Subscribe via: RSS

A7ie – “Occidere Mundi”

Posted on 21 April 2016

A7ie – “Occidere Mundi”

Format: (Album) CD, 2CD**, Digital
Skivbolag: Advoxya Records
Releasedatum: 1 december 2015
Genre: Harsh EBM, electro-industrial
Bandmedlemmar: Gyom
Land: Frankrike
Recensent: Thomas Hulteberg

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudReverbnationYoutubekollapslogga

(English version below)

Tala ur skägget!

Senaste gången A7ie (Aspetie) släppte ett nytt fullängdsalbum  var i december 2012, då förlöste de “Tabula Rasa” till världen. Albumet var den tredje och sista delen av en namnlös albumtrilogi som också innefattar “The Shattering” (2010) och “Narcissik” (2011). Det nya albumet heter “Occidere Mundi” och består av tio spår.

“Occidere Mundi” är ett mångfacetterat album där distade EBM-rytmer blandas med slingor och tung bas. Gyom som ligger bakom A7ie har valt att ha med minimalt med industriella ljud och de som är med ligger långt bak i mixningen. Det första spåret på skivan är olycksbådande “Twist” som för tankarna till en skräckfilm i en barnkammare med en olycksbådande melodi som kontrasterar fruktansvärt tunga beats i mellantempo.

Kontrasten till “Twist” är “The Evil in Us” som är en riktigt snabb och dansant låt som jag utan tvekan kommer att spela på klubbar framöver. Känslan av ett snabbare Agonoize är inte långt borta.

“Occidere Mundi” har en bra balans mellan upptempo och mellantempo och om jag måste klaga på någonting så är det produktionen av sången. “Sick music for sick people” är A7ies motto och texterna på skivan är tänkta att provocera lyssnaren, antar jag. Men eftersom Gyom har valt att viska större delen av texterna så är de helt överflödiga och kunde vara på vilket, eller inget språk som helst. De vokala delarna drar ner helheten från väldigt bra till helt ok.

Bästa spår: “The Evil in Us”
Sämsta spår: “Face to Death”

6/10 BRA!

Tracklist

a7ie

01. Twist (04:32)
02. The Evil in Us (04:12)
03. Occidere Mundi (04:06)
04. Fallacious Chrysalis (04:41)
05. Acédie (03:40)
06. Face To Death (05:24)
07. Succube (02:22)
08. A Dream Within a Dream (04:51)
09. I Wish I Could (03:55)
10. Alles Ist Gut (In A Wonderful World) (03:07)

 

Bonus CD **

01. Occidere Mundi (Olivier Wms Version) (04:01)
02. Face To Death (C-Lekktor Remix) (05:20)
03. Occidere Mundi (Antibiosis Remix) (04:12)
04. The Evil In Us (Mizerebel Remix) (04:31)

 

(English version below)

Speak up!

Last time A7ie released a new full-length album was in December 2012, when they launched “Tabula Rasa” to the world. The album was the third and final part of an untitled album trilogy that also includes “The Shattering” (2010) and “Narcissick” (2011). The new album is called “Occidere Mundi” and consist ten tracks.

“Occidere Mundi” is a multifaceted album with distorted EBM-rhythms mixed with loops and heavy bass. Gyom, the guy behind A7ie have chosen to have minimal industrial sounds and those lie far back in the mix. The first track on the disc is the ominous “Twist”, reminiscent of a horror movie in a nursery with a sinister melody that contrasts terribly heavy beats with a medium tempo.

The contrast to “Twist” is “The Evil in Us” which is a really fast and danceable song that I undoubtedly will play at upcoming clubs. The sense of a somewhat pacier version of Agonoize is not far away.

“Occidere Mundi” has a good balance between up-tempo and mid-tempo, and if I have to complain about anything, it’s the production of the vocals. “Sick music for sick people” is A7ie‘s motto and the lyrics on the album is meant to provoke the listener, I guess. But since Gyom selected a whispering style to most of his lyrics, they are completely superfluous and could be at any or no language at all. The vocal parts pulls down the grade from very good to quite ok.

Best track: “The Evil in Us”
Worst track: “Face to Death”

 

Share Button

Comments are closed.