Subscribe via: RSS

Boy Harsher – “Yr Body is Nothing”

Posted on 24 September 2016

Boy Harsher – “Yr Body is Nothing”

Format: (Album) Vinyl, digital
Skivbolag: DKA Records
Releasedatum: 20 juni 2016
Genre: electropop, synthwave
Bandmedlemmar: Augustus Muller, Jae Matthews
Land: USA
Recensent: Jens Atterstrand

 

HemsidaFacebookTwitterLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudYoutube

(English version below)

Total monotoni blir till vacker harmoni

Boy Harsher är en amerikansk duo baserade i Savannah, Georgia, som består av Augustus Muller och sångerskan Jae Matthews. “Yr Body is Nothing” är deras första fullängdare, de har tidigare givit ut debut-EP:n “Lesser Man” (2014) och 12″-maxin “Pain” som släpptes tidigare i år.

En sensuell och småkaxig do-it-yourself-attityd vilar som ett skimmer över arrangemang och ljudbilden i Boy Harshers musik. Det finns inslag av såväl EBM-basgångar och andra lite imperfekta, småskitiga rytmer som för den sakens skull inte saknar den finess och fantasirikedom som i slutändan får Boy Harsher att sticka ut från andra band.

På en grund av tämligen okomplicerad analog basgång bygger de simpla rytmer och små melodiska inslag som i sin tur sakta bygger upp en ljudbild ständigt omgiven av små oljud och effekter. Med lager ovanpå lager bygger de sakta sakta upp stämningen i låtarna. Boy Harsher låter lyssnaren länge sukta efter den där snygga ledande melodislingan, som när den sedan levereras får det utrymme den förtjänar. De misslyckas sällan med att förvandla den totala monotonin till väldigt vacker harmoni. Musiken är ackompanjerad av en ömsom distat väsande, sensuellt stönande, lätt skrikande röst i form av den sjönsjungande Jae vid mikrofonen.

Bandet förmedlar många starka känslor på det här albumet och låtar som “Suitor” och den härligt medryckande “Morphine” lyckas till och med att nästan förmedla en krypande, men ack så underbar, känsla av något sorts vackert obehag. Det är lite som en riktigt otäck psykologisk skräckfilm där du inte vill få upplösningen serverad innan du först har fått den där ljuvt skrämmande upplevelsen som du ju faktiskt har betalat för. Utöver dessa två spår så är den inledande “A Realness”, titelspåret “Yr Body is Nothing” och den väsande “Deep Well” mina personliga favoriter. Alla ni som har svårt för monoton musik där samma koncept formas om och i relativt stor utsträckning upprepas flera gånger igenom ett helt album kommer nog ha lite svårt att ta till er det här albumet.

“Yr Body is Nothing” är bortsett från ett par-tre spår ett starkt album i genren där det rakryggat och stolt kan stå sida vid sida tillsammans med andra etablerade akter som Mr. Kitty, Keluar och Minuit Machine för att nämna några band som har en hel del gemensamt musikaliskt med Boy Harsher.

7/10 MYCKET BRA!

boy_harsher

Tracklist

01. Intro (01:37)
02. A Realness (04:21)
03. Yr Body Is Nothing (05:12)
04. Last Days (03:42)
05. Suitor (04:13)
06. Morphine (04:04)
07. Save Me (04:20)
08. Deep Well (04:15)
09. Big Bad John (04:49)
10. Cry Fest (03:19)

 

(English version below)

Total monotony becomes beautiful harmony

Boy Harsher is an American-based duo from Savannah, Georgia that consists of Augustus Muller and singer Jae Matthews. “Yr Body is Nothing” is their first full-length album but they have previously released the debut EP “Lesser Man” back in 2014 and the 12″/EP “Pain” earlier this year.

A sensual and edgy do-it-yourself attitude rests like a shimmer of the arrangements and sound in Boy Harsher’s music. There are elements of both EBM bass lines and other imperfect, dirty and gritty rhythms but it doesn’t make it lack the finesse and wealth of imagination that ultimately makes them really stand out from many other bands in the genre.

On a foundation of fairly simple and straightforward analogue basslines, they construct the sound with simple rhythms and small melodic elements, which in turn slowly build up a sound image constantly surrounded by small noises and effects. With layers on top of layers, they let the songs slowly build up the atmosphere of the songs. Boy Harsher lets the listener crave that beautiful leading melody line for some time, and then when it gets delivered it always gets the space it deserves. They rarely fail to transform the overall monotony to a very beautiful harmony. The music is then accompanied by the sometimes distorted hissing, sensual moaning, screaming voice of Jae behind the microphone.

The band conveys strong feelings on this album and songs like “Suitor”, and the wonderfully catchy “Morphine” manages to convey, to almost a crawling, but oh so wonderful feeling of some sort of beautiful discomfort. It’s a bit like a really nasty psychological horror film where you do not want to get the resolution served before first getting that sweet frightening experience that you actually paid for. In addition to these two tracks, it is the initial “A realness”, the title track “Yr Body is Nothing”, and the hissing “Deep Well” are my personal favorites.

All of you who have a difficulty listening to monotonous music where the same concept is shaped, reshaped and to some extent repeated several times throughout an entire album, will probably find this a bit difficult to get through. “Yr Body is Nothing” is apart from a two or three less strong tracks a very strong album in the genre in which it can stand tall and proud side by side with established acts like Mr. Kitty, Keluar and Minuit Machine to name a few bands that have a lot in common musically with Boy Harsher.

Share Button

Comments are closed.