Subscribe via: RSS

Beyond Obsession – “Moments of Truth”

Posted on 30 September 2016

Beyond Obsession – “Moments of Truth”

Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Osignerat
Releasedate: 23 september 2016
Genre: Synthpop
Bandmedlemmar: Nils Upahl, André, Sören Köstel
Land: Tyskland
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookTwitterLast.fmwimpSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudYoutube

(English version below)

Imponerande utvecklingskurva

Beyond Obsession följer nu upp det senaste albumet “Pieces of Machinery”, vilket under förra året bland annat ledde till att de fick dela scen med And One under delar av deras inhemska turné.

Det nya albumet “Moments of Truth” gör att jag kan inte annat än imponeras stort av den här tyska synthpoptrions utvecklingskurva sedan man debuterade med “Listen, Learn and Speak” (2013) och även om de varken behöver skämmas för debutalbumet eller den tidigare nämnda uppföljaren, så är det ett ännu bättre album än sina föregångare.

Inom synthpopscenen i allmänhet men särskilt inom den tyska, så duggar klichéerna och de usla vokala insatserna ju tyvärr ofta relativt tätt. Men desto mer varse jag blir om detta faktum, desto mer imponeras jag över Nils Upahls röstkvaliteter på det  här nya albumet. “Moments of Truth” är inte lika mörkt och melankoliskt och har ett genomgående mycket lättare och luftigare anslag i ljudbilden än tidigare. Samtidigt har såväl låtskrivarkvaliteterna som produktionen fått en rejäl ansiktslyftning med en för genren synnerligen originell ljudbild utan överanvändning av för densamma alltför sedvanliga ljud och rytmer. Nils visar sångmässigt upp ett fantastiskt brett och tonsäkert register med full inlevelse och olika känslor för låtarnas olika uttryck. Allra mest imponeras jag över hans förmåga att leverera såväl råhet och attityd som en mer känslosam sida när stunden kräver.

Att nämna Erasure och i synnerhet deras sena åttiotalsperiod är absolut relevant, men mest för att beskriva den generella framtoningen på vissa av albumets spår, för Beyond Obsession har utvecklat en tämligen unik stil i en genre där detta inte alltid är så lätt. Allra enklast att plocka fram just den referensen är det i refrängstarka upptempospår som “Home” och “Ghost Pictures”.

“Moments of Truth” är måhända enklare att ta till sig än bandets tidigare material, men albumet håller ytterst hög kvalitet rakt igenom med bra variation. Det bluesiga andraspåret, en av mina personliga favoriter “Weight of Your Words” och känslosamma och komplexa midtempoballader som “My Thoughts” möter spår som min andra personliga favorit, den något råare, mörkare, vocoderkryddade och ytterst dansanta “Destroyer”.

Beyond Obsession förtjänar all uppmärksamhet de kan få och att de även i år kommer att göra And One sällskap på den inhemska turnén kommer således inte som någon överraskning. Nils har utvecklats till en av de bästa sångarna inom synthpopscenen i dagsläget och “Moments of Truth” är ett av det här årets absolut bästa synthpopalbum så här långt.

8/10 STRÅLANDE!

 

Tracklist

beyond_obsession

01. Louder (05:39)
02. Weight Of Words (05:39)
03. Home (04:42)
04. Moment Of Truth (04:18)
05. Sleep! (03:25)
06. Ghost Pictures (04:40)
07. My Thoughts (03:41)
08. Lie After Lie (05:01)
09. Memories Fade (05:06)
10. Destroyer (04:30)
11. Purities (04:07)

 

(English version below)

Impressive development curve

Beyond Obsession now follow up their last album “Pieces of Machinery” that, last year, among other things, led to them getting the opportunity to share the stage with And One for parts of their national tour.

“Moments of Truth” makes me nothing but very impressed by this German synthpop trio’s development curve since they debuted with “Listen, Learn and Speak” (2013) and even though they shouldn’t at all be ashamed of their debut album or the aforementioned sequel, it’s overall an even better album than its predecessors.

Within the synthpop scene in general, but particularly in the German one, the clichés and poor vocal efforts are unfortunately relatively common these days. Though, the more I become aware of this fact, the more impressed I become with Nils Upahl’s vocal qualities on this album. “Moments of Truth” is not quite as dark and melancholy and it’s got a consistently much lighter and airier approach in the sound than before. Meanwhile the song writing qualities as well as the production has got a major facelift with a, for the genre, highly original sound without overusing the same customary sounds and rhythms. Nils puts, vocally, an amazingly dynamic and tuneful register on display with full empathy where he manages to put in a lot of emotions to the songs many different expressions. Most of all, I’m impressed by his ability to deliver both roughness and attitude as well as making the more emotional approach when the moment requires.

To mention Erasure and particularly their peiod in the later eighties, is certainly relevant, but that would be mostly to describe the overall casual appearance on some of the album’s tracks, becaue Beyond Obsession has surely developed a rather unique style in a genre where this is not always so easy to do so. The easiest way to pick up the before mentioned brittish duo as a reference is on chorus strong up tempo tracks like “Home” and “Ghost Pictures”.

“Moments of Truth” is perhaps a bit easier to digest than the band’s earlier material, but the album has extremely high qualities throughout with a good variety of songs. The bluesy second track, one of my personal favorites “Weight of Your Words” and emotional and complex mid tempo ballads as “My Thoughts” then meets tracks like, my other personal favorite, the slightly rougher, darker, vocoder filled  and highly danceable “Destroyer”.

Beyond Obsession surely deserves all the attention they’re getting and the fact that they also this year around will make And One company in the domestic tour therefore comes as no surprise. Nils has developed into one of the best singers in the synth pop scene of current days and “Moments of Truth” is one of this year’s best synthpop albums so far.

Share Button

Comments are closed.