Subscribe via: RSS

Metroland – “Things Will Never Sound the Same Again”

Posted on 14 April 2016

Metroland – “Things Will Never Sound the Same Again”

Format: (Album) CD, Digital, Digital **
Skivbolag: Alfa Matrix
Releasedatum: 15 februari 2016
Genre: Electro, synthpop
Bandmedlemmar: Andy de Decker, Sven Lauwers
Land: Belgien
Recensent: Stefan Last

HemsidaFacebookTwitterLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudYoutubekollapslogga

(English version below)

En elektronisk hyllning till en förlorad kollega

När Metrolands Andy de Decker (Passenger A) och Sven Lauwers (Passenger S) förlorade sin ljudtekniker och vän Louis Zachert (också kallad Passenger L) som gick bort i augusti 2015, bestämde de sig för att hedra hans minne genom att spela in ett helt nytt album som en hyllning till honom.

De som följt bandet och är bekanta med deras tidigare album ”Mind The Gap” och ”Triadic Ballet” kommer att märka att de Kraftwerk-influenser som kännetecknat dessa nu tar ett litet steg tillbaka och ger plats åt ett bredare uttryck, dock utan att mista den kärna som gör att man omöjligen kan missta detta för något annat än Metroland.

Samtliga spårtitlar på albumet har en koppling till Louis. Efter ett 40-sekunders intro där vi rattar in Metrolands radiostation stöter vi på albumets första riktiga låt, ”Vie (Mental Impressions Reproduced By Electronic Means)”. Vie (franska för Liv) var ett av Louis Zacherts egna musikprojekt där han ville skapa ljudlandskap av intryck från vardagslivet. I Metrolands händer blir detta ett soundtrack till en drömvärld där vi själva får forma vår bild av vad som omger oss.

”Synthetic Sound” uppmärksammas Louis Zacherts stora intresse för och kunskap om synthar. Här ligger Metroland nära soundet från sina tidigare album, samtidigt som man införlivar klara referenser till den Frankfurt-baserade technon som släpptes på tyska BOY Records i början av 90-talet.

Retrodoftande ”Good Moaning” syftar på en hälsningsfras Louis ofta använde i sina mejlkonversationer och är en hyllning till hans humoristiska sida. En upptempolåt med rytmer som tar oss tillbaka till 70-talets synthpionjärer.

This Little Thingy” är ytterligare ett uttryck Louis ofta använde när hans engelska ordförråd svek honom. Hade Metroland varit ett av banden Jean-Michel Jarre samarbetat med på sitt aktuella ”Electronica”-projekt kunde detta mycket väl kunnat varit resultatet. Låten ger också lyssnaren tillfälle att leka Hitta DM-samplingen.

Priset för plattans mest melodiösa spår går till ”Brother”. Lager på lager av synthslingor och rytmer som vävs samman och kompletterar varandra och ger ett resultat som är större än summan av dess delar. Albumets bästa spår!

Titelspåret “Things Will Never Sound The Same Again” syftar naturligtvis på att Louis inte längre finns med i bilden och kan låta sitt kritiska öra lyssna igenom inspelningarna efter justeringar och ändringar som han tyckte behövdes innan han tog hand om mastringen. Låten är en stämningsfull och återhållsam hyllning till en person som var en stor del av Metrolands sound fram till sin bortgång.

Music/Machine” var i original en låt Louis Zachert jobbade på ihop med Philippe Malemprée i deras projekt Musicocoon, som blev det sista Louis gjorde innan sin död. Metroland fick lov av Philippe att ta över låten och göra den till sin för detta album. Resultatet är en upplyftande, nästan euforisk resa in i en okänd men ljus framtid.

Under The Roof” var namnet på Louis egen studio. Låten i sig är byggd runt ett energiskt beat och en melodislinga som för tankarna till deras fristående singel ”Thalys” som släpptes mellan deras två första album.

Quo Vadis” är latin för ”Vart går du?” och är en låt där Kraftwerk-influenserna åter tillåts lysa igenom med en melodislinga som andas väldigt mycket ”Neon Lights”.

Alltsammans avslutas med ”Never Again”, en avskalad en-minuts repris av ”Things Will Never Sound The Same Again”, som för att understryka albumets grundläggande budskap; saker och ting kommer faktiskt aldrig att låta riktigt likadant utan Louis.

Om man tar i beaktande att det inte kan ha gått mycket mer än ett halvår från det att tanken på ett hyllningsalbum föddes tills det fanns ute som färdig produkt lagom till Louis födelsedag den 16 februari så är detta en imponerande bedrift. Det finns en tanke bakom vart och ett av spåren, och även om detta kanske är tydligast för upphovsmännen så lyser ändå en genuin känsla igenom som håller samman albumet som helhet.

Sammantaget är detta tredje album från Metroland kanske inte lika direkt som deras tidigare alster, men ger man det tid och några genomlyssningar så växer det och avslöjar detaljer man kanske inte upptäcker när man lyssnar första gången. Det här är musik som belönar den aktive lyssnaren, och den är värd din uppmärksamhet.

OBS: Jag har givit några korta förklaringar på varje låts koppling till Louis Zachert. Inför albumsläppet lade Metroland på Facebook ut mer ingående beskrivningar om tanken bakom varje låt, dess betydelse och historia som kan vara värt att kolla upp för den som vill veta mer.

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist

01. Tune In (00:37)
02. Vie (Mental Impressions Reproduced By Electronic Means) (05:18)
03. Synthetic Sound (03:50)
04. Good Moaning (05:44)
05. This Little Thingy (03:35)
06. Brother (03:33)
07. Things Will Never Sound The Same Again (05:59)
08. Music/Machine (06:20)
09. Under The Roof (04:01)
10. Quo Vadis (03:55)
11. Never Again (01:03)
12. Things Will Never Sound The Same Again (Mega Mix) (11:32) **

 

(English version below)

An electronic tribute to a lost colleague

When Metroland‘s Andy de Decker (Passenger A) and Sven Lauwers (Passenger S) lost their sound technician and friend Louis Zachert (also known as Passenger L) who passed away in August 2015, they decided to honor his memory by recording a new album as a tribute to him.

Those who have followed the band and are familiar with their previous albums ”Mind The Gap” and ”Triadic Ballet” will notice that the Kraftwerk influences that have characterised these have taken a small step back to give way to a broader expression, but without losing the core that makes it impossible to mistake this for being anything other than Metroland.

All track titles on the album have a connection to Louis. After a 40 second intro where we tune in to Radio Metroland we get to the first proper song, ”Vie (Mental Impressions Reproduced By Electronic Means)”. Vie (French for Life) was one of Louis Zachert‘s own musical projects in which he wanted to create soundscapes based on impressions from everyday life. In Metroland‘s hands this becomes the soundtrack to a dreamworld where we get to shape our own image of what surrounds us.

On ”Synthetic Sound” Louis Zachert‘s huge interest in and knowledge about synthesizers is in focus. This track sees Metroland approach the sound of their previous albums, while at the same time incorporating references to the Frankfurt-based techno released by the German BOY Records label in the early 90s.

The retro-tinged ”Good Moaning” refers to a greeting often used by Louis in his email conversations and is a tribute to his humourous side. An uptempo track with rhythms channelling the synth pioneers of the 70s.

This Little Thingy” is another expression used by Louis whenever his English vocabulary failed him. Had Metroland been one of the bands Jean-Michel Jarre collaborated with on his current ”Electronica” project, this is probably very close to what it would have sounded like. The listener is also given the opportunity to play Spot the DM sample.

The catchiest song on the album award goes to ”Brother”. Layer upon layer of synths and rhythms playing off eachother, resulting in a track that is larger than the sum of its parts. Best track on the album!

The title track “Things Will Never Sound The Same Again” is obviously reflecting upon the fact that Louis is no longer there to lend his critical ear to the music, suggesting tweaks and alterations he thought necessary before starting his work on the mastering. The song is an evocative and restrained tribute to a person who was a big part of the Metroland sound up until his passing.

Music/Machine” was originally a song Louis Zachert was working on with Philippe Malemprée in their Musicocoon project, which became the last thing Louis did before his death. Metroland were given permission by Philippe to take over the song and make it their own for this album. The result is an uplifting, almost euphoric journey into an unknown but bright future.

Under The Roof” was the name of Louis‘s own studio. The track in itself is built around an energetic beat and a melody that brings to mind their stand-alone single ”Thalys” that was released inbetween their first two albums.

Quo Vadis” is Latin for ”Where are you going?” and is a song where the Kraftwerk influences are once again allowed to shine through with a melody very much reminiscent of ”Neon Lights”.

Wrapping up the album is ”Never Again”, a stripped down one minute reprise of ”Things Will Never Sound The Same Again”, as if to emphasise the main message of the album; things will actually never sound quite the same without Louis.

If you take into account that it can’t have been much more than six months from the time the idea of a tribute album was born until the finished product was available for sale on Louis‘s birthday on the 16th of February, then this is an impressive achievement. Special thought has gone into each and every track, and although this might be most obvious to the two passengers in the band, the genuine feeling behind them shines through and holds the album together.

As a whole, this third album from Metroland might not be as direct as their previous releases, but if you give it time and a couple of listens it will grow and reveal details that perhaps aren’t obvious when you first hear it. This is music that will reward an active listener, and it’s worthy of your attention.

Note: I have given a few short explanations for each track’s connection to Louis Zachert. Leading up to the album release, Metroland posted more detailed descriptions of the thoughts, meanings and stories behind each track on their Facebook page. Well worth looking up for those who want to know more.

Share Button

Comments are closed.