Subscribe via: RSS

KAOS! – “Moments of Perfection”

Posted on 12 April 2016

KAOS! – “Moments of Perfection”

Format: (EP) Digital, CD-R (begränsad)
Skivbolag: Shortlist Records
Releasedatum: 28 november 2015
Genre: Synthpop, electropop
Bandmedlemmar: Eva Kaxe, Kristian Oscarsson
Land: Sverige
Recensent: Stefan Last

 

HemsidaFacebookMyspacetidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudReverbnationYoutubekollapslogga

(English version below)

Svensk synthpop med starka traditioner

I den nya vågen av svensk synthpop med band som Train To Spain och Obsession Of Time hittar vi också KAOS! från Stockholm. Deras nya EP ”Moments Of Perfection” för den svenska synthtraditionen vidare med starkt släktskap till många av de band som ploppade upp som svampar ur jorden i början och mitten av 90-talet. På den tiden led dock många band av en ”det får duga”-attityd till sången, något som ovan nämnda band lyckligtvis inte på något sätt anammat. I KAOS! fall tar sig Eva Kaxe an sånginsatserna på ett föredömligt och självsäkert sätt.

EPn inleds med ”What Have I Done” med sin smittsamma refräng och följs av ”Puppet Dance” som lätt kunnat platsa på ett Emmon-album. På ”Confinement” blir det lite tyngre tongångar och tempot sänks för en stund. Tyskspråkiga ”Zurück” håller lyssnaren i ett järngrepp från start med sin suggestiva inledning som sedan övergår till att bli en riktig poppärla med anden av Second Decay (om ni minns dem?) svävande över sig. Till avslutande ”Downfall” sänks tempot igen, men de starka melodierna görs det inte avkall på, och Kristian Oscarsson visar var skåpet ska stå i ljudbild och arrangemang.

Som betyget visar finns det detaljer de kan slipa på, men det är en stark sexa, och EPns höjdpunkter ”What Have I Done” och ”Zurück” gör att jag förväntansfullt ser fram mot framtida släpp. Det ska också erkännas att jag innan jag satte mig ner för att skriva denna recension inte kände till KAOS! och att de redan har ett album från 2013 (“Scream in Silence” red.anm) i bakfickan, men detta ska jag nu definitivt ta och kolla upp…

6/10 BRA!

Tracklist

01. What Have I Done (04:49)
02. Puppet Dance (04:04)
03. Confinement (05:15)
04. Zurück (04:44)
05. Downfall (04:39)

 

(English version below)

Swedish synthpop with strong traditions

In the new wave of Swedish synthpop with bands like Train To Spain and Obsession Of Time we also find KAOS! from Stockholm. Their new EP ”Moments Of Perfection” continues the tradition of the Swedish synthpop scene with a strong kinship to many of the bands that started it all in the early to mid 90s. At that time many of the bands suffered from a ”that’s good enough” mentality towards the vocal performances, something that the bands mentioned above thankfully have not embraced. In the case of KAOS! Eva Kaxe takes on her vocal duties with admirable confidence.

The EP opens with ”What Have I Done” boasting a catchy chorus and is followed by ”Puppet Dance” which wouldn’t have been out of place on an Emmon album. On ”Confinement” the sound is somewhat heavier and the tempo slows down for a moment. The German language ”Zurück” keeps the listener in a firm grip from the start with its suggestive intro that soon transforms into a proper pop gem with the spirit of Second Decay (remember them?) hovering above. The EP closer ”Downfall” once again reduces the tempo, but the strong melodies are still there, and Kristian Oscarsson shows how it’s done as far as sound and arrangement goes.

As the rating suggests there are still details that can be polished, but it’s a strong six, and the EP highlights ”What Have I Done” and ”Zurück” makes me look forward to future releases with anticipation. I’ll admit that before I sat down to write this review I didn’t know about KAOS! and that they already have an album from 2013 (“Scream in Silence”) behind them, but this is something that I will definitely be looking into…

Share Button

Comments are closed.