Subscribe via: RSS

kFactor – “Ghastly Monolith”

Posted on 17 January 2016

kFactor – “Ghastly Monolith”

Format: (Album) 2CD, Digital
Skivbolag: Electro Aggression Records
Releasedatum: 2 juli 2015
Genre: Dark electro, electro-industrial
Bandmedlemmar: Lauro Guedes Junior
Land: Brasilien
Recensent: Jens Atterstrand

 

FacebookDiscogsBandcampSoundcloudReverbnationYoutubekollapslogga

(English version below)

Mångfacetterat mörkt elektroniskt soundtrack

Bakom albumdebuterande kFactor finner vi brasilianaren Lauro Guedes “Junior” och på “Ghastly Monolith” har han satt sin egen touch på ett sound som huvudsakligen har hämtat sin inpireration från den belgiska oldschoolscenen med pionjärer som Dirk Ivens (The KlinikDive) och Gin Devo (Vomito Negro), den brittiska Sheffield-scenens åttiotalsakter som Clock DVA och Cabaret Voltaire men även från de kanadeniska pionjärerna Skinny Puppy.

De suggestiva rytmerna och mörka minimala syntharrangemangen skapar en genomgående härligt krypande känsla och de flesta av spåren, som klockar in på mellan fem och sju minuter, målar sakta upp en tjock ljudbild via långa intron där lager på lager läggs till via trasiga kalla rytmer, analoga basgångar, effekter och mörk ambiens. Sången som i vissa fall blandas om vartannat med väl utvalda samplingar är mörk, väsande och distad.

Albumet är starkast i inledningen med den blytunga “Error” och den ödesmättade och melankoliska “A Blind Spot”“Take a Chance” och “Disorient” är dansant örongodis för alla fans av genren medan spår som “Claustrophobia” och de lite mer tillbakadragna, mörka och mystiska “Lobotomy”“Iron Tree”“Prototype”“Symmetry” sedan tar resan vidare in på en något annorlunda väg innan albumet avslutas med de kraftfullt rytmiska “Casting Shadows” och “Full Pressure”.

Bonusdiscen “Old School Prototype” *** inleder ungefär där den första avslutades. Den långsamt pulserande och kraftfulla “Nature’s Dream” och den snyggt arrangerade och den nattsvarta men samtidigt väldigt melodiösa “Faithful Children” är mina personliga favoriter. Den sistnämnda levereras här även i en riktigt grym remix signerad Serpents vilken även får sällskap av en härligt dansant EBM-version av “You… Worm!” signerad den svenska oldchool EBM-akten Astma.

Den mångfacetterade ljudbilden har ett till synes oändliga djup av mikrodetaljer vilket gör varje lyssning spännande och även om utvalda delar skulle fungera utmärkt på de mörka dansgolven så gör sig “Ghastly Monolith” allra bäst i sin helhet som ett enda långt och mörkt elektroniskt soundtrack.

Med tanke på det stora antalet spår fördelade över två skivor så håller den här fullängdaren en otroligt hög lägstanivå där ytterst få spår, om ens några, egentligen agerar så kallad utfyllnad. “Ghastly Monolith” är ett album jag kommer plocka upp igen och igen för nya resor in i kFactors ljudlandskap.

Det snygga omslaget är förresten designat av Michael Renfield och för den välljudande och dynamiska mastern står Martin Kraus (från Pyrroline och Nordslacht).

8/10 STRÅLANDE!

Tracklist

kfactor

01. Error (05:26)
02. A Blind Spot (05:38)
03. Take A Chance (04:28)
04. Claustrophobia (04:12)
05. Disorient (05:47)
06. Lobotomy (04:43)
07. Iron Tree (03:57)
08. Prototype (06:14)
09. Symmetry (05:48)
10. White Monolith (06:41)
11. You… Worm! (05:02)
12. Parallel (05:43)
13. Chrome (04:48)
14. Casting Shadows (05:13)
15. Full Pressure (04:56)

 

Bonusdisc “Old School Prototype” ***

01. Humans (05:44)
02. Nature’s Dream (04:39)
03. Auto-Darwin (04:37)
04. Faithful Children (06:07)
05. The Right Course (05:29)
06. For Vultures (04:35)
07. No Land (04:30)
08. A Dead Place (05:39)
09. Images Of A New World (05:41)
10. A Dead Place (Jihad Remix) (04:58)
11. Symmetry (Pyrroline Remix) (05:06)
12. A Blind Spot (Fully Automatic By Soillodge) (04:39)
13. Faithful Children (Serpents Remix) (06:00)
14. You… Worm! (Astma Remix) (04:53)
15. Prototype (Rapid Prototyping By Tri-State) (04:59)

 

(English version below)

Multifaceted dark electronic soundtrack

Behind the album debutant kFactor, we find the Brazilian Lauro Guedes “Junior” and on “Ghastly Monolith” he has put his own touch to a sound mainly influenced by Belgian oldschool scene pioneers like Dirk Ivens (The Klinik, Dive) and Gin Devo (Vomito Negro), British Sheffield scene’s eighties acts like Clock DVA and Cabaret Voltaire but also the Canadian pioneers Skinny Puppy.

The suggestive rhythms and dark minimal synth arrangements creats a consistently delightful tingling and most of the tracks, which clocks in at between five and seven minutes, slowly paint up a thick soundimage through lengthy intros where layer upon layer is added by broken cold rhythms, analog basslines, effects and dark ambience. The vocals, that in some places are mixed up with well-selected samples, are dark, wheezing and distorted.

The album is strongest at the beginning with the leaden “Error” and the omnius and melancholic “A Blind Spot”. “Take a Chance” and “Disorient” are danceable ear-candy for all fans of the genre, while tracks like “Claustrophobia” and the slightly more reticent, dark and mysterious “Lobotomy”, “Iron Tree”, “Prototype”, “Symmetry” then takes a slightly different approach until the album ends with the powerful and rhythmic “Casting Shadows” and “Full Pressure”.

The bonus disc “Old School Priotiotype” begins roughly where the first ended. The slowly pulsating and powerful “Nature’s Dream” and the nicely arranged and pitch black but also very melodious “Faithful Children” are my personal favorites here. The latter also comes in a really cruel remix by Serpents, who’s remix is also joined by a lovely EBM-to-the-floor version of “You.. Worm!” by swedish oldschool EBM act Astma.

The multifaceted sound image has a seemingly endless depth of micro details which makes every listening exciting and although selected parts would work great on the dark dance floors “Ghastly Monolith” works best in it’s entirety as a long and dark electronic soundtrack.

Considering the large number of tracks spread over two discs the lowest level on this longplayer is incredibly high. Few traces of so called fillers, if any, can be found. “Ghastly Monolith” is one of those albums I will pick up again and again for repeated journeys into the soundscape of kFactor.

The stylish cover is by the way designed by Michael Renfield and the dynamic and great sounding master is done by Martin Kraus (from Pyrroline and Nordslacht).

Share Button

Comments are closed.