Subscribe via: RSS

Mortiis – “The Great Deceiver”

Posted on 19 April 2016

Mortiis – “The Great Deceiver”

Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Omnipresence (Mortiis)
Releasedatum: 31 mars 2016
Genre: Industrial Rock
Bandmedlemmar: Håvard Ellefsen
Land: Norge
Recensent: Niklas Hurtig

FacebookMyspaceLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsReverbnationkollapslogga

(English version below)

 

En amerikansk chopper genom de eviga nordiska skogarna

Mortiis består av den föredetta Emperor-basisten Håvard Ellefsen som sedan 1993 skapar musik i form av sitt soloprojekt Mortiis.

Förra albumet ”Perfectly Defect” från 2010 var en intressant blandning av industriella ljud med både ambienta och bombastiska inslag. Det gav upphov till både några väldigt bra spår, men också några halvt mediokra. Soundet på ”The Great Deceiver” har i princip skalat bort de högsta topparna och de djupaste dalarna och lämnat kvar en Ministry-influerad industrirock. Kontrasten kunde inte vara större mot Mortiis tidiga ambienta ljudlandskap, även om gruppen är känd för att dela in sitt sound i flera ”eror”, där ljudbilden tar en helt ny riktning vid varje byte. Det kan lätt uppfattas som att Mortiis musikskapande är en spretig historia men vad vore en artist som inte utvecklar sitt sound under nästan 25 år?

Borta är den mystiska nordeninfluerade tematiken om djupa dalar och eviga skogar och fram träder en kombination av Al Jourgensen och Lemmy Kilmister på en amerikansk chopper komplett med läderbyxor och cigarett i mungipan. Detta till en total kontrast mot den trollika framtoningen som Håvard hela tiden associerat Mortiis med. Texerna följer samma stilförändring med mer svärord och katchigare fraser presenterat med distade gitarrer och skrikig och något hes sång. Trots detta är det de långsammare och mer melodiska spåren som är de starkaste på detta album. ”Bleed Like You” är en metal-ballad utan några komplicerade inslag och med ett enkelt sound, men är ändock ett av de bästa spåren på albumet. Industrivalsen ”Sins of Mine” påminner om den fantastiska ”Perfectly Defect” från föregående album med samma namn, men med ett lättsammare sound.

Bortsett från några få höjdpunkter är ”The Great Deceiver” relativt ointressant och likartat trots det radikalt förändrade soundet. Betyget blir då därefter.

6/10 BRA!

 

Tracklistmortiis

01. The Great Leap
02. The Ugly Truth
03. Doppelganger
04. Demons Are Back
05. Hard To Believe
06. Road To Ruin
07. Bleed Like You
08. Scalding The Burnt
09. The Shining Lamp Of God
10. Sins Of Mine
11. Feed The Greed
12. Too Little Too Late

 

(English version below)

An american chopper through the eternal nordic forrests

Mortiis was founded in 1993 by the former Emperor bass player Håvard Ellefsen as a solo project.

The last album released in 2010 – ”Perfectly Defect” – was an interesting mix of industrial sounds along with ambient and epic elements. It rendered some very good tracks and some mellow ones. On ”The Great Deceiver” Mortiis has streamlined the sound into a Ministry-induced industrial rock. The contrast could not be more apparent to the early works of ambient, even if the group is known to divide the sound into ”eras” where it take a whole new form after each change. One could easily think that the makings of Mortiis is like an unfocused and confused story, but who can actually call themselves artists and not change their sound over the course of 25 years?

The once so prominent influences of nordic thematics with deep valleys and eternal forests has been replaced by a combination of Al Jourgensen and Lemmy Kilmister riding an american chopper wearing leather pants and smoking a ciggarette. That is also a complete contrast to the troll like appearance that Håvard has associated Mortiis with since the beginning. The lyrics has also changed in the same way with more swearing and a more upbeat performance, presented with distorted guitars and a somewhat shrieking and hoarse voice. Despite this it is the more mellow and slow tracks that really stands out. ”Bleed Like You” is a simple and uncomplicated metal ballad and is one of the best tracks of the album. The industrial waltz that is ”Sins of Mine” reminds of the fantastic ”Perfectly Defect” track from the album of the same name, but with a more easygoing sound.

”The Great Deceiver” is apart from a few highlights somewhat mediocre despite the drastically changed sound and the overall assessment is ofcourse based on that.

Share Button

Comments are closed.