Subscribe via: RSS

Parralox – “Holiday ’15”

Posted on 29 January 2016

Parralox – “Holiday ’15”

Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Conzoom Records
Releasedatum: 27 november 2015
Genre: Electropop
Bandmedlemmar: John Von Ahlen med gäster
Land: Australien
Recensent: Stefan Last

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudReverbnationYoutubekollapslogga

(English version below)

En ny jultradition från Parralox?

Parralox från Australien får nog räknas som ett av det senaste årens mest produktiva band. Sedan albumdebuten ”Electricity” 2008 har de släppt sex album, två remixalbum och runt dussinet singlar och EPs, oftast fyllda till bristningsgränsen med bonusspår och remixer.

I december 2014 släppte bandet EPn ”Holiday’14”, en hommage till deras musikaliska hjältar The Human League och deras EP ”Holiday ’80” från 1980. Denna innehöll några coverlåtar på bl.a. just The Human League samt en egen låt. Inför julen 2015 bestämde de sig för att göra om saken och ge ut ”Holiday ’15”. Den här gången hade de dock betydligt fler låtar så resultatet blev ett helt album. Även denna gång handlar det till övervägande del om covers, men ett par egna kompositioner finns också med.

Albumet öppnar med suggestiva ”In Heaven”, en låt från soundtracket till David Lynch-filmen ”Eraserhead” från 1977. På sång hör vi Louise Love. Det korta originalet har mer än dubblats i längd och kompletterats med snygga synthslingor som håller samman det hela.

Sedan följer ”I Want To See The Light”, i original framförd av Rational Youth 1981. Låten är också Parralox bidrag till hyllningsplattan ”Heresy: A Tribute To Rational Youth” som släpps inom kort och är ett projekt av londonbaserade musikbloggen Cold War Night Life. I halva originalets tempo och med industriella rytmer ges låten här en helt ny tyngd.

Under 2015 släpptes den digitala hyllningsplattan ”Unforgotten Rhymes – A Tribute To Psyche”. Här bidrog Parralox med två spår; ”Gods And Monsters” och ”The Sundial”. Båda dessa finns med här och håller sig relativt trogna originalen i känsla och struktur, men med en ljudbild som inte går att missta för något annat än Parralox.

Även tyska Camouflage hyllades under det gångna året på albumet ”Synth Radio Tribute To CAMOUFLAGE – The Great Compliment”. Parralox bidrag ”Stranger’s Thoughts” finns även detta med på ”Holiday ’15”. Återigen en trogen men parraloxifierad tolkning, här med ett gästspel av den där (ö)kända panflöjtsamplingen som vi känner igen från låtar med bl.a. Tangerine Dream, Peter Gabriel och Enigma.

The Human League är naturligtvis representerade även på årets utgåva i Holiday-serien. (Är det en serie efter bara två släpp? Låt oss hoppas det.) Klassikerna ”Being Boiled” och ”Empire State Human” följs av ”Morale / You’ve Lost That Loving Feeling”. Även The Human Leagues alter ego The Men har klätts i Parralox-kostym i låten ”I Don’t Depend On You”. I likhet med förra årets utgåva håller man sig här till låtar från eran runt The Human Leagues två första album. Dessa lämpar sig väl för nytolkningar och det går inte att ta miste på Parralox kärlek till originalen. Min favorit här är ”Being Boiled” där känslan hamnar någonstans mellan The Human Leagues originalversion och nyinspelningen från deras album ”Travelogue”.

Pet Shop Boys-fans kan glädjas åt nio minuter ”Always On My Mind / In My House” med den karaktäristiska basgången från originalet intakt. Den här versionen gör just nu bra ifrån sig på dansgolven i USA, och det måste medges att den passar Parralox som handen i handsken, nästan som om låten vore av dem redan från början.

Albumet avslutas med ett par Parralox-original i form av ”Voyager”, där vi åter hör Louise Love på sång, och ”Rocket Science”. Jag konstaterar bara att det bådar gott inför det nya albumet som kommer senare i år.

Köper man den digitala versionen av ”Holiday ’15” får man också med två spår som inte hann bli klara innan CDn skulle skickas på pressning; The Human Leagues ”Circus Of Death” och Parralox egen ”Paris Mon Amour”. Naturligtvis kan man köpa dessa spår separat om man redan har CD-utgåvan. Värt vartenda öre.

Det ska erkännas att undertecknad tycker det är kul med covers. Alla gör inte det. Hoppa i så fall över ”Holiday ’15”. Köp albumet ”Aeronaut” som släpptes förra året istället, eller invänta det kommande albumet. Visst vore det kanske roligare med helt nytt originalmaterial, men kan de samma år de givit ut ett höjdaralbum som ”Aeronaut” släppa en coverplatta av den här kalibern (dessutom kryddat med ett par vassa originallåtar) och dessutom ha ett helt nytt album med eget material på gång, ja, då är det bara att tacka och ta emot.

Den som är bekant med Parralox sedan tidigare kommer att känna igen sig. Det handlar om modern synthpop kryddat med en genuin kärlek till 80-talets synth- och pophjältar, allt med den där omisskännliga Parralox-touchen. Det enda jag kan sakna är lite mer kvinnlig sång som bandet hade på sina tre första album. Efter att först Roxy och sedan hennes efterträdare Amii Jackson hoppat av har John von Ahlen själv stått för sånginsatserna, och gjort det med den äran ska tilläggas. Dock skulle lite mer kvinnlig sång ge låtarna ytterligare kontrast, variation och kanske till och med en delvis ny mening.

Så, för att summera, om du redan är ett Parralox-fan och inte har något emot covers, då är det bara att slå till! Om du gillar Parralox men inte är så förtjust i covers, vänta då på det kommande albumet. Om du inte gillar Parralox och inte gillar covers, tack för att du fortfarande läser men det här är uppenbarligen inget för dig. Om du däremot inte är bekant med Parralox sedan tidigare och har blivit nyfiken efter den här recensionen, då finns ju idag alla möjligheter att provlyssna på samtliga låtar online innan du köper. Jag tror inte att du kommer att bli besviken.

8/10 STRÅLANDE!

Tracklist

parralox

01. In Heaven (03:46)
02. I Want To See The Light (05:59)
03. Gods And Monsters (05:13)
04. The Sundial (03:15)
05. Stranger’s Thoughts (05:58)
06. Being Boiled (04:26)
07. Empire State Human (05:18)
08. Circus Of Death (04:46)**
09. Morale / You’ve Lost That Loving Feeling (10:32)
10. Always On My Mind / In My House (09:02)
11. I Don’t Depend On You (04:58)
12. Voyager (04:24)
13. Rocket Science (04:31)
14. Paris Mon Amour (05:43)**

 

** = Digital only

(English version below)

A new Christmas tradition from Parralox?

Parralox from Australia must be considered one of the most productive bands of the last couple of years. Since their debut album ”Electricity” from 2008 they have released six albums, two remix albums and about a dozen singles and EPs, often filled to the brim with bonus tracks and remixes.

In December of 2014 they released the ”Holiday ’14” EP, an hommage to their musical heroes The Human League and their ”Holiday ’80” EP from 1980. Among its tracks were a couple of The Human League covers as well as an original Parralox song. In time for Christmas 2015 they decided to give it a go again. This time, however, they had a lot more songs which resulted in a whole album. As with last year’s release, this one is also mainly about covers, although a couple of original songs are also included.

The album opens with the evocative ”In Heaven”, a song taken from the soundtrack of the David Lynch movie ”Eraserhead” from 1977. This one features Louise Love on vocals. The short original has been more than doubled in length with added synthwork holding things together.

Up next is ”I Want To See The Light”, originally performed by Rational Youth in 1981. This track is also Parralox‘s contribution to the tribute album ”Heresy: A Tribute To Rational Youth” which is a project run by London based music blog Cold War Night Life and is due to be released shortly. At half the tempo of the original and with added industrial rhythms the song has been given a whole new intensity.

During 2015 the digital tribute album ”Unforgotten Rhymes – A Tribute To Psyche” was released. Parralox contributed two tracks; ”Gods And Monsters” och ”The Sundial”, both of which are included here. They remain fairly faithful to the originals in feeling and structure, but with a sound that couldn’t be mistaken for being anything other than Parralox.

German band Camouflage was also honored with a tribute album last year; ”Synth Radio Tribute To CAMOUFLAGE – The Great Compliment”. The Parralox contribution ”Stranger’s Thoughts” is also included on ”Holiday ’15”. Again a faithful but parraloxified interpretation, here with a special appearance of that (in)famous pan flute sample that we recognise from songs by Tangerine Dream, Peter Gabriel and Enigma among others.

Naturally The Human League are also represented on this year’s edition of the Holiday series. (Is it a series after just two releases? Let’s hope so.) The classics ”Being Boiled” and ”Empire State Human” are followed by ”Morale / You’ve Lost That Loving Feeling”. The Human League‘s alter ego The Men have also been given the Parralox treatment on the song ”I Don’t Depend On You”. As was the case with last year’s release, the focus is on songs from the era around The Human League‘s first two albums. These lend themselves well to re-interpretation and it’s impossible not to see the love Parralox have for the originals. My favourite here is ”Being Boiled” which lands somewhere inbetween The Human League‘s original version and the re-recording from their ”Travelogue” album.

Pet Shop Boys fans will be happy to find nine minutes of ”Always On My Mind / In My House” on here, complete with that characteristic bassline intact. This version is currently doing well on dancefloors around the USA, and it really fits Parralox like a glove. It’s almost like it was their song to begin with.

The album finishes off with a couple of Parralox originals in the form of ”Voyager”, where once again we are treated to the vocals of Louise Love, and ”Rocket Science”. All I can say is that it bodes well for the new album due out later this year.

If you purchase the digital edition of ”Holiday ’15” you get two additional tracks that weren’t finished in time to be included on the CD; The Human League‘s ”Circus Of Death” and the Parralox original ”Paris Mon Amour”. You can of course buy these two tracks separately if you already have the CD edition. Worth every penny.

I’ll admit that I enjoy covers. Not everyone does. If you don’t, then skip ”Holiday ’15” and pick up the ”Aeronaut” album released last year instead, or wait for the new album. Sure, perhaps it would be more fun with an album full of new, original material, but if they can release a quality album like ”Aeronaut” and follow it up with a cover album of this magnitude the same year, and still have a full album of original material due for release, then all that’s left to do is to say thank you and enjoy the music.

Those who are already familiar with the music of Parralox will feel right at home. We’re talking modern synthpop spiced up with a genuine love for the synth and pop heroes of the 80s, all with that unmistakeable Parralox touch. The only thing I can miss is some more female vocals like the band had on their first three albums. After first Roxy and then her successor Amii Jackson left the band, John von Ahlen himself has taken over the mic, and have done so with honors I might add. Still, some more female vocals would give the songs more contrast, variation and perhaps even a new point of view.

So, to sum things up, if you’re already a Parralox fan and don’t mind covers, then go right ahead and buy! If you like Parralox but aren’t too fond of covers, then wait for the new album. If you don’t like Parralox and don’t like covers, then thank you for still reading but this is obviously not for you. If, on the other hand, you aren’t previously familiar with Parralox and this review has sparked your curiosity, then you have every opportunity to check out all the songs online before you buy. I don’t think you’ll be disappointed.

Share Button

Comments are closed.