjort.

De två fullängdare Eurotix hittills släppt har åtföljts av sex stycken EP som enbart släppts digitalt. Från dessa har bandet nu samlat alla låtar som inte varit med på albumen, vilket blir smått imponerande 17 stycken! Dessa blir nu äntligen tillgängliga på CD, men släpps så klart även digitalt.

Eurotix, bestående av Dennis Alexis Hellström och Larry Forsberg, har en hel del gemensamt med Vision Talk, främst deras kärlek till 80-talets synthpop, men där Vision Talk blandade sin synthpop med starka italoinfluenser lutar Eurotix mer åt det årtiondets eurodisco och modern eurovisionpop, även om man också här hittar små italoflirtar på sina ställen.

Två av spåren på ”Besides” är covers. ”Supernatural” gjordes från början av Army Of Lovers, och avslutande ”Lies” återfinns i original på Alphavilles första album ”Forever Young”. I övrigt tänker jag inte gå in så mycket djupare på de enskilda låtarna, utan bara konstatera att Dennis och Larry satt ihop en samling som håller en osedvanligt jämn och hög kvalitet. Kanske finns här ingen 10-poängare som golvar en på riktigt, men inte heller något som ens kommer i närheten av ett bottenskrap. Gillar du Eurotix två tidigare album så törs jag lova att du inte på något sätt blir besviken på ”Besides”. Ett feel-good-album i ordets rätta bemärkelse. Låt oss hålla tummarna för att Eurotix fortsätter att hålla traditionen med b-sidor levande. Respekt!

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist

eurotix01. We Could Have Been (03:46)
02. I Don’t Hate You Anymore (03:57)
03. Face Down (03:23)
04. Computer Dating (04:41)
05. When You Are In My Dreams (04:20)
06. Kill Another Day (03:20)
07. Into The Future (03:58)
08. Supernatural (04:17)
09. Clubland (03:33)
10. Are You Strong Enough? (04:19)
11. Come And Hold Me (03:54)
12. The Eastern Bloc (03:27)
13. You Won’t See Me Dancing (03:52)
14. When You Go (04:01)
15. Hi-NRG Superman (04:48)
16. Un Chanson Pour L’Eurovision (03:02)
17. Lies (04:41)

 

(English version below)

An impressive collection of b-sides

There was a time when single releases were a big thing. You would run off to your local record store at least once a week (some of us a lot more often) to check the new arrivals, pick out a bunch of singles and give them a listen. Sure the main song was important, particularly if it was a brand new track from an upcoming album, but what was perhaps even more exciting was what you would find on the b-side. If you were out of luck there would just be a dull instrumental version of the a-side track or some weird studio experiment that really should have ended up in the trash can. But occasionally there would be some real gems hidden there, and you could be fairly sure they wouldn’t end up on any LP. The 80s were a bit of a golden age for the b-side with many bands and artists working just as hard on a b-side as they would on any album track. Depeche Mode, Erasure och Pet Shop Boys are just a few examples of such bands. The latter have in fact also released compilations of their b-sides, something that Swedish band Eurotix have now also done.

The two full length releases from Eurotix so far have been accompanied by six EPs that were released as downloads only. The band has now compiled all the non-album tracks from these EPs, which amounts to an impressive 17 songs! These songs are now finally made available on CD, but are of course also released digitally.

Eurotix, consisting of Dennis Alexis Hellström and Larry Forsberg, have quite a lot in common with Vision Talk, most prominently their love of 80s synthpop, but where Vision Talk mixed their synthpop with strong italo disco influences, Eurotix lean more towards the euro disco scene of that decade as well as modern eurovision pop, although you will find tiny sprinkles of italo here too.

Two of the tracks on ”Besides” are covers. ”Supernatural” was first released by Army Of Lovers, and album closer ”Lies” can be found in its original version on Alphaville‘s debut album ”Forever Young”. Other than that I won’t go much deeper into the individual tracks, but will just say that Dennis and Larry have put together a compilation that maintains an unusually high and even quality. There may be no ten-pointer that will properly knock your socks off, but there’s nothing even remotely rubish here either. If you’ve enjoyed the two previous Eurotix albums then I think I can safely promise you won’t be disappointed by ”Besides”. A feel-good album in every sense of the word. Let’s keep our fingers crossed that Eurotix will continue to keep the tradition of the b-side alive. Respect!

Share Button

Comments are closed.